Aanmelden
Laden…

Even geduld...

9/16/01 mod 3b - IND Zill leerplanacademie. Individugericht

Doelstellingen:
  • Inhoudelijke verdieping van ontwikkelvelden, ontwikkelthema’s en generieke doelen.
  • Het ordeningskader gelijkgericht begrijpen.
  • Ontwikkelvelden en ontwikkelthema’s combineren in onderwijsarrangementen. (Oefenen op schaaltjesverhaal.)
  • Verbinden van de Zill!-visie met de onderwijspraktijk.
  • Leren van elkaar.
  • Reflecteren op het eigen leren.
Doelgroep:

Directeurs basisonderwijs en kernteamleden
Aan scholen verbonden CLB-medewerkers
Aan scholen verbonden begeleiders

Aanbieder: Dienst Curriculum & vorming: team Basisonderwijs van Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Wie zich inschrijft voor de Zill!-leerplanacademie vormt samen met 11 andere deelnemers een leergroep. De Zill!-coach ondersteunt jullie bij de inhoudelijke verkenning van het ordeningskader. De actieve werkvormen die sessie na sessie worden gehanteerd zijn gericht op al doende leren. De eerste oefeningen zijn gericht op het gelijkgericht begrijpen van de ontwikkelvelden, hun thema’s, de onderliggende generieke doelen en de eraan verbonden inhouden. Samen met de andere deelnemers zal je leervragen formuleren waarop je samen een antwoord wil zoeken. Op het einde van elke sessie word je uitgenodigd om op het geleerde te reflecteren.

Strategie en methode:

Hier volgen we methodieken die verbonden zijn aan het leren in professionele leergemeenschappen. Afhankelijk van de gestelde leervraag kunnen aangepaste scenario’s gevolgd worden. Samen en al doende leren staan voorop.

Bijkomende info:

3 bijeenkomsten van telkens drie uur, onderbroken met een pauze van een kwartier.
Scholengemeenschappen kunnen eigen leergroepen vormen en data voorstellen voor een schoolgemeenschapgebonden Zill! leerplanacademie.

Dit initiatief wordt georganiseerd voor leden van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

De modaliteiten voor deelname aan dit initiatief kunt u nalezen via deze link

Kwalificatie:

Nieuw!

Voorwaarde:

Je kreeg eerder een toelichting bij het leerplanconcept en bent bekend met de krachtlijnen van het leerplanconcept Zin in leren! zin in leven!
Wie inschrijft voor de academie engageert zich om aanwezig te zijn op elke sessie.
Tussen de sessies is minimum drie weken en maximum vijf weken tijd.


Voor dit initiatief mogen maximum 8 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 5 dagen op voorhand inschrijven en tot 14 dagen op voorhand uitschrijven.
Bijdrage: 45,00 Euro
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data: Voor dit initiatief zijn nog geen lesplaatsen bekend. Je kan dus nog niet inschrijven.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.