Aanmelden
Laden…

Even geduld...

8516M-IND Opleiding Financieel beleid voor de schoolleider

Doelstellingen:

Deze korte opleiding wil leidinggevenden zonder financiële vooropleiding in het vrij onderwijs leren wat zij moeten weten over financieel beleid om - zonder dat zij gespecialiseerde expertise verwerven – om inzichtelijke gesprekken te kunnen voeren over o.m. de boekhouding, de planning van investeringen, de jaarrekening, de gevraagde ratio’s. Na afloop van deze opleiding kunnen de leidinggevenden op een geïnformeerde manier overleggen met de deskundigen binnen de school, kunnen zij het gesprek voeren met de commissaris-revisor over diens taken en vaststellingen en kunnen zij de raad van bestuur informeren over (de resultaten van) het gevoerde financieel beleid.

De deelnemer zal na het actief deelnemen aan de sessies

 • het abc van boekhouding begrijpen
 • een balans leren lezen
 • cashflow en liquiditeits- en solvabiliteitsratio’s … kunnen interpreteren
 •  jaarrekeningen kunnen interpreteren
 • gerichte vragen leren stellen in verband met de boekhouding
 • zorgen dat u de raad van bestuur kan briefen op een geïnformeerde manier.
Doelgroep:

Directeurs en leidinggevenden van een onderwijsinstelling ondersteund door Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Dag 1

 • Wetgevend kader
  • Wat houdt de wetgeving in?
  • Verplichtingen?
  • Verschil tussen vereenvoudigde en dubbele boekhouding
  • Verschil commissaris-revisor
 • Inzicht in jaarrekening
  • Balans
  • Resultatenrekening
  • Toelichting

Dag 2

 • Financiële analyse
  • Horizontale – verticale analyse
  • Cash-flow, EBITDA, …
  • Ratio-analyse
  • Liquiditeit
  • Solvabiliteit
 • Budgettering
  • Operationeel budget
  • Liquiditeitsbudget
  • Anaytische boekhouding
Strategie en methode:

Docerende werkvorm, met veel ruimte voor vraag- en antwoordwerk

Bijkomende info:

Dit is een basiscursus, bedoeld voor directies en niet voor mensen die al op de boekhoudafdeling werken.

Graag de jaarrekening van de school meebrengen om alles ineens aan de praktijk te kunnen toetsen.

We werken in groepen van 12 tot maximaal 15 deelnemers.

De modaliteiten voor deelname aan dit initiatief kunt u nalezen op www.nascholing.be onder de rubriek ‘info’ of rechtsreeks via deze link.

Sessies: 4 sessie(s)
Kwalificatie:

Herwerking op basis van de evaluaties

Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot en met zaterdag 18 maart 2017 inschrijven en tot en met zondag 12 maart 2017 uitschrijven.
Bijdrage: 200,00 Euro
Lesgever: Vanhee Christophe
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Computerlokaal 7 de verdieping (Inschrijven afgesloten)
Guimardstraat 1
1040 Brussel (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • woensdag 22 maart 2017
   Katholiek Onderwijs Vlaanderen Guimardstraat 1 1040 Brussel (kaart)
   van 09:30 tot 16:30
  • woensdag 29 maart 2017
   Computerlokaal 7 de verdieping Guimardstraat 1 1040 Brussel (kaart)
   van 09:30 tot 16:30
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.