Aanmelden
Laden…

Even geduld...

85169-IND Effective professional learning - Lisbon

Doelstellingen:

Deelnemers:

  • verfijnen hun denkkader rond effectief professionaliseren;
  • zijn zich bewust van goede praktijk in effectief professioneel leren;
  • zijn of de hoogte van evidence over effectief professioneel leren;
  • kunnen effectieve professionalisering organiseren in hun school;
  • kunnen een professionaliseringsplan ontwikkelen voor hun school;
  • kunnen onderhandelen met professionaliseringsorganisaties om hun professionaliseringsplan te realiseren;
  • zijn zich ervan bewust dat praktijken verschillen tussen de landen;
  • leren interessante ideeën kennen uit andere landen.
Doelgroep:

Leraren en leidinggevenden uit Europa

Aanbieder: Dienst Identiteit & kwaliteit van Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Vanuit de internationale expertise op het vlak van professionaliseren van leraren en schoolleiders wordt deze Engelstalige Erasmus+ cursus georganiseerd voor onderwijsmensen in Europa.

De cursus ‘effective professional learning’ focust op hoe scholen een professionaliseringsbeleid kunnen voeren dat leidt tot beter leren van leerlingen, leraren en leidinggevenden. De cursus is gebaseerd op internationale evidence rond professionaliseren, bijeengebracht door prof. Helen Timperley. (Auckland university – New-Zealand)

Meer informatie vind je op http://int.nascholing.be

Strategie en methode:

De cursus wordt opgebouwd vanuit de principes van effectief professionaliseren. Dit betekent dat de methode gebaseerd is op constructivistisch leren. Er wordt input gegeven die dan interactief verwerkt wordt door de deelnemers. Hierdoor kunnen deelnemers de nieuw verworven kennis en vaardigheden integreren binnen hun bestaande kennis en vaardigheden.

De deelnemers maken tijdens de cursus een actieplan om effectief professionaliseren in de eigen school te realiseren. 

Bijkomende info:

Minimum 15 deelnemers – voertaal Engels

De cursus gaat door in Lissabon

Bijdrage: € 1.200,00 in een dubbele kamer

De vlucht naar Lissabon is niet inbegrepen

Annulatievoorwaarden
• Annuleren 4 tot 2 weken voor de start van de cursus wordt er 50 % van de kosten aangerekend aan de deelnemer. 
• Annuleren een week voor de start van de cursus wordt er 75% van de kosten aangerekend aan de deelnemer. 
• Annuleren aan het begin van de cursus (no show) wordt het volledig bedrag van de factuur aangerekend aan de deelnemer.

Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot en met maandag 26 september 2016 inschrijven en tot en met vrijdag 16 september 2016 uitschrijven.
Bijdrage: 1200,00 Euro
Lesgever: Vanderhauwaert Rik
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data: Voor dit initiatief zijn nog geen lesplaatsen bekend. Je kan dus nog niet inschrijven.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.