Aanmelden
Laden…

Even geduld...

83167-module 2 Autisme en… lees- en schrijfdidactiek

Doelstellingen:

De deelnemers verwerven verdiepende kennis over lees- en schrijfdidactiek bij leerlingen met autisme. Ze kunnen problemen bij lezen en schrijven herkennen, begrijpen vanuit het autisme en mogelijke praktijktips inzetten.

De deelnemers kunnen aan de hand van een opdracht reflecteren over verworven kennis en de toepasbaarheid in hun lespraktijk.

De deelnemers kunnen de verworven inzichten implementeren in hun praktijk.

Doelgroep:

Alle personeelsleden binnen het buitengewoon onderwijs en het gewoon onderwijs, GON-begeleiders die werken met leerlingen met autisme en CLB-medewerkers zijn welkom.

Aanbieder: Dienst Lerenden en Dienst Curriculum en vorming van Katholiek Onderwijs Vlaanderen en Autisme Centraal
Inhoud:

Leren lezen en schrijven is niet altijd vanzelfsprekend voor een kind met autisme.
Verschillende vaardigheden worden immers gecombineerd met cognitieve uitdagingen. Deze vorming, gebaseerd op de Autisme Centraal - Methodiek, wil een hulp zijn in het optimaliseren van het lees- en schrijfproces om kinderen met autisme meer kansen te bieden.

Strategie en methode:

Lezing doorspekt met concrete tips voor de praktijk.
Nataak
Intervisie

Bijkomende info:

Sprekers:

  • Eerste dag:  begeleiders competentieontwikkeling
  • Terugkom halve dag: begeleiders competentieontwikkeling en leden van de Centrale Stuurgroep Autisme

Contactpersoon: Els Van Schelvergem

els.vanschelvergem@katholiekonderwijs.vlaanderen of 02 507 08 07

Dit initiatief wordt georganiseerd voor leden van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

De modaliteiten voor deelname aan dit initiatief kunt u nalezen via deze link

Kwalificatie:

Nieuw en actualisering

Voorwaarde:

Dit is een verdiepende module.
Voor deze vorming is basiskennis autisme aangewezen.
De beide dagen moeten samen gevolgd worden.


Voor dit initiatief kan je tot 5 dagen op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 80,00 Euro
Lesgever: Lesgever nog niet gekend .
meerdere lesgevers .
Van Acker Anke
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data: Voor dit initiatief zijn nog geen lesplaatsen bekend. Je kan dus nog niet inschrijven.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.