Aanmelden
Laden…

Even geduld...

9/16/10-M16-team De katholieke dialoogschool: sessie 1: een eerste praktijkgerelateerde verkenning - sessie 2: uitzetten van een groeitraject

Doelstellingen:
 • Schoolteams inhoudelijk laten kennismaken met het concept van de katholieke dialoogschool.
 • Leerkrachten uitnodigen zich te positioneren als individu en als team binnen de vier schoolparadima’s a.d.h.v. concrete casussen.
 • Samen met team de feitelijke beginsituatie van de school detecteren  m.b.t. het concept van de katholieke dialoogschool.
 • Het team ondersteunen bij het detecteren van verdere groeikansen in de richting van de katholieke dialoogschool.
Doelgroep:

Leeftocht Icoontje 3x3cm.png

Schoolteams alle niveaus

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen - Dienst Identiteit & kwaliteit
Inhoud:
 • In de eerste sessie willen we schoolteams laten kennismaken met  het concept van ‘de katholieke dialoogschool’.
  • In een eerste deel worden schoolteams a.d.h.v. klas- en schoolbetrokken casussen uitgenodigd zich te positioneren binnen de vier schoolparadigma’s van Ter Horst en Hermans. D.w.z dat ze individueel en als team een positie innemen binnen het spanningsveld/de twee uitdagingen waar hun school voor staat. Enerzijds het omgaan met de toenemende culturele en levensbeschouwelijke pluraliteit en anderzijds de mate waarin de specifieke katholieke identiteit oplicht en/of kan ter sprake komen. Men stoot op deze manier op de verscheiden perceptie die m.b.t. dergelijke casussen binnen het eigen team leeft. Na deze dialogale verkenning worden de vier schoolparadigma’s benoemd en op het identiteitsvierkant aangebracht.
  • In een tweede deel worden de vier schoolparadigma’s inhoudelijk verder toegelicht en verduidelijkt met concrete voorbeelden (d.m.v. tekst- en beeldmateriaal).
  • In het derde deel worden de teams uitgenodigd om op zoek te gaan naar casussen binnen de eigen school waarin ze geconfronteerd werden/worden met het spanningsveld dat door deze twee uitdagingen wordt opgeroepen. Hoe positioneren zij zich individueel t.o.v. deze herkenbare situaties? Waar staat men als school(team)? Welke groeikansen willen/kunnen individuele leerkrachten/het team opnemen om (verder) te groeien in de richting van katholieke dialoogschool?
 • In de tweede sessie gaan we verder aan de slag met de feitelijke situatie van de school en dedecteren we met hen groeipotentieel in de richting van een katholieke dialoogschool. A.d.h.v. de smartmethode wordt bepaald waar de school prioritair mee aan de slag zal gaan.
Strategie en methode:
 • Een inhoudelijke en praktijkgerelateerde verkenning van het concept van de katholieke dialoogschool.
 • Dit concept wordt a.d.h.v. concrete casussen ingeoefend en geconcretiseerd.
 • De feiteijke schoolsituatie vormt het uitgangspunt om verder groeipotentieel in kaar te brengen.
Bijkomende info:
 • Plaats en data: in afspraak met de school
 • Projectleider:
 • Contactpersoon:
 • Deze module kan aangevraagd worden voor een personeelsvergadering en/of een pedagogische studiedag. Het spreekt voor zich dat er meer verdiepend gewerkt kan worden wanneer de modules binnen een pedagogische studiedag vallen.
 • De modaliteiten voor deelname aan dit initiatief kunt u nalezen op www.nascholing.be onder de rubriek ‘info’ of rechtsreeks via deze link.
 • Dit initiatief wordt georganiseerd voor leden van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. 

Deze module is Teamgericht. Je kan dus niet individueel inschrijven maar enkel als team.
Sessies: 2 sessie(s)
Kwalificatie:

Nieuw

Voorwaarde:
Voor dit initiatief moeten minimum 10 en mogen maximum 25 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 7 dagen op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 0,00 Euro
Deze module is teamgericht. De bijdrage is per team.
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Eigen school
(Kaart)
 • Reeks 1:
  Datum en Sessies nog niet gekend.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.