Aanmelden
Laden…

Even geduld...

8616K-ind Bezoek Sport Science Laboratory – Jacques Rogge

Doelstellingen:

Aanreiken van inhoudelijk wetenschappelijke inzichten in functie van sportbeoefening

Doelgroep:

Leraren biologie, fysica en sport

Aanbieder: Dienst Curriculum & vorming: team Secundair Onderwijs van Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Het bezoek aan het laboratorium legt de focus op de relatie wetenschap en sport. Er worden 2 aspecten belicht nl. de biomechanica en motorische controle van de menselijke  beweging (BIOMOC) enerzijds en inspanningsfysiologie en sportvoeding anderzijds.

In de groep biomechanica worden de grootmotorische vaardigheden uit bewegen en sport bestudeerd door het bewegingsverloop, of kinematiek te analyseren. De groep motorische controle richt zich op het meten van de motorische competentie en op sturingsprocessen om een bewegingsuitvoering efficiënter te laten verlopen. Tijdens de demosessie zullen volgende zaken toegelicht/ uitgeprobeerd worden:

  • Bepaling van het individueel bewegingsprofiel aan de hand van het Vlaams SportKompas
  • Meting van kijkgedrag met video-oculografie in relatie tot beweging 

In het laboratorium voor Inspanningsfysiologie en Sportvoeding wordt wetenschappelijk onderzoek verricht naar de acute en chronische aanpassingen van het menselijk lichaam aan beweging en sport. Verder onderzoekt men hoe topprestaties geoptimaliseerd kunnen worden door voedingsstrategieën, slaap/recuperatie en nieuwe trainingsmethodes. Concreet zullen volgende zaken interactief besproken worden met de deelnemers:

  • Afname van inspanningstesten op fietsergometer en loopband
  • Effect van inspanningen op fysiologische parameters zoals lactaat en zuurstofverbruik
  • Maximale vermogenstest op de fiets
  • Demonstratie van voorbereidende stappen voor analyse van biologisch weefsel (bloed, speeksel, spier): homogeniseren, centrifugeren, pipetteren,…
  • Eenvoudige biochemische analyses: DNA-isolaties, kleuringen met fluorescentie en/of absorptie, … 
Strategie en methode:

Actieve participatie

Bijkomende info:

Dit initiatief wordt georganiseerd voor leden van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

De modaliteiten voor deelname aan dit initiatief kunt u nalezen via deze link

Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:

Maximum 30 deelnemers


Voor dit initiatief kan je tot en met vrijdag 14 april 2017 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 0,00 Euro
Lesgever: Declercq Dirk
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Sport Science Laboratory - Jacques Rogge (Inschrijven afgesloten)
Watersportlaan 2
9000 Gent (Kaart)
  • Reeks 1: (Voorbij)
    • vrijdag 21 april 2017 van 09:30 tot 12:30
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.