Aanmelden
Laden…

Even geduld...

8316U mod 1 - IND Masterclass: Middenin de katholieke dialoogschool

Doelstellingen:

Deze masterclass tracht bestuurders uit te dagen, te inspireren en aan te zetten tot reflectie met betrekking tot een voor hen relevant thema. De vorming beoogt eveneens de onderlinge contacten tussen bestuurders te bevorderen en kansen te geven tot netwerking.

Doelgroep:

Bestuurders van scholen, internaten en centra voor volwassenenonderwijs van het katholiek onderwijs in Vlaanderen.

Aanbieder: Dienst Bestuur & organisatie van Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Mgr. J Bonny zal -in navolging van het Congres Eigentijds tegendraads van het Katholiek Onderwijs- verder ingaan op het project van de katholieke dialoogschool.

Het programma van deze vooravond ziet er als volgt uit:
16.00 u            onthaal met koffie
16.30 u.           voordracht
17.45 u.           gelegenheid tot vragen stellen
18.00 u.           gelegenheid tot nakaarten en netwerken met broodjes en een glas wijn
19.00 u.           einde

Strategie en methode:

Een spreker tracht het bestuurderspubliek te boeien, uit te dagen en te inspireren en gebruikt daarbij zijn geëigende methode. Daarna is er bij een hapje en een drankje gelegenheid tot uitwisseling en netwerking. Deze vooravond wordt op een centrale locatie georganiseerd zodat een ruim publiek kan aangesproken worden.

Bijkomende info:

Dit initiatief wordt georganiseerd voor leden van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
De modaliteiten voor deelname aan dit initiatief kunt u nalezen via deze link

Sessies: 1 sessie(s)
Kwalificatie:

De masterclass is een weerkerend initiatief maar met inhoudelijk een ander thema.

Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot en met maandag 17 oktober 2016 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 15,00 Euro
Lesgever: Bonny Johan
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Katholiek Onderwijs Vlaanderen (Inschrijven afgesloten)
Guimardstraat 1
1040 Brussel (Kaart)
  • Reeks 1: (Voorbij)
    • donderdag 20 oktober 2016 van 16:00 tot 19:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.