Aanmelden
Laden…

Even geduld...

9/16/03-mod. 2a IND Tweedaagse, individugerichte nascholing ‘implementatie socio - emotionele ontwikkeling’ op individueel, groeps- en schoolniveau en omgaan met grens-overschrijdend gedrag

Doelstellingen:
 • Visie rond ‘socio – emotionele ontwikkeling’ en beeldvorming over de leerlingen verruimen vanuit het oorzakelijk observeren, denken, handelen.
 • De deeldomeinen van SEO begrijpen en een koppeling maken met de ontwikkelingsdoelen.
 • Activiteiten aan de verschillende domeinen koppelen en zo de bewuste handelingsbekwaamheid vergroten.
 • Grensoverschrijdend gedrag begrijpen vanuit gedragskenmerken: frustratieagressie en instrumentele agressie – oorzakelijk kijken.
 • Reflecteren over eigen handelingsbekwaamheid via een agressie-kijkwijzer.
 • Constructief omgaan met grensoverschrijdend gedrag vanuit het herstellen van verbondenheid.
 • Observeren en evalueren van vooropgestelde SEO-doelen.
 • Opbouw van een curriculum SEO begrijpen en leerlijnen opmaken als ondersteuning van het interdisciplinair team.
Doelgroep:

Schoolteams type basisaanbod in BuBaO

Aanbieder: Dienst Curriculum en vorming team BuO van Katholiek Onderwijs Vlaanderen en de regionale pedagogische begeleiding
Inhoud:

Via interactieve en coöperatieve activiteiten, en vanuit zelfreflectie, worden beeldvorming en visie rond SEO uitgediept. Er wordt gewerkt:

 • vanuit handelingsplanning
 • met casussen
 • met een kijkwijzer om op korte en langere termijn bewuster om te gaan met moeilijk gedrag.
 • met concrete instrumenten en tips om nadien schooleigen te maken
Strategie en methode:

Individugerichte, tweedaagse nascholing

Interactieve werkvormen om communicatie, reflectie en discussie te bevorderen

Bijkomende info:

Nascholer: Dominik De Keyzer (dominik.dekeyzer@katholiekonderwijs.vlaanderen)

Voor inhoudelijke vragen kan u via e-mail bij de nascholer of bij uw regionale pedagogisch begeleider terecht.

Deze 4 sessies zijn gespreid over 2 niet opeenvolgende dagen, broodjesmaaltijd over de middag voor beide dagen inbegrepen in de prijs.

Dit initiatief wordt georganiseerd voor leden van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

De modaliteiten voor deelname aan dit initiatief kunt u nalezen via deze link

Sessies: 4 sessie(s)
Kwalificatie:

Deelnameattest, te bekomen na het online invullen van de evaluatie van Eventorganisatie Dienst Ondersteuning Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Voorwaarde:

Deze nascholing is beperkt tot de types basisaanbod in BuBaO


Voor dit initiatief moeten minimum 2 en mogen maximum 4 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot en met zaterdag 7 januari 2017 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 75,00 Euro
Lesgever: De Keyzer Dominik
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Katholiek Onderwijs Vlaanderen (Afgelast)
Guimardstraat 1
1040 Brussel (Kaart)
 • Reeks 1: (Afgelast)
  • dinsdag 17 januari 2017 van 09:30 tot 16:00 (Afgelast)
  • dinsdag 14 februari 2017 van 09:30 tot 16:00 (Afgelast)
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.