Aanmelden
Laden…

Even geduld...

module 3 BuBao: GOK Platform II open voor ALLE Buo scholen: Wat met Relationele en Seksuele Vorming (RSV) in de context van diversiteit op school?

Doelstellingen:

De deelnemers kennen het kader waarin de school een beleid kan voeren rond relationele, fysieke en seksuele integriteit. Dit schoolbeleid kunnen concretiseren op leerlingen, klas en schoolniveau. De deelnemers reflecteren en wisselen voorbeelden uit hoe RSV op een cultuur en gendersensitieve manier vorm kan gegeven worden.

De deelnemers leren van elkaar, wisselen materiaal uit en vormen een lerende gemeenschap. Deelnemers bouwen een netwerk uit.

Doelgroep:

Deze bijeenkomst staat open voor GOK-medewerkers en medewerkers die verantwoordelijkheid dragen voor de relationele en seksuele vorming op school uit alle BuO scholen.

Aanbieder: Deze workshop is een samenwerking tussen de dienst Lerenden, pedagogische begeleiding diversiteit, en dienst Curriculum en vorming, team BuO, pedagogische begeleiding RSV.
Inhoud:

Wat met Relationele en Seksuele Vorming (RSV) in de context van diversiteit op school?

Welk beleid voeren we rond relationele, fysieke en seksuele integriteit op school? Vanuit welk kader kunnen we werken?

Moeten we RSV op een cultuur- en gendersensitieve manier vormgeven?

Hoe gaan we als leraar, opvoeder of leidinggevende om met deze thema’s? Welke mogelijkheden zien we? Met welke beperkingen en culturele obstakels worden we geconfronteerd? Hoe kunnen we op dit terrein samenwerken en communiceren met ouders uit diverse multiculturele en sociale achtergronden?

Strategie en methode:

Dit GOK-platform bouwen we op als een workshop: we gaan in interactie met elkaar en koppelen de aangeboden theoretische kaders aan onze eigen inzichten en ervaringen.

Bijkomende info:

Dit initiatief wordt georganiseerd voor leden van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

De modaliteiten voor deelname aan dit initiatief kunt u nalezen via deze link

Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot 1 dag op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 0,00 Euro
Lesgever: Bracaval Peter
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Diocesaan Secretariaat Katholiek Onderwijs (Inschrijven afgesloten)
Noorderlaan 108
2030 Antwerpen (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • vrijdag 10 maart 2017 van 09:30 tot 12:00
PB Regio West-Vlaanderen (Inschrijven afgesloten)
Baron Ruzettelaan 435
8310 Brugge (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • dinsdag 21 maart 2017 van 09:30 tot 12:00
Diocesaan Onderwijsbureau (Inschrijven afgesloten)
Marialand 31
9000 Gent (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • donderdag 16 februari 2017 van 09:30 tot 12:00
PB Regio Limburg (Inschrijven afgesloten)
Tulpinstraat 75
3500 Hasselt (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • dinsdag 21 februari 2017 van 09:30 tot 12:00
PB Regio Mechelen-Brussel (Inschrijven afgesloten)
Frederik de Merodestraat 18
2800 Mechelen (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • dinsdag 7 februari 2017 van 09:30 tot 12:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.