Aanmelden
Laden…

Even geduld...

9/16/12 mod 1 - IND Supervisietraject voor leidinggevenden in alle onderwijsniveaus

Doelstellingen:
 • Leren uit ervaringen: Verwoorden van eigen ervaringen, verbinden van eigen actuele ervaringen met vroegere ervaringen en deze van andere teamleden
 • Ontdekken en expliciteren van het eigen referentiekader
 • Leren met de hele persoon
 • Verbinden met de eigen professionaliteit en de specifieke onderwijscontext
Doelgroep:

Leidinggevenden, niveauoverstijgend

Aanbieder: Dienst Identiteit & kwaliteit van Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Supervisie is een methode van systematisch leren aan praktijkervaring (werkervaring) waarbij – op enige afstand van het werk – een ‘leergesprek’ wordt georganiseerd waarin de werkervaring door de leidinggevende wordt nageproefd. Hierbij komen zowel de leidinggevende, zijn werk als zijn werkkader ter sprake. Dit proces wordt begeleid door een supervisor.

Het traject bestaat uit meerdere halve dagen. Het startmoment op 8 december 2016 is gezamenlijk in Brussel en samen met kennismaking en info rond supervisie worden de groepen gevormd door de deelnemers. Vervolgens sluiten we aan bij de Themadag op 9 december 2016 voor leidinggevenden. Het supervisietraject in kleine groep start vanaf 2017 en omvat vier sessies van telkens een halve dag. 

Strategie en methode:

Tijdens deze vijf sessies hebben we aandacht voor de integratie van persoon en beroep van leidinggevende, theorie en praktijk, ideaal en werkelijkheid, verstand en gevoel. Op die manier willen we handvatten zoeken voor nieuwe en inspirerende verbondenheid in de (katholieke) (hoge)school.

De deelnemers worden verdeeld in een supervisiegroep bestaande uit maximaal zes personen. Een supervisietraject veronderstelt immers een veilige leergroep met aandacht voor discretie. De meerwaarde van dit vormingstraject staat of valt dan ook met de aanwezigheid van elke deelnemer. Van elke deelnemer wordt ook een duidelijk engagement gevraagd om de supervisie voor te bereiden, actief mee te participeren en nadien te verwerken.

Bijkomende info:

Maximaal 24 deelnemers, of vier groepen van 6 personen.
Inschrijven kan via e-mail tot uiterlijk 29 oktober 2016.
Wie verhinderd is, kan zich laten vervangen mits voorafgaandelijke schriftelijke melding.
Annulering kan alleen schriftelijk tot 29 oktober. Bij annulering op een later tijdstip wordt de volledige deelnameprijs aangerekend.
Dit initiatief wordt georganiseerd voor leden van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
De modaliteiten voor deelname aan dit initiatief kunt u nalezen via deze link

Sessies: 7 sessie(s)
Voorwaarde:

Inschrijven omvat het deelnemen aan alle sessies, inclusief de themadag voor leidinggevenden.
Wie inschrijft voor module 1, schrijft zich automatisch in voor de themadag .

 


Voor dit initiatief kan je tot 24 dagen op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 150,00 Euro
Lesgever: Vanhoutte Trees
Duchene Rita
Vanspeybroeck Kris
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
ODISEE (Inschrijven afgesloten)
Stormstraat 2
1000 Brussel (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • donderdag 8 december 2016
   ODISEE Stormstraat 2 1000 Brussel (kaart)
   van 16:30 tot 18:30
  • vrijdag 9 december 2016
   ODISEE Stormstraat 2 1000 Brussel (kaart)
   van 09:30 tot 16:30
  • woensdag 22 februari 2017
   Dienst Identiteit & kwaliteit Guimardstraat 1 1040 Brussel (kaart)
   van 13:00 tot 17:00
  • donderdag 23 maart 2017
   Dienst Identiteit & kwaliteit Guimardstraat 1 1040 Brussel (kaart)
   van 13:00 tot 17:00
  • dinsdag 25 april 2017
   Dienst Identiteit & kwaliteit Guimardstraat 1 1040 Brussel (kaart)
   van 13:00 tot 17:00
  • woensdag 24 mei 2017
   Dienst Identiteit & kwaliteit Guimardstraat 1 1040 Brussel (kaart)
   van 13:00 tot 17:00 (Afgelast)
  • donderdag 15 juni 2017
   Dienst Identiteit & kwaliteit Guimardstraat 1 1040 Brussel (kaart)
   van 13:00 tot 17:00
Dienst Identiteit & kwaliteit (Inschrijven afgesloten)
Guimardstraat 1
1040 Brussel (Kaart)
 • Reeks 2: (Voorbij)
  • donderdag 8 december 2016
   ODISEE Stormstraat 2 1000 Brussel (kaart)
   van 13:00 tot 17:00
  • vrijdag 9 december 2016
   ODISEE Stormstraat 2 1000 Brussel (kaart)
   van 09:00 tot 17:00
  • vrijdag 10 maart 2017
   Dienst Identiteit & kwaliteit Guimardstraat 1 1040 Brussel (kaart)
   van 13:00 tot 17:00
  • vrijdag 28 april 2017
   Dienst Identiteit & kwaliteit Guimardstraat 1 1040 Brussel (kaart)
   van 13:00 tot 17:00
  • vrijdag 12 mei 2017
   Dienst Identiteit & kwaliteit Guimardstraat 1 1040 Brussel (kaart)
   van 13:00 tot 17:00
  • dinsdag 20 juni 2017
   Dienst Identiteit & kwaliteit Guimardstraat 1 1040 Brussel (kaart)
   van 10:00 tot 15:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.