Aanmelden
Laden…

Even geduld...

8616I-ind Netwerkdag CoM

Doelstellingen:

Nieuwe doelstellingen uit het leerplan verduidelijken door  inhoudelijke input, netwerking en interactie.

Doelgroep:

leraren specifieke vakken in Communicatie en media (OPR)

Aanbieder: Dienst Curriculum & vorming van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen i.s.m. Eventorganisatie – Dienst Ondersteuning van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Vlaanderenbrede toelichting van enkele aspecten uit het nieuwe leerplan door de studiegebiedverantwoordelijke, externen, leeplancommissie en begeleiding; Hiermee geven we de scholen en leerkrachten de kans om zich in enkele nieuwe leerinhouden te verdiepen, te netwerken en zich voor te bereiden naar volgend schooljaar toe. De keynote wordt gegeven door  VRT-communicatieverantwoordelijke Bob Vermeir: ‘Never a dull moment, een blik achter de schermen van de communicatie van een mediabedrijf’.  Er wordt eveneens feedback gegeven over de leerkrachten enquête PR/economie.  De studiedag biedt ook kansen om in gesprek te gaan met collega’s en begeleiders.

Workshops:
Aanbod workshops sessie 2 deel 1
woensdag 15 maart 2017 van 13:00 tot 14:20
Brede evaluatie en geïntegreerde proef
Spreker: Patrick Noelanders en Ann Ysenbrandt

Brede evaluatie: info, aanreiken van enkele accenten en mogelijkheden, delen van eigen materiaal en discussie;

Geïntegreerde proef: info, aanreiken van enkele accenten en mogelijkheden en discussie.

Digitale communicatie: typografie en CRAP
Spreker: Bart Vandenbroele

Kerning, tracking, leading…je komt het allemaal te weten in deze workshop en krijgt regels o in korte tijd een tekst op te maken in een professioneel lay-out programma.  (LPD 12, 54, 84, 86)

Zakelijke omgangsvormen
Spreker: Brigitte Balfoort

Interpersoonlijke en groepscommunicatie: zakelijke omgangsvormen. (LPD 40-41)

Organisatiecommunicatie: de virtuoze cirkel van interne communicatie
Spreker: Patrick Proost

Hoe maak je van je menselijke kapitaal een reputatiebooster? (LPD 76-82)

Aanbod workshops sessie 2 deel 2
woensdag 15 maart 2017 van 14:40 tot 16:00
Digitale communicatie: eenvoudige video’s en digitale geluidsfragmenten maken en aanpassen
Spreker: Bart Vandenbroele

Een stappenplan om tot geslaagde videobeelden te komen gaat van compositie tot het verkennen van de verschillende shots. Ook krijg je opdrachten te zien die je kan geven aan leerlingen. Twee opdrachten van leerlingen laten hen de eerste stappen zetten in het maken van een film. (LPD 66)

economie
Spreker: Anne-Lise Cuypers

Hoe samenwerken met het leerplan en de leraren PR: uitwisselen van materiaal

Gepersonaliseerde reclame
Spreker: Brahim Zarouali (UAntwerpen)

Wie ooit sociale media gebruikte, kwam ermee in aanraking. Tijdens deze uiteenzetting bekijken we het concept van de gepersonaliseerde reclame en stellen we ons kritische vragen. Hoe zit gepersonaliseerde reclame juist in elkaar? Wat zijn de risico’s die hieraan verbonden zijn?  Betekent dit een inbreuk op onze privacy, Wat kunnen we er zelf aan doen? Er zal vooral de nadruk gelegd worden op de meest gevoelige doelgroep van reclame: jongeren. (LPD 37)

#AltijdVanDienst
Spreker: Veerle De Vries

Organisatiecommunicatie: #AltijdVanDienst: Politie Antwerpen in de (sociale) media. (LPD 76-81-82)

Strategie en methode:

Plenum info + keuzesessies

Bijkomende info:

 

Gelieve bij de inschrijving voor deze nascholing ook de bevraging voor leerkrachten in te vullen.  Op de netwerkdag worden de resultaten besproken.

Hieronder de link van de google enquête :

https://goo.gl/forms/3k1KhtxDn6SIQ20H2

Alvast bedankt voor uw medewerking.

Dit initiatief wordt georganiseerd voor leden van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

De modaliteiten voor deelname aan dit initiatief kunt u nalezen via deze link

Sessies: 2 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief mogen maximum 5 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot en met woensdag 8 maart 2017 inschrijven en tot en met maandag 13 maart 2017 uitschrijven.
Bijdrage: 30,00 Euro
Lesgever: meerdere lesgevers .
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Secundaire Handelsschool Sint-Lodewijk (Inschrijven afgesloten)
Lombardenvest 52
2000 Antwerpen (Kaart)
  • Reeks 1: (Voorbij)
    • woensdag 15 maart 2017 van 09:30 tot 16:30
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.