Aanmelden
Laden…

Even geduld...

85162 - IND Bemiddelingsgericht leidinggeven

Doelstellingen:

De toenemende complexiteit van onze samenleving vereist nieuwe instrumenten voor personeelsbeleid. De voorbije jaren zijn er een aantal nieuwe instrumenten m.b.t. personeelsbeleid ingevoerd, nl. de functionerings- en evaluatiegesprekken. Daarnaast werd vanuit de federale overheid  een heel uitgebreide regelgeving inzake psychosociaal welzijn op het werk uitgewerkt (dereglementering inzake pesten, de preventieadviseur psychosociale belasting,  de externe dienst).  De laatste wijziging van vorig jaar verruimt nog de verantwoordelijkheid van de werkgever voor het welzijn en het welbevinden van zijn werknemers.

Bemiddeling  en bemiddelende interventies, een  (relatief) nieuwe benadering kan ingezet  worden in het personeelsbeleid. De ervaring leer dat de kans op succes van het inzetten van al die interventies  stijgt wanneer die interventies geïntegreerd worden, in een totaal personeelsbeleid.  

Bij vele leidinggevende is er de vraag om te leren professioneel om te gaan met verschillen en conflicten, zonder dat ze daarbij formeel als bemiddelaar optreden, vandaar deze module ”bemiddelingsgericht leidinggeven”.

Doelgroep:

Dit is een individugerichte nascholing voor leidinggevenden van scholen van het katholiek gewoon en buitengewoon basis– en secundair onderwijs, volwassenenonderwijs of van katholieke internaten.

Aanbieder: Dienst Bestuur & organisatie van Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:
 • Conflicten
  • Inzichten in het ontstaan en de escalatie van conflicten
  • Verschillende conflictstijlen
  • Omgaan met conflicten
  • Praktijkoefeningen
 • Bemiddeling: instrument voor het oplossen van conflicten
  • Situering en meerwaarde van bemiddeling t.a.v. andere vormen van conflictoplossing
  • Het bemiddelingsproces: principes en fasen
  • De bemiddelingsvaardigheden
  • Interne en externe bemiddelaar
 • Het bemiddelend gesprek
  • Voorbereiding: engagement en vertrouwen
  • Verbindende fase: meerzijdig partijdig werken, relationeel werken en belangenexploratie. Resultaatfase: onderhandelingsmethoden, brainstormen en opties vinden
  • Oefeningen: het bemiddelend gesprek
Strategie en methode:

De opleiding is afgestemd op de bruikbaarheid en haalbaarheid in een onderwijscontext en bevat vele praktijkvoorbeelden.

Er wordt gewerkt met beeldmateriaal.

Bijkomende info:

De modaliteiten voor deze nascholing vindt u terug via deze link of op de website www.nascholing.be bij info.

Sessies: 4 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot en met woensdag 8 februari 2017 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 60,00 Euro
Lesgever: Pletinck Beatrijs
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Katholiek Onderwijs Vlaanderen (Inschrijven afgesloten)
Guimardstraat 1
1040 Brussel (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • woensdag 15 februari 2017 van 09:30 tot 16:30
  • woensdag 22 februari 2017 van 09:30 tot 16:30
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.