Aanmelden
Laden…

Even geduld...

9/16/01 mod 1a-TEAM Zin in leren! Zin in leven! Het leerplanconcept teamgericht toegelicht.

Doelstellingen:

Deelnemers:

 • Maken kennis met de krachtlijnen van het leerplanconcept Zin in leren! Zin in leven!
 • Denken na over het waartoe van dit leerplanconcept: Zin in leren! Zin in leven!
 • Denken na over de functies van een leerplan binnen de eigen school.
 • Inhoudelijk verkennen het ordeningskader, met aandacht voor: ontwikkelvelden en ontwikkelthema’s
 • Maken kennis met het leerplanformaat
 • Verkennen aan de hand van voorbeelden het schaaltjesverhaal

Tijdens de teamgerichte reflectiesessie:
Deelnemers:

 • Reflecteren op de introductiesessie.
 • Denken na over de impact van het nieuwe leerplanconcept Zin in leren! Zin in leven! voor hun praktijk.
Doelgroep:

Op niveau van de scholengemeenschap: Leerkrachten basisonderwijs,
Directeurs basisonderwijs, Lerarenopleiders

Aanbieder: Dienst Curriculum & vorming van Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

De komst van het nieuwe leerplanconcept Zin in leren! Zin in leren! laat niemand onverschillig. In functie van een krachtige implementatie is een eerste enthousiasmerende kennismaking uit eerste hand onontbeerlijk. Tijdens deze interactieve presentatie maken de deelnemers kennis met het concept, het ordeningskader, het leerplanformaat en het gebruik ervan in de praktijk.

Aan bod komen:

 • Waartoe leren: Zin in leren! Zin in het leven!
 • Krachtlijnen van het leerplanconcept
 • Inhoudelijke toelichting bij persoonsgebonden en cultuurgebonden ontwikkeling
 • Ontwikkelvelden en hun ontwikkelthema’s
 • Boomstructuur leerplanconcept: veld > thema > generiek doel > leerinhoud > leerlijn
 • Het schaaltjesverhaal: variëren en combineren.
Strategie en methode:

Interactieve toelichting op niveau van de scholengemeenschap voor schoolteams en groepen leerkrachten.
Deze plenaire voorstelling kan gevolgd worden door een teamgerichte reflectiesessie onder leiding van de ped. begeleider.

Bijkomende info:

Presentatie van 2 uur, onderbroken door een pauze van een kwartier.

Dit initiatief wordt georganiseerd voor leden van het Katholiek Onderwijs   Vlaanderen.

De modaliteiten voor deelname aan dit initiatief kunt u nalezen via deze link


Deze module is Teamgericht. Je kan dus niet individueel inschrijven maar enkel als team.
Sessies: 1 sessie(s)
Kwalificatie:

Nieuw!

Voorwaarde:

De aanvrager zorgt voor een accommodatie die aangepast is aan een lezing voor grote groepen met aandacht voor: een kwalitatieve geluidsversterking voor spreker en gebruikte media, optimale projectie aansluitbaar op laptop van de nascholer, goede zichtbaarheid voor  alle deelnemers.


Voor dit initiatief moeten minimum 30 en mogen maximum 300 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 5 dagen op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 100,00 Euro
Deze module is teamgericht. De bijdrage is per team.
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Eigen school (Volzet)
(Kaart)
 • Reeks 1: (Volzet)
  Datum en Sessies nog niet gekend.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.