Aanmelden
Laden…

Even geduld...

85160 mod 1 - IND Informatieveiligheid: een verplichting in alle scholen

Doelstellingen:

Binnen schoolbesturen willen wij een ‘aanspreekpunt informatieveiligheid’ opleiden. Via deze opleiding wil het Katholiek Onderwijs Vlaanderen aan preventieadviseurs/informaticacoördinatoren/ondersteunend personeel/bestuurders van katholieke onderwijs­instel­lin­gen (gewoon en buitengewoon basis- en secundair onderwijs, volwassenenonderwijs, inter­naten en schoolbesturen) de gelegenheid bieden basiskennis te verwerven rond de nieuwe Europese privacywetgeving die begin 2018 van kracht wordt. 

Doelgroep:

Dit is een individugerichte nascholing voor ict-coördinatoren, preventieadviseurs, ondersteunend personeel en andere personeelsleden van scholen van het katholiek gewoon en buitengewoon basis– en secundair onderwijs, volwassenenonderwijs of van katholieke interna­ten die door hun schoolbestuur aangesteld zullen wor­den als ‘aanspreekpunt informatieveiligheid’.
De opleiding heeft tot doel deze personen de nodige kennis en vaardig­heden aan te reiken om het beleid inzake privavy op school te adviseren.

Aanbieder: Dienst Bestuur & organisatie van Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:
 • Privacy
 • Regelgeving en bronnen op het internet
 • Taak ‘aanspreekpunt informatieveiligheid’
 • GDPR (General Data Protection Regulation)
Strategie en methode:

De opleiding is maximaal afgestemd op bruikbaarheid en haalbaarheid in een on­derwijscontext en bevat vele praktijkvoorbeelden. Concreet materiaal dat recht­streeks gebruikt kan worden op school wordt ter beschikking gesteld via een spe­ciale website. Samenwerking, uitwisseling en netwerking tussen cursisten van verschillende scholen wordt uitdrukkelijk nagestreefd.
Cursisten die aan de voorwaarden voldoen, ontvangen een aanwezigheidsattest en een getuigschrift van goed gevolg.

Bijkomende info:

2 volledige lesdagen

Dit initiatief wordt georganiseerd voor leden van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

De modaliteiten voor deelname aan dit initiatief kunt u nalezen via deze link

Sessies: 4 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief mogen maximum 2 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 5 dagen op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 40,00 Euro
Lesgever: De Meester Gino
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Computerlokaal 7 de verdieping (Inschrijven afgesloten)
Guimardstraat 1
1040 Brussel (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • donderdag 26 januari 2017
   Computerlokaal 7 de verdieping Guimardstraat 1 1040 Brussel (kaart)
   van 09:30 tot 17:00
  • donderdag 23 maart 2017
   Katholiek Onderwijs Vlaanderen Guimardstraat 1 1040 Brussel (kaart)
   van 09:30 tot 17:00
Computerklas VVKSO Antwerpen 2de verdieping (paal) (Afgelast)
Noorderlaan 108
2030 Antwerpen (Kaart)
 • Reeks 1: (Afgelast)
  • woensdag 25 januari 2017 van 09:30 tot 17:00 (Afgelast)
Computerklas VVKSO Brugge (Afgelast)
Baron Ruzettelaan 435
8310 Assebroek (Kaart)
 • Reeks 1: (Afgelast)
  • donderdag 16 februari 2017 van 09:00 tot 16:00 (Afgelast)
Computerklas Sint-Baafshuis – klein (1.02) (Afgelast)
Biezekapelstraat 2
9000 Gent (Kaart)
 • Reeks 1: (Afgelast)
  • woensdag 1 februari 2017 van 09:30 tot 16:30 (Afgelast)
Computerklas VVKSO Hasselt (Afgelast)
Tulpinstraat 75
3500 Hasselt (Kaart)
 • Reeks 1: (Afgelast)
  • dinsdag 17 januari 2017 van 09:30 tot 16:30 (Afgelast)
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.