Aanmelden
Laden…

Even geduld...

9/16/06 mod 1 - IND De nieuwe OP’s NT2: Latijns schrift

Doelstellingen:

De deelnemers kennen:

 • verschillende soorten van analfabetisme
 • verschillende soorten schriftsystemen
 • Aspecten van het leren lezen en schrijven van het Latijns schrift in een vreemde taal
 • de onderdelen van een intake in functie van het detecteren van geschoolde andersanalfabeten

Deelnemers kunnen:

 • De gegeven didactische werkvormen toepassen
 • oefeningen aanbieden die de klank/letter koppeling aanleren de lettervorming aanleren en de automatisering van het lezen en schrijven bevorderen.
Doelgroep:

NT2-docenten CVO en onderwijsondersteuners in het volwassenenonderwijs

Aanbieder: Dienst Curriculum & vorming: Team PIO van Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Voor de pauze voor deelnemers die de Latijns schrift lessen niet zullen geven maar meer willen te weten komen over geschoolde andersalfabeten:

 • Begrippen vooraf
  • De analfabeet
  • De andersalfabeet
  • De semi-alfabeet
  • De cultureel analfabeet
 • Schriftsystemen
 • Leren lezen en schrijven in Latijns schrift is niet in elke taal even moeilijk
 • Andersalfabeten in een CVO aandachtspunten in de klas

Na de pauze: voor deelnemers die de lessen Latijns schrift zullen geven

 • Vervolg andersalfabeten in een CVO
  • Detectie
  • De cursus van de voorschakelmodule Latijns schrift
  • De evaluaties

Nazorg Stimuleren compenseren en dispenseren

Strategie en methode:

Interactieve workshop

Bijkomende info:

Dit initiatief wordt georganiseerd voor leden van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
De modaliteiten voor deelname aan dit initiatief kunt u nalezen via deze link

Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot en met dinsdag 17 januari 2017 inschrijven en tot en met zaterdag 31 december 2016 uitschrijven.
Bijdrage: 50,00 Euro
Lesgever: Lesgever nog niet gekend .
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Katholiek Onderwijs Vlaanderen (Inschrijven afgesloten)
Guimardstraat 1
1040 Brussel (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • vrijdag 20 januari 2017 van 09:30 tot 12:30
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.