Aanmelden
Laden…

Even geduld...

9/16/09 mod 2 - IND Vernieuwing leerplan aardrijkskunde derde graad TSO/KSO.

Doelstellingen:
 • Je leert om GIS toe te passen om zo ruimtelijke verbanden te onderzoeken, gebruikmakend van databestanden die aan GIS gekoppeld zijn.
 • Je leert om kaarten en satellietbeelden te integreren in de lessen.
 • Je leert om vanuit actuele geopolitieke situaties thema-onderdelen te ontwerpen.
 • Je leert om een verscheidenheid aan activerende werkvormen toe te passen in de lespraktijk.
 • Je verwerft inzicht om de vernieuwde visie op de thema’s ‘draagkracht’ en ‘ruimtelijke ordening’ uit te werken.
Doelgroep:

Leraren aardrijkskunde derde graad TSO/KSO.

Aanbieder: Dienst Curriculum & vorming: team Secundair Onderwijs van Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

In deze sessies bereiden we de implementatie voor van het nieuwe leerplan aardrijkskunde voor de derde graad KSO/TSO, dat in voege treedt op 1/9/2017.
De sessies zullen de nodige inhoudelijke input in verband met de thema’s draagkracht en ruimtelijke ordening aanreiken.
Daarnaast komen vakdidactische aspecten aan bod zoals activerende werkvormen.
Op het vlak van ICT wordt veel aandacht besteed aan het leren werken met GIS om ruimtelijke verbanden te onderzoeken.

Strategie en methode:

Actieve participatie

Bijkomende info:

Dit initiatief wordt georganiseerd voor leden van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
De modaliteiten voor deelname aan dit initiatief kunt u nalezen via deze link

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met An Callemeyn 
an.callemeyn@katholiekonderwijs.vlaanderen

Sessies: 2 sessie(s)
Kwalificatie:

Nieuw

Voorwaarde:
Voor dit initiatief mogen maximum 5 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 5 dagen op voorhand inschrijven en tot 15 dagen op voorhand uitschrijven.
Bijdrage: 20,00 Euro
Lesgever: Sagaert Marie-Leen
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
PB Regio West-Vlaanderen (Inschrijven afgesloten)
Baron Ruzettelaan 435
8310 Brugge (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • dinsdag 7 maart 2017 van 09:00 tot 16:00
Sint-Martinusscholen 118331 (Inschrijven afgesloten)
Ursulinenstraat 2
3540 Herk-de-Stad (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • donderdag 9 maart 2017 van 09:00 tot 16:00
Sint-Jozefinstituut eerste graad (Inschrijven afgesloten)
Gemeenteplein 8
2550 Kontich (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • dinsdag 21 maart 2017 van 09:00 tot 16:00
COLOMAplus 3 (Inschrijven afgesloten)
Tervuursesteenweg 2
2800 Mechelen (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • donderdag 16 maart 2017 van 09:00 tot 16:00
Bernardusscholen 6 (Inschrijven afgesloten)
Gelukstede 2
9700 Oudenaarde (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • dinsdag 14 maart 2017 van 09:00 tot 16:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.