Aanmelden
Laden…

Even geduld...

8316Z mod 1 - TEAM Nu nadenken over morgen

Doelstellingen:

Besturen worden in deze module ondersteund bij een (toekomstgerichte) reflectie over de eigen werking of over aspecten ervan.

Doelgroep:

Bestuurders van scholen, internaten en centra voor volwassenenonderwijs van het Katholiek Onderwijs in Vlaanderen.

Aanbieder: Dienst Bestuur & organisatie van Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Het bestuur heeft de mogelijkheid om aspecten van zijn werking onder de loep te nemen onder de begeleiding van een externe moderator. Het kan gaan om een uitdieping van een beleidsdomein of beleidsthema of om een toekomstgericht beleid uit te kunnen stippelen.

Strategie en methode:

Aan de hand van een intake wordt de inhoud van de vorming bepaald en door de vormingsmedewerker voorbereid. De vormingsmedewerker modereert het gesprek en tracht het bestuur tot besluiten en eventueel actiepunten te laten komen. De reeds ontwikkelde syllabi/documenten en de (elektronische) gids voor besturen kunnen desgevallend aangereikt worden om na de vorming in het eigen bestuur aan de slag te gaan.

Bijkomende info:

De modaliteiten voor deelname aan dit initiatief kunt u nalezen op www.nascholing.be onder de rubriek ‘info’ of rechtstreeks via deze link.

Dit initiatief wordt georganiseerd voor leden van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.


Deze module is Teamgericht. Je kan dus niet individueel inschrijven maar enkel als team.
Sessies: 3 sessie(s)
Kwalificatie:

Dit is een herneming van de module uit het aanbod 2015-2016

Voorwaarde:

Het bestuur betaalt een forfaitaire onkostenvergoeding van € 100 (uitgezonderd intake).


Voor dit initiatief mogen maximum 10 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 1 dag op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 100,00 Euro
Deze module is teamgericht. De bijdrage is per team.
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
op afspraak
(Kaart)
  • Reeks 1: (10 vrije plaatsen)
    Datum en Sessies nog niet gekend.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.