Aanmelden
Laden…

Even geduld...

1617/01/001 Op aanvraag komen we in je school!

Doelstellingen:

Scholen en leerkrachten ondersteunen om ICT en media te implementeren in hun klaspraktijk. Als school kies je zelf waar je de focus op wil leggen. Er wordt gewerkt aan:

 • het implementeren van je cyclische proces van handelingsplanning in digitale systemen
 • een visie op ICT en media in de school
 • het trainen van vaardigheden bij leerkrachten om ICT-tools in te zetten in de klaspraktijk
 • ICT als functioneel element in het klasmanagement.
Doelgroep:

Kernteams BuO (BuSO of BuBaO)

Aanbieder: Nascholingen ICT en Media van de Dienst Curriculum & Vorming van Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Dit is een nascholing waarbij de inhoud op maat van de school wordt gemaakt, in samenspraak met leerkrachten, directie(s), de nascholer en de ICT-coördinator(en).

Mogelijke inhouden:

 • Uitwerken van een ICT-visie en beleidsplan
 • Sociale media op school en in de klas
 • Tablets inzetten op school en in de klas
 • Trainen van technische vaardigheden in het gebruik van ICT-tools bv Socrative, Prezi, Videobewerking, mindmapping, tablets, …
 • ICT inzetten als tool bij klasmanagement en Universal Design of Learning (UDL)
Strategie en methode:

Na het in kaart brengen van de schoolvisie op ICT-implementatie wordt een traject op maat van de school samengesteld.

Tijdens de intake met de directie en ICT-coördinator wordt een tijdspad opgesteld voor het volledige schooljaar. De intake en interventies kunnen gepland worden tijdens of na de lesuren (lesvrije momenten, personeelsvergaderingen, pedagogische studiedag …).

Bijkomende info:

Voor meer info kunt u een e-mail sturen naar tom.claes@katholiekonderwijs.vlaanderen

Wil je steeds op de hoogte blijven van de laatste nieuwtjes ga dan naar onze facebookpagina Nascholing ICT of volg @NascholingICT op Twitter.

De modaliteiten van ICT voor deelname aan dit initiatief kunt u nalezen op www.nascholing.be onder de rubriek ‘info’ of rechtstreeks via deze link.


Deze module is Teamgericht. Je kan dus niet individueel inschrijven maar enkel als team.
Sessies: 1 sessie(s)
Kwalificatie:

Alleen op aanvraag, verdere specificaties na onderling overleg

Voorwaarde:

Alle ingeschreven leraren behoren tot eenzelfde school of scholengemeenschap.


Voor dit initiatief moeten minimum 7 en mogen maximum 16 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 5 dagen op voorhand inschrijven en tot 14 dagen op voorhand uitschrijven.
Bijdrage: 570,00 Euro
Deze module is teamgericht. De bijdrage is per team.
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Eigen school
(Kaart)
 • Reeks 1:
  Datum en Sessies nog niet gekend.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.