Aanmelden
Laden…

Even geduld...

9/16/14 mod 1 - TEAM Eigentijds en tegendraads werken aan identiteit en kwaliteit in de katholieke dialoogschool

Doelstellingen:

Een visie op kwaliteit en identiteit ontwikkelen:

  • Waarom doen we wat we doen? Vanuit welke inspiratiebron? Waar willen we naartoe?;

  • Schrijven aan het identiteitsverhaal van deze school;
  • De kwaliteit van het onderwijs verbinden met het beleid van de school en zijn identiteit.

De geïntegreerde zorg voor kwaliteit en kwaliteitsontwikkeling, identiteit en identiteitsontwikkeling adequaat verantwoorden (intern en extern).

Doelgroep:

Leidinggevenden en medewerkers (alle onderwijsniveaus).

Aanbieder: Dienst Identiteit & kwaliteit van Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

De belangrijkste doelstelling van een school is iedere leerling kwalitatief goed onderwijs aanbieden.

Tijdens de sessies gaan leidinggevenden en stafmedewerkers van scholen samen met collega’s van andere scholen in gesprek over wat zij van waarde vinden voor het onderwijs.

De visie op kwaliteit en identiteit die gehanteerd wordt, steunt op een breed persoonsbegrip en vormingsconcept. Kwalificatie, socialisatie en humanisatie leiden samen tot kwaliteit en identiteit van onderwijs.

Verbindend, levensbeschouwelijk dialogeren is meer dan ooit noodzakelijk in onze 21ste eeuw. Deze communicatie kan een bron van kracht zijn om nieuwe wegen naar morgen in te slaan.

Scholen worden gestimuleerd om als katholieke dialoogscholen eigentijds en tegendraads samen een visie op kwaliteit te ontwikkelen en deze te implementeren.

 

Strategie en methode:

Dit nascholingsproject is geënt op drie prioriteiten van Katholiek Onderwijs Vlaanderen: optimalisering schoolbesturen, de katholieke dialoogschool en kwaliteitsontwikkeling.
Samen met leidinggevenden en stafmedewerkers met een sterke visie op scholen bekijken we hoe kwaliteitsontwikkeling in scholen op een goede manier gestimuleerd, begeleid en gemonitord kan worden.
We ondersteunen het proces, coachen en geven ook inhoudelijke input met het oog op het creëren van een kwaliteitscultuur. De intensieve trajecten die we lopen, zullen aanleiding geven tot praktijkvoorbeelden die dienstig kunnen zijn voor andere scholen.

Bijkomende info:

Aantal sessies: nog te bepalen in samenspraak met de deelnemende teams. De kostprijs bedraagt € 100 per sessie. 

Dit initiatief wordt georganiseerd voor leden van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

De modaliteiten voor deelname aan dit initiatief kunt u nalezen via deze link


Deze module is Teamgericht. Je kan dus niet individueel inschrijven maar enkel als team.
Sessies: 6 sessie(s)
Voorwaarde:

Scholen en schoolbesturen die interesse hebben, kunnen dit melden aan Carl Snoecx, directeur Dienst Identiteit & kwaliteit.
Carl.snoecx@katholiekonderwijs.vlaanderen
In een verkennend gesprek wordt de mogelijkheid tot deelname aan het project verder afgetoetst en toegezegd.

 


Voor dit initiatief mogen maximum 5 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 30 dagen op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 600,00 Euro
Deze module is teamgericht. De bijdrage is per team.
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Eigen school (Afgelast)
(Kaart)
  • Reeks 1: (Afgelast)
    Datum en Sessies nog niet gekend.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.