Aanmelden
Laden…

Even geduld...

8316B-TEAM Omgaan met relaties en seksualiteit op school: hoe pak je het aan?

Doelstellingen:

Deze nascholing vormt een aanbod op maat voor de school. Op een pedagogische studiedag of personeelsvergadering worden inhoudelijke thema’s waar concrete vragen of noden rond zijn uitgewerkt met het volledige team of met een werkgroep binnen de school.

Het doel van de nascholing wordt in overleg met de school vastgelegd en omvat een selectie uit volgende doelstellingen:

 • kapstokken kennen om een beleid uit te werken rond lichamelijke en seksuele integriteit
 • inzicht verwerven in de relationele en seksuele ontwikkeling van kinderen en jongeren
 • inzicht verwerven in de impact van een handicap op die ontwikkeling
 • inzicht verwerven in de invloed van de culturele achtergrond op die ontwikkeling
 • het onderscheid maken tussen ontwikkelingsgebonden gedrag en seksueel grensoverschrijdend gedrag
 • pedagogisch kunnen reageren op uitingen van seksueel gedrag
 • inzicht verwerven in het belang van relationele en seksuele vorming vanaf de kleuterschool tot eind van het secundair onderwijs
 • bruikbare materialen en aangepaste werkvormen kennen en gebruiken
 • inzicht verwerven in de samenwerking met ouders op het terrein van RSV
 • ….
Doelgroep:

Teams met een vraag rond omgaan met relaties en seksualiteit op school. concreet kan het gaan om teams BaO, SO, BuBaO en BuSO of internaten

Aanbieder: Dienst Curriculum en vorming team BuO van Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

De inhoud van de nascholing wordt vastgelegd in samenspraak met de school. De specifieke noden en vragen van het team worden tijdens de begeleidingscontacten geïnventariseerd en de inhoud van de nascholing wordt vastgelegd.

De meest gevraagde inhoud is het hanteren van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Meer en meer scholen worden geconfronteerd met vormen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. De concrete feiten kunnen zeer uiteenlopend zijn van aard. Het kan bijvoorbeeld gaan om incidenten tussen leerlingen onderling, incidenten met nieuwe media (sexting), of ongepast gedrag in de klas. Als bij de bespreking van de aanpak van concrete incidenten blijkt dat het team nood heeft aan een kader, kan een pedagogische studiedag of personeelsvergadering georganiseerd worden.

Maar ook vragen over andere thema’s zijn mogelijk. Een school kan een sessie organiseren over bijvoorbeeld seksuele ontwikkeling en de invloed van een beperking of een andere culturele achtergrond op die ontwikkeling.  Er kan gewerkt worden rond ouders en Relationele en Seksuele Vorming (RSV), of rond het uitwerken van een doordacht beleid rond fysieke en seksuele integriteit.

Elke concrete vraag die een schoolteam stelt, kan aanleiding geven tot het uitwerken van een aanbod op maat.

Strategie en methode:

Het aanbod bestaat uit 1 sessie:

 • een pedagogische studiedag of personeelsvergadering over de gevraagde inhoud

Er wordt gewerkt met kwalitatief en wetenschappelijk onderbouwd materiaal.

Bijkomende info:

Bijdrage per inschrijving: € 300,00 + € 50,00 verplaatsingskosten

Dit initiatief wordt georganiseerd voor leden van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

De modaliteiten voor deelname aan dit initiatief kunt u nalezen via deze link


Deze module is Teamgericht. Je kan dus niet individueel inschrijven maar enkel als team.
Sessies: 1 sessie(s)
Kwalificatie:

Verruiming van het aanbod RSV

Voorwaarde:
Voor dit initiatief moeten minimum 8 en mogen maximum 50 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 10 dagen op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 350,00 Euro
Deze module is teamgericht. De bijdrage is per team.
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Eigen school
(Kaart)
 • Reeks 1: (2 vrije plaatsen)
  Datum en Sessies nog niet gekend.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.