Aanmelden
Laden…

Even geduld...

9/16/06 mod 2 - IND Taal en ICT: een geslaagd huwelijk?

Doelstellingen:

-

Doelgroep:

NT2-docenten CVO en onderwijsondersteuners in het volwassenenonderwijs

Aanbieder: Dienst Curriculum & vorming: team PIO van Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Wil je (mobiele) technologie in je onderwijspraktijk inzetten? In deze workshop bekijken we hoe je smartphones en tablets vanuit een functioneel en taakgericht didactisch kader kan gebruiken om je NT2-lessen nog krachtiger te maken. Vanuit een aantal concrete praktijkvoorbeelden illustreren we hoe je apps kan inzetten om interactie te stimuleren en om meer levensechte taken te realiseren.

En verder:

  • Hoe kan je ICT gebruiken om te differentiëren?
  • Geeft het kansen om meer procesgerichte feedback te geven aan je cursisten?
  • Welke kansen biedt het voor buitenschoolse opdrachten?
  • Hoe kunnen we ook bij lager geschoolden geïntegreerd werken aan digitale en talige competenties?
Strategie en methode:

Interactieve workshop

Bijkomende info:

Dit initiatief wordt georganiseerd voor leden van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
De modaliteiten voor deelname aan dit initiatief kunt u nalezen via deze link

Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot en met zaterdag 11 februari 2017 inschrijven en tot en met woensdag 25 januari 2017 uitschrijven.
Bijdrage: 50,00 Euro
Lesgever: Lesgever nog niet gekend .
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Katholiek Onderwijs Vlaanderen (Inschrijven afgesloten)
Guimardstraat 1
1040 Brussel (Kaart)
  • Reeks 1: (Voorbij)
    • dinsdag 14 februari 2017 van 09:30 tot 12:30
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.