Aanmelden
Laden…

Even geduld...

8316W mod 4 - IND Infastructureel masterplan

Doelstellingen:

De deelnemers krijgen antwoord op de vraag hoe je bij schaalvergroting een masterplan infrastructuur kan opmaken of aanpassen.

Doelgroep:

Bestuurders van scholen, internaten en centra voor volwassenenonderwijs van het katholiek onderwijs in Vlaanderen, mogelijk vergezeld door algemeen of coördinerend directeur.

Aanbieder: Dienst Bestuur & organisatie van Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Bij bestuurlijke schaalvergroting worden de bestaande infrastructurele masterplannen geïntegreerd in een aangepast infrastructureel masterplan. Voorafgaand hieraan brengt het bestuur voor elk gebouw de huidige stand van zaken en geplande werken in beeld via een aangeboden format. 
Het infrastructureel masterplan is een beleidsdocument waarin het schoolbestuur, binnen bepaalde randvoorwaarden, haar intenties concretiseert op het vlak van infrastructuur op korte, middellange en lange termijn met het doel te komen tot een goed patrimoniumbeheer. 

Strategie en methode:

Het opstellen van een masterplan infrastructuur wordt toegelicht en de specifieke factoren die meespelen bij bestuurlijke schaalvergroting krijgen speciale aandacht.

Bijkomende info:

De modaliteiten voor deelname aan dit initiatief kunt u nalezen op www.nascholing.be onder de rubriek besturen.
Dit initiatief wordt georganiseerd voor leden van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Sessies: 1 sessie(s)
Kwalificatie:

Herhaling onderwerp vorig schooljaar

Voorwaarde:

U betaalt geen inschrijvingsgeld, maar wie inschrijft, wordt ook daadwerkelijk verwacht.


Voor dit initiatief kan je tot 1 dag op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 0,00 Euro
Lesgever: Canfyn Filip
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
PB Regio West-Vlaanderen (Inschrijven afgesloten)
Baron Ruzettelaan 435
8310 Brugge (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • maandag 28 november 2016 van 15:00 tot 17:30
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • maandag 28 november 2016 van 19:00 tot 21:30
PB Regio Limburg (Inschrijven afgesloten)
Tulpinstraat 75
3500 Hasselt (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • maandag 21 november 2016 van 19:00 tot 21:30
PB Regio Oost-Vlaanderen (Afgelast)
Marialand 31
9000 Gent (Kaart)
 • Reeks 1: (Afgelast)
  • dinsdag 29 november 2016 van 19:00 tot 21:30 (Afgelast)
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.