Aanmelden
Laden…

Even geduld...

8516F - mod 1 - TEAM Samen sterker op de klasvloer: via co-teaching tegemoet komen aan S.O.B.

Doelstellingen:

- In team ontdekken hoe co-teaching een effectieve manier en ondersteuningsvorm kan zijn om te bouwen aan een inclusievere school
-  Verschillende vormen van co-teaching leren kennen en toepassen
-   Het perspectief van de leerlingen bij co-teaching leren kennen
-   Het perspectief van de leerkrachten en ev. paramedici bij co-teaching leren kennen
-   Voorwaarden ontdekken om met co-teaching op school aan de slag te gaan
-   Modellen van samenwerking voor de co-teams leren kennen en verkennen
-   Het lestijdenpakket bekijken in functie co-teaching

Doelgroep:

- Schoolteams gewoon basisonderwijs
- Schoolteams buitengewoon basisonderwijs
- Schoolteams eerste graad gewoon secundair onderwijs
- Schoolteams buitengewoon secundair onderwijs

Aanbieder: Dienst Lerenden van Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Co-teaching is een effectieve manier en ondersteuningsvorm om te werken aan een inclusievere school. Dit is wetenschappelijk onderbouwd, wordt ervaren in tal van landen die co-teaching inzetten en in het pre-waarborgproject 'samen sterker op de klasvloer' waarvan we de ervaringen via dit nascholingsproject willen valoriseren. We kiezen voor een teamgericht nascholingstraject met tussentijdse opdrachten.
Beschrijving:

  1. Intakegesprek met de directie, kernteam en een regionale pedagogische begeleider. Dit wordt voorbereid a.d.h.v. enkele vragen per mail.
  2. Pedagogische studiedag: visie op S.O.B., hoe co-teaching inzetten om te werken aan  een inclusievere school, verschillende vormen van co-teaching (modellen van Prisma Co-teaching, Dian Fluijt), opdracht om met co-teaching aan te slag te gaan in een bepaalde, zelf gekozen les of activiteit.
  3. Personeelsvergadering: terugkoppeling van de eerste ervaringen met co-teaching, verdieping en verbreding:  wanneer bij welke activiteiten of lessen welke vorm van co-teaching inzetten, perspectief van de leerlingen en perspectief van de co-teachers.
  4. Personeelsvergadering: voorwaarden om aan de slag te gaan met co-teaching in de school en modellen van samenwerking voor de co-teams.
  5. Nazorgsessie met het kernteam, voorbereid a.d.h.v. enkele vragen per mail : hoe co-teaching organiseren op de school? Aanwending van het lestijdenpakket in functie van co-teaching en verder uittekenen van de concrete voorwaarden om met co-teaching op hun school aan de slag te gaan.
Strategie en methode:

Schoolteamgerichte vorming met tussentijdse opdrachten

Bijkomende info:

Annemie Jennes, Guimardstraat 1,
1040 Brussel, annemie.jennes@katholiekonderwijs.vlaanderen

 

 


Deze module is Teamgericht. Je kan dus niet individueel inschrijven maar enkel als team.
Sessies: 5 sessie(s)
Kwalificatie:

nieuw

Voorwaarde:

Inschrijven kan tot een maand voor de start.
De data voor de pedagogische studiedag, personeelsvergaderingen en nazorgsessie worden met de directie van de school afgesproken.
Uitschrijven kan tot 1 september 2016 


Voor dit initiatief moeten minimum 6 en mogen maximum 30 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 30 dagen op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 1750,00 Euro
Deze module is teamgericht. De bijdrage is per team.
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Eigen school
(Kaart)
  • Reeks 1:
    Datum en Sessies nog niet gekend.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.