Aanmelden
Laden…

Even geduld...

9/16/01-1b-IND-BXL Zin in leren! Zin in leven! Het leerplanconcept individugericht toegelicht.

Doelstellingen:

Deelnemers:

 • Maken kennis met de krachtlijnen van het leerplanconcept Zin in leren! Zin in leven!
 • Denken na over het waartoe van dit leerplanconcept: Zin in leren! Zin in leven!
 • Denken na over de functies van een leerplan binnen de eigen school.
 • Inhoudelijk verkennen het ordeningskader, met aandacht voor: ontwikkelvelden en ontwikkelthema’s
 • Maken kennis met het leerplanformaat
 • Verkennen aan de hand van voorbeelden het schaaltjesverhaal

Tijdens de teamgerichte reflectiesessie:

Deelnemers:

 • Reflecteren op de introductiesessie.
 • Denken na over de impact van het nieuwe leerplanconcept Zin in leren! Zin in leven! voor hun praktijk.
Doelgroep:

Leerkrachten basisonderwijs
Directeurs basisonderwijs
Lerarenopleiders

Aanbieder: Dienst Curriculum & vorming: team Basisonderwijs van Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

De komst van het nieuwe leerplanconcept Zin in leren! Zin in leren! laat niemand onverschillig. In functie van een krachtige implementatie is een eerste enthousiasmerende kennismaking uit eerste hand onontbeerlijk. Tijdens deze interactieve presentatie maken de deelnemers kennis met het concept, het ordeningskader, het leerplanformaat en het gebruik ervan in de praktijk.

Aan bod komen:

 • Waartoe leren: Zin in leren! Zin in het leven!
 • Krachtlijnen van het leerplanconcept
 • Inhoudelijke toelichting bij persoonsgebonden en cultuurgebonden ontwikkeling
 • Ontwikkelvelden en hun ontwikkelthema’s
 • Boomstructuur leerplanconcept: veld > thema > generiek doel > leerinhoud > leerlijn
 • Het schaaltjesverhaal: variëren en combineren.
Strategie en methode:

Interactieve toelichting voor schoolteams en groepen leerkrachten.
Deze plenaire voorstelling kan gevolgd worden door een teamgerichte reflectiesessie onder leiding van de ped. begeleider.

Bijkomende info:

Presentatie van 2 uur, onderbroken door een pauze van een kwartier.

Dit initiatief wordt georganiseerd voor leden van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
De modaliteiten voor deelname aan dit initiatief kunt u nalezen via deze link

Sessies: 1 sessie(s)
Kwalificatie:

Nieuw!

Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot 5 dagen op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 15,00 Euro
Lesgever: Van Puyvelde Leen
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Guimardstraat 1
1040 Brussel (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • maandag 24 oktober 2016 van 13:30 tot 16:30
 • Reeks 2: (Afgelast)
  donderdag van 13:30 tot 16:30
  Datum en Sessies nog niet gekend.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.