Aanmelden
Laden…

Even geduld...

9/16/10-M22-team Thematisch werken aan een katholieke dialoogschool

Doelstellingen:
 • Een open gesprek over de katholieke dialoogschool ingang doen vinden op school. Communicatie en overleg optimaliseren om zo de kwaliteit van samenleven en –werken te bevorderen en de sociale samenhang te verstevigen.
 • Met het team op zoek gaan naar aanwezige waarden, bronnen en realisaties op het vlak van identiteit (identiteitsonderzoek).
 • Het christelijke verhaal binnenbrengen en verankeren in het opvoedingsproject.
 • Met het team nadenken over en implementeren van de geïntegreerde aanpak van bepaalde thema’s en vragen in het kader van de katholieke dialoogschool.
Doelgroep:

Leeftocht Icoontje 3x3cm.png

Directies, pastorale groepen, identiteitsgroepen, werkgroepen diversiteit en alle geïnteresseerde leerkrachten van het secundair onderwijs

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen - Dienst Identiteit & kwaliteit
Inhoud:

In dit nascholingsproject vertrekken we vanuit een specifieke vraag van de school zelf om hiermee aan de slag te gaan vanuit de visie op de katholieke dialoogschool. Het is de bedoeling om tijdens deze nascholing de bestaande identiteit van de school congruent met de christelijke levensbeschouwing, te vormen tot een dialogale identiteit, vertaald naar de plaatselijke context en aansluitend bij de aanwezige mogelijkheden.

In deze concrete vragen en situaties van de school laten oplichten wat belangrijk is en op welke manier het geïnspireerd mens- en wereldbeeld van de katholieke dialoogschool kan richting geven en versterken wat we willen.

Vanuit deze identiteitsbetrokken vragen het schoolteam creatief en proactief laten nadenken hoe deze eigenheid kan doorwerken in het concrete schoolleven van elke dag.

Strategie en methode:
 • In een intakegesprek wordt de specifieke vraag van de school of scholengemeenschap verduidelijkt (zelfverheldering).
 • Via diverse werkvormen zoekt het team onder leiding van de nascholer naar beantwoording van zijn specifieke vraagstelling en worden de doelstellingen van het project nagestreefd.
Bijkomende info:
 • Plaats en data: in afspraak met de school
 • Projectleider:
  • Leen Dillen – 0497 38 41 69 -  Leen.dillen@katholiekonderwijs.vlaanderen
 • Contactpersoon:
 • Deze module kan aangevraagd worden voor een personeelsvergadering en/of een pedagogische studiedag. Het spreekt voor zich dat er meer verdiepend gewerkt kan worden wanneer de modules binnen een pedagogische studiedag vallen.
 • De modaliteiten voor deelname aan dit initiatief kunt u nalezen op www.nascholing.be onder de rubriek ‘info’ of rechtsreeks via deze link.
 • Dit initiatief wordt georganiseerd voor leden van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Deze module is Teamgericht. Je kan dus niet individueel inschrijven maar enkel als team.
Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:

 


Voor dit initiatief moeten minimum 10 en mogen maximum 35 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 7 dagen op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 0,00 Euro
Deze module is teamgericht. De bijdrage is per team.
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
op afspraak
(Kaart)
 • Reeks 1: (4 vrije plaatsen)
  Datum en Sessies nog niet gekend.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.