Aanmelden
Laden…

Even geduld...

9/16/03-mod. 3a IND Tweedaagse, individugerichte nascholing ‘leren leren’ vanuit ontwikkelingsgericht onderwijzen.

Doelstellingen:
  • De deelnemers verdiepen hun visie op ontwikkelingsgericht werken en integreren het belang van omgevingskenmerken, leerlingkenmerken, interactiekenmerken, taakkenmerken.
  • Verschillende leerstijlen worden aangesproken om welbevinden en betrokkenheid te realiseren en competenties in het denken te vergroten.
  • De deelnemers (h)erkennen een mediërende interactiestijl op school die wederkerigheid inhoudt om een kind tot leren te brengen.
  • De deelnemers begrijpen de koppeling tussen cognitieve functies (bouwstenen en goede leerhoudingen) en de ontwikkelingsdoelen. Van daaruit worden doelen geselecteerd op schoolniveau.
  • Reflecteren over eigen handelingsbekwaamheid via een kijkwijzer.
Doelgroep:

Schoolteams Type basisaanbod in BuBaO

Aanbieder: Dienst Curriculum en vorming team BuO van Katholiek Onderwijs Vlaanderen en de regionale pedagogische begeleiding
Inhoud:

Via interactieve en coöperatieve activiteiten worden de fases van handelingsplanning uitgediept m.b.t. het leergebied ‘leren leren’.

Ontwikkelingsgericht werken met kinderen krijgt enerzijds vorm in een ontwikkelingsgerichte omgeving en anderzijds gebeurt dit vanuit een ontwikkelingsgerichte interactiestijl. Leerontwikkeling gebeurt voornamelijk in interactie met de omgeving. De theorie van de gemedieerde leerervaring wordt gekoppeld aan praktijkervaringen in de school.

Rekening houdend met de verschillende leerstijlen leren we bewuster observeren en communiceren met de leerlingen

In de doelenfase bekijken we hoe we preventief kunnen werken aan het trainen van cognitieve functies (bouwstenen en goede leerhoudingen.)

Observeren en evalueren van cognitieve functies (bouwstenen en goede leerhoudingen) om de beginsituatie te kennen en te plaatsen binnen een brede beeldvorming.

Strategie en methode:

Individugerichte, tweedaagse nascholing

Interactieve werkvormen om communicatie, reflectie en discussie te bevorderen

Bijkomende info:

Nascholer: Dominik De Keyzer (dominik.dekeyzer@katholiekonderwijs.vlaanderen)

Voor inhoudelijke vragen kan u via e-mail bij de nascholer of bij uw regionale pedagogisch begeleider terecht.

Deze 4 sessies zijn gespreid over 2 niet opeenvolgende dagen, broodjesmaaltijd over de middag voor beide dagen inbegrepen in de prijs.

Dit initiatief wordt georganiseerd voor leden van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

De modaliteiten voor deelname aan dit initiatief kunt u nalezen via deze link

Sessies: 4 sessie(s)
Kwalificatie:

Deelnameattest, te bekomen na het online invullen van de evaluatie van Eventorganisatie Dienst Ondersteuning Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Voorwaarde:

Deze nascholing is beperkt tot de types 1 en/of 8 in BuBaO.


Voor dit initiatief moeten minimum 2 en mogen maximum 4 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot en met zaterdag 28 januari 2017 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 75,00 Euro
Lesgever: De Keyzer Dominik
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Katholiek Onderwijs Vlaanderen (Afgelast)
Guimardstraat 1
1040 Brussel (Kaart)
  • Reeks 1: (Afgelast)
    • dinsdag 7 februari 2017 van 09:30 tot 16:00 (Afgelast)
    • dinsdag 7 maart 2017 van 09:30 tot 16:00 (Afgelast)
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.