Aanmelden
Laden…

Even geduld...

8316Z mod 3 - TEAM Uitbouwen van concrete samenwerking tussen besturen

Doelstellingen:

Besturen begeleiden die concrete stappen zetten op het vlak van samenwerking tot en met fusie, gecoördineerd vanuit de Dienst Bestuur & organisatie   en in samenwerking met alle regio’s.

Doelgroep:

Bestuurders van scholen, internaten en centra voor volwassenenonderwijs van het Katholiek Onderwijs in Vlaanderen.

Aanbieder: Dienst Bestuur & organisatie van Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Het bestuur overweegt welke vorm van samenwerking aangewezen is en de daaropvolgende stappen worden bepaald. Er worden waar nodig contacten gelegd met externe experten om specifieke deelaspecten uit te diepen.

Strategie en methode:

Door middel van diverse werkvormen worden bestuurders aangezet om hun verwachtingen en ervaringen met elkaar te bespreken en op die manier de volgende stappen tot samenwerking met andere besturen te ondernemen.

Bijkomende info:

De modaliteiten voor deelname aan dit initiatief kunt u nalezen op www.nascholing.be onder de rubriek ‘info’ of rechtstreeks via deze link.

Dit initiatief wordt georganiseerd voor leden van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.


Deze module is Teamgericht. Je kan dus niet individueel inschrijven maar enkel als team.
Sessies: 3 sessie(s)
Kwalificatie:

Een vormingstraject (ook reeds in aanbod 2015-2016) met als bronnen de syllabi bundelen van krachten en bestuurlijke schaalvergroting

Voorwaarde:

Het bestuur betaalt een forfaitaire onkostenvergoeding van € 100,00 (uitgezonderd intake).


Voor dit initiatief mogen maximum 10 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 1 dag op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 100,00 Euro
Deze module is teamgericht. De bijdrage is per team.
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
op afspraak
(Kaart)
  • Reeks 1: (10 vrije plaatsen)
    Datum en Sessies nog niet gekend.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.