Aanmelden
Laden…

Even geduld...

8316W mod 1 - IND Organisatie van inspraak bij bestuurlijke optimalisering

Doelstellingen:

De deelnemers krijgen antwoord op de vraag hoe je bij schaalvergroting inspraak meest doeltreffend kan organiseren.

Doelgroep:

Bestuurders van scholen, internaten en centra voor volwassenenonderwijs van het katholiek onderwijs in Vlaanderen, mogelijk vergezeld door algemeen of coördinerend directeur.

Aanbieder: Dienst Bestuur & organisatie van Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Doeltreffende inspraak wordt vergemakkelijkt daar waar het bestuur en de directie goede contacten onderhouden met de verschillende participanten en de overlegorganen in hun rol erkennen en waarderen. Op het niveau van de school kunnen volgende wettelijke inspraakorganen voorkomen:

  • de schoolraad, de leerlingenraad, de ouderraad en de pedagogische raad,
  • het Lokaal Onderhandelingscomité (LOC) en/of de ondernemingsraad (OR)
  • en het Comité Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW).

Ook en zeker bij schaalvergroting blijft inspraak belangrijk. In deze sessie komt aan bod hoe deze inspraakorganen doelmatig kunnen worden georganiseerd.

Strategie en methode:

De inspraakorganen worden toegelicht. De wijzigingen die plaatsvinden n.a.v. schaalvergroting worden besproken.

Bijkomende info:

De modaliteiten voor deelname aan dit initiatief kunt u nalezen op www.nascholing.be onder de rubriek besturen.
Dit initiatief wordt georganiseerd voor leden van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Sessies: 1 sessie(s)
Kwalificatie:

Herhaling onderwerp vorig schooljaar

Voorwaarde:

U betaalt geen inschrijvingsgeld, maar wie inschrijft, wordt ook daadwerkelijk verwacht.


Voor dit initiatief kan je tot 1 dag op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 0,00 Euro
Lesgever: Laeremans Joost
Dobbelaere Isabelle
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
PB Regio Antwerpen (Inschrijven afgesloten)
Noorderlaan 108
2030 Antwerpen (Kaart)
  • Reeks 1: (Voorbij)
    • woensdag 7 december 2016 van 19:30 tot 22:00
PB Regio Mechelen-Brussel (Afgelast)
Frederik de Merodestraat 18
2800 Mechelen (Kaart)
  • Reeks 1: (Afgelast)
    • dinsdag 22 november 2016 van 19:00 tot 21:30 (Afgelast)
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.