Aanmelden
Laden…

Even geduld...

9/16/10-M25-team De eigen interlevensbeschouwelijke competenties versterken voor vak- en schoolteams

Doelstellingen:

godsdienstleraren worden toegerust om:

 1. De interlevensbeschouwelijke competenties voor dialoog en samenleven (ILC-DS) met leerlingen op te nemen
 2. Het eigen levensbeschouwelijke perspectief verder te verhelderen en te versterken
 3. In eigen spiritualiteit te groeien
 4. De eigen grondhoudingen in de interlevensbeschouwelijke dialoog te ontdekken en kritisch te evalueren
 5. Vanuit praktische oefeningen de vertaalslag naar het klasniveau te maken.
 6. Het model ‘katholieke dialoogschool’ in het functioneren als leraar godsdienst verder te verkennen.
Doelgroep:

Leeftocht Icoontje 3x3cm.png

Alle godsdienstleraren in het katholieke onderwijs

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen - Dienst Identiteit en kwaliteit
Inhoud:

Het werken aan de interlevensbeschouwelijke competenties voor dialoog en samenleven betekent een uitdaging voor de leraar r.-k godsdienst in de katholieke dialoogschool. Deze module zet in op het versterken van de competenties van de leraar zelf en op het verhelderen, verdiepen en voeden van de persoonlijke spiritualiteit. In de verschillende werkblokken van deze module zetten we (aan de hand van telkens andere, ook in de klas bruikbare gespreksmethodieken) een (inter)levensbeschouwelijke dialoog op, die gevoed wordt door een voorafgaande individuele oefening/opdracht (gekoppeld aan observatie en reflectie). Na elk gesprek leert een reflectie op metaniveau hoe de oefening en het gesprek de levensbeschouwelijke competenties (die noodzakelijk zijn voor interlevensbeschouwelijke dialoog) ons als leraar hebben gevormd. Hoe voeden we onze spirituele competentie als leraar? Hoe versterken we onze verhouding tot onze eigen traditie en onze hermeneutische competentie (specialist)? Wat betekent ‘getuigen’ in het kader van ILC-DS? Hoe kan de (inter-) levensbeschouwelijke bedachtzaamheid en communicatie verder ingeoefend worden?

Telkens bekijken we hoe dit soort oefeningen een weg kunnen zijn om leerlingen aan de slag te laten gaan met de ILC-DS.

Strategie en methode:

Oefeningen, uitwisseling, persoonlijke reflectie, reflectie i.f.v. professionele context

Bijkomende info:
 • De modaliteiten voor deelname aan dit initiatief kunt u nalezen op www.nascholing.be onder de rubriek ‘info’ of rechtstreeks via deze link.
 • Projectleider: Jos Van Rompay,
  jos.vanrompay@vikom.be - 015 20 42 97.

Deze module is Teamgericht. Je kan dus niet individueel inschrijven maar enkel als team.
Sessies: 4 sessie(s)
Kwalificatie:

Herneming

Voorwaarde:

De ingeschreven leraren volgen de vier sessies (twee volle dagen)


Voor dit initiatief mogen maximum 25 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 5 dagen op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 300,00 Euro
Deze module is teamgericht. De bijdrage is per team.
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
op afspraak
(Kaart)
 • Reeks 1: (2 vrije plaatsen)
  Datum en Sessies nog niet gekend.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.