Aanmelden
Laden…

Even geduld...

83167-module 5 Autisme wijzer worden: De ondersteuningsmatrix voorgesteld

Doelstellingen:

De deelnemers krijgen informatie over het ontstaan en bedoeling van het gebruik van de ondersteuningsmatrix ASS.

De deelnemers verwerven inzichten in de 6 parameters en kunnen deze voor eigen praktijk (klas- of leerlingniveau) concreet maken in de fases van het zorgcontinuüm.

De deelnemers kunnen adhv praktijkvoorbeelden het gebruik van de ondersteuningsmatrix ASS in eigen praktijk verrijken.

Doelgroep:

Alle personeelsleden binnen het buitengewoon onderwijs en het gewoon onderwijs, GON-begeleiders die werken met leerlingen met autisme en CLB-medewerkers zijn welkom.

Aanbieder: Dienst Lerenden en Dienst Curriculum en vorming van Katholiek Onderwijs Vlaanderen en Autisme Centraal
Inhoud:

De ondersteuningsmatrix brengt in beeld welke specifieke ondersteuning nodig is in een school- en/of klascontext voor een leerling met (een vermoeden van) een autismespectrumstoornis (ASS). Door in te zoemen op zes parameters biedt het instrument handvatten om de verschillende fasen van het proces van individuele of groepshandelingsplanning te doorlopen voor deze doelgroep. De informatie die via dit instrument in kaart is gebracht dient dan ook gezien te worden als aanvulling op de brede beeldvorming van (een) leerling(en) met ASS wanneer blijkt dat deze leerling vastloopt en extra ondersteuning nodig heeft. De hulpvraag komt scherper in beeld en de extra gegevens kunnen vervolgens mee een aanzet vormen om prioritaire doelstellingen en mogelijke acties te formuleren.
Leerling- of groepsgebonden evoluties over de tijd heen worden zichtbaar door de ondersteuningsmatrix ook bij evaluatiemomenten te betrekken.

Strategie en methode:

Lezing doorspekt met praktijkvoorbeelden.

Bijkomende info:

Sprekers: CSA i.s.m. UCLL

Praktijkvoorbeelden uit scholen

Elke deelnemer krijgt een digitale versie van de ondersteuningsmatrix aangeboden na de voorstelling.

Contactpersoon: Els Van Schelvergem

els.vanschelvergem@katholiekonderwijs.vlaanderen of 02 507 08 07

Dit initiatief wordt georganiseerd voor leden van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

De modaliteiten voor deelname aan dit initiatief kunt u nalezen via deze link

Sessies: 1 sessie(s)
Kwalificatie:

Nieuw en actualisering

Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot en met zaterdag 6 mei 2017 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 25,00 Euro
Lesgever: Van Schelvergem Els
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Katholiek Onderwijs Vlaanderen (Inschrijven afgesloten)
Guimardstraat 1
1040 Brussel (Kaart)
  • Reeks 1: (Voorbij)
    • donderdag 11 mei 2017 van 10:00 tot 12:30
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.