Aanmelden
Laden…

Even geduld...

9/16/01 mod 2b - IND Start to zill! Individugericht

Doelstellingen:
 • Appelleren van voorkennis met betrekking tot het leerplanconcept Zill!
 • Nadenken over de implementatie van het nieuwe leerplanconcept (voorbereidende fase).
 • Kennismaken met werkvormen die kunnen helpen bij leerplandiscours met en in het team.
 • De opgedane inzichten toepassen door een implementatieplan op maat van de school uit te werken.
 • Opgedane inzichten uitproberen in het team en hierop reflecteren.
Doelgroep:

Schoolleiding + gangmakers, beleidsondersteuners 

Aanbieder: Dienst Curriculum & vorming team Basisonderwijs van Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

De komst van het nieuwe leerplanconcept Zin in leren! Zin in leven! daagt de schoolleiding uit om na te denken over de aanpak van de implementatie. Wij gaan ervan uit dat de directeur dit niet alleen opneemt. Daarom nodigen we haar/hem samen met de mensen die hem hierbij zullen ondersteunen uit op een vorming van drie halve dagen die helemaal zal gewijd zijn aan het uitwerken van een effectief implementatietraject. Theoretische onderbouwing, reflectie en een schoolspecifieke verwerking van het geleerde staan centraal.

Sessie 1: effectief en duurzaam implementeren: aandachtspunten

 • Zill in een notendop: voorkennis activeren
 • Functies van een leerplan + beginsituatieanalyse
 • Implementatieverwachtingen en implementatiekrachten in evenwicht
 • Werkmoment per school: implementatiediagnose opstellen

Sessie 2: van strategie tot implementatieplan

 • Appelleren sessie 1
 • Implementatietaken en de rolverdeling
 • Werkmoment per school: actieplan uitwerken

Sessie 3: wat werkt en wat niet

 • Appelleren sessie 2
 • Wat werkt en wat werkt niet: wat we weten uit onderzoek
 • Implementatie-intenties
 • Werkmoment per school: Implicaties voor het eigen actieplan
Strategie en methode:

Interactieve sessies waarbij theoretische onderbouw en concrete toepassing op maat van de school hand in hand gaan.

Bijkomende info:

Sessie van 3 uur, onderbroken door een pauze van een kwartier.
Ideaal voor scholengemeenschappen die gelijkgericht, maar met respect voor de eigenheid van elk van haar scholen aan de implementatie van Zill! wil beginnen.
Tussen de sessies zit minstens twee en maximaal vier weken.

Dit initiatief wordt georganiseerd voor leden van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
De modaliteiten voor deelname aan dit initiatief kunt u nalezen via deze link

 

Sessies: 3 sessie(s)
Kwalificatie:

Nieuw!

Voorwaarde:

Enkel kernteams kunnen deelnemen. Minimum 2, maximum 5 deelnemers per school waaronder de directeur.
De module bestaat uit drie sessies. De deelnemers engageren zich om de drie sessies te volgen.
Deelnemers zijn bereid hun ervaringen met de andere deelnemers te delen.


Voor dit initiatief moeten minimum 2 en mogen maximum 5 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 5 dagen op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 45,00 Euro
Lesgever: Vermeire Tony
Bauwens Ivan
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Wachtlijst (Hasselt)
(Kaart)
 • Reeks 1: (2 vrije plaatsen)
  Datum en Sessies nog niet gekend.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen (Inschrijven afgesloten)
Guimardstraat 1
1040 Brussel (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • donderdag 20 oktober 2016 van 09:30 tot 12:30
  • donderdag 24 november 2016 van 09:30 tot 12:30
  • maandag 28 november 2016 van 09:30 tot 12:30
Diocesaan Onderwijsbureau (Inschrijven afgesloten)
Marialand 31
9000 Gent (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • vrijdag 14 oktober 2016
   PB Regio Oost-Vlaanderen Marialand 31 9000 Gent (kaart)
   van 09:00 tot 12:00
  • donderdag 27 oktober 2016
   PB Regio Oost-Vlaanderen Marialand 31 9000 Gent (kaart)
   van 09:00 tot 12:00
  • maandag 21 november 2016
   PB Regio Oost-Vlaanderen Marialand 31 9000 Gent (kaart)
   van 13:30 tot 16:30
PB Regio Limburg (Inschrijven afgesloten)
Tulpinstraat 75
3500 Hasselt (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • vrijdag 14 oktober 2016 van 09:30 tot 12:30
  • donderdag 27 oktober 2016 van 09:30 tot 12:30
  • maandag 21 november 2016 van 09:30 tot 12:30
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.