Aanmelden
Laden…

Even geduld...

9/16/10-M27-Ind De eigen interlevensbeschouwelijke competenties versterken voor alle personeelsleden Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Doelstellingen:
 1. Het eigen levensbeschouwelijk perspectief verder te verhelderen en te versterken.
 2. De eigen grondhoudingen in de levensbeschouwelijke dialoog te ontdekken en kritisch te evalueren
 3. Vanuit praktische oefeningen de vertaalslag naar de opdracht in de school te maken.
 4. Het model ‘katholieke dialoogschool voor de opdracht verder te verkennen
Doelgroep:

Leeftocht Icoontje 3x3cm.png

Alle personeelsleden van het katholieke onderwijs: Leraren, directieleden, middenkader, secretariaatsmedewerkers, begeleiders …

 

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen - Dienst Identiteit en kwaliteit
Inhoud:

Het concept katholieke dialoogschool stelt een personeelslid in het katholieke onderwijs voor bijzondere uitdagingen. Contacten in het veld leren dat mensen een duwtje in de rug en een steun nodig hebben om de persoonlijke levensbeschouwelijke identiteit te verhelderen en te verdiepen. Hoe kunnen wij het eigen verhaal uitschrijven en verhelderen in de context van een katholieke school? Wat betekenen de begrippen geloof, hoop en liefde (vergeving) voor mij en in de context van de katholieke dialoogschool? Hoe verhoudt het personeelslid zich met de eigen traditie? Hoe leren personeelsleden in de katholieke school het levensbeschouwelijk verschil niet uitvlakken, maar in het geding brengen? Hoe leren deze spreken (i.p.v. te zwijgen) in respect voor de ander? Hoe kan de (inter-) levensbeschouwelijke bedachtzaamheid en communicatie verder ingeoefend worden? Individuele oefeningen, observatie en reflectie zetten ons op weg tot het interlevensbeschouwelijke gesprek met elkaar.

De interlevensbeschouwelijke competenties in het kader van dialoog en samenwerking tussen levensbeschouwingen op school (ILC-DS), zoals goedgekeurd voor de levensbeschouwelijke vakken door het Vlaamse parlement, kunnen hier verhelderend werken.

Heel wat scholen erkennen ze als stapstenen om schoolbreed werk te maken van de katholieke dialoogschool.

Strategie en methode:

Oefeningen, uitwisseling, persoonlijke reflectie, reflectie i.f.v. professionele context

Bijkomende info:
 • Er wordt ’s middags een eenvoudige broodmaaltijd aangeboden (inbegrepen in kostprijs).
 • De plaats en data zullen bepaald worden in functie van de woonplaats van de ingeschreven deelnemers.
 • De modaliteiten voor deelname aan dit initiatief kunt u nalezen op www.nascholing.be onder de rubriek ‘info’ of rechtstreeks via deze link.
 • Projectleider: Jos Van Rompay,
  jos.vanrompay@vikom.be - 015 20 42 97.
Sessies: 2 sessie(s)
Kwalificatie:

Herneming

Voorwaarde:

 


Voor dit initiatief kan je tot 5 dagen op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 20,00 Euro
Lesgever: Vos Renilde
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Lesplaats nog niet gekend (Afgelast)
(Kaart)
 • Reeks 1: (Afgelast)
  Datum en Sessies nog niet gekend.
Kasteel La Motte (Afgelast)
Lumbeekstraat 20
1700 Sint-Ulriks-Kapelle (Kaart)
 • Reeks 2: (Afgelast)
  • vrijdag 5 mei 2017 van 09:30 tot 16:30 (Afgelast)
Oude Abdij (Afgelast)
Drongenplein 27
9031 Drongen (Kaart)
 • Reeks 3: (Afgelast)
  • donderdag 11 mei 2017 van 09:30 tot 16:30 (Afgelast)
Kasteel Mariagaarde (Afgelast)
Kasteelstraat 10
3840 Hoepertingen (Kaart)
 • Reeks 4: (Afgelast)
  • vrijdag 17 maart 2017 van 09:30 tot 16:30 (Afgelast)
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.