Aanmelden
Laden…

Even geduld...

83167-module 4 Autisme en ... kleuters

Doelstellingen:

De deelnemers krijgen basiskennis autisme om het gedrag van hun leerlingen met autisme beter te kunnen inschatten.

De deelnemers verwerven inzichten in mogelijke aanpakstrategieën om de vaardigheden als imitatie, gedeelde aandacht, spel… te stimuleren.

De deelnemers kunnen adhv praktijkvoorbeelden en opdrachten eigen kennis, vaardigheden en strategieën verrijken.

De deelnemers kunnen adhv een nataak reflecteren over de inhoud en de toepasbaarheid in eigen praktijk. De deelnemers kunnen de verworven inzichten implementeren in hun praktijk.

Doelgroep:

Alle personeelsleden binnen het buitengewoon kleuteronderwijs type 9 en het gewoon kleuteronderwijs, GON-begeleiders die werken met kleuters met autisme en CLB-medewerkers.

Aanbieder: Dienst Lerenden en Dienst Curriculum en vorming van Katholiek Onderwijs Vlaanderen en Autisme Centraal
Inhoud:

Naar school gaan, is niet altijd vanzelfsprekend voor een kleuter met autisme. Om hen te bieden wat ze nodig hebben, is kennis over autisme onontbeerlijk.

Voormiddag Keuzesessie

 • Sessie Vertrekkend van een beeld van een kleuter met autisme, staan  we stil bij specifieke onderwijsbehoeften en hoe je hieraan tegemoet kunt komen in je groep met aandacht voor de pré-social-skills: communicatie, gedeelde aandacht, spel en imitatie…

Namiddag

 • Een kleuterklas autismevriendelijk maken
 • Concrete voorbeelden die rekening houden met de specifieke onderwijsbehoeften van kleuters met autisme.

 

Strategie en methode:

Sessie 1: Vertrekkend van een beeld van een kleuter met autisme, staan  we stil bij specifieke onderwijsbehoeften en hoe je hieraan tegemoet kunt komen in je groep.

Sessie 2: Praktijktips en omgevingsaanpassingen voor een autismevriendelijk klasklimaat: interactieve sessies met voorbeelden en opdrachten

Sessie 3: Terugkom halve dag reflectie a.d.h.v. een nataak

De deelnemers kunnen de competentiebegeleiders uit de regio aanspreken voor een vervolgtraject tot op de klasvloer.

Bijkomende info:

Sprekers:

- Leden van de voorbereidingsgroep – pedagogisch begeleiders

Contactpersoon: Els Van Schelvergem

els.vanschelvergem@katholiekonderwijs.vlaanderen of 02 507 08 07

Dit initiatief wordt georganiseerd voor leden van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

De modaliteiten voor deelname aan dit initiatief kunt u nalezen via deze link

Sessies: 3 sessie(s)
Kwalificatie:

Nieuw en actualisering

Voorwaarde:

De beide dagen moeten samen gevolgd worden.


Voor dit initiatief kan je tot 5 dagen op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 80,00 Euro
Lesgever: meerdere lesgevers .
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
meerdere locaties (Inschrijven afgesloten)
(Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • dinsdag 24 januari 2017
   PB Regio Mechelen-Brussel Varkensstraat 6 2800 Mechelen (kaart)
   van 09:30 tot 16:00
  • dinsdag 14 maart 2017
   PB Regio Mechelen-Brussel Varkensstraat 6 2800 Mechelen (kaart)
   van 09:30 tot 12:00
 • Reeks 2: (Voorbij)
  • dinsdag 24 januari 2017
   PB Regio Mechelen-Brussel Varkensstraat 6 2800 Mechelen (kaart)
   van 09:30 tot 16:00
  • dinsdag 14 maart 2017
   PB Regio Mechelen-Brussel Varkensstraat 6 2800 Mechelen (kaart)
   van 13:30 tot 16:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.