Aanmelden
Laden…

Even geduld...

8316Z mod 4 - TEAM Schouder aan schouder, exploreren van de relatie bestuur‐directie

Doelstellingen:

Het bestuur kan zelf zijn doelstellingen bepalen binnen het thema schouder aan schouder, exploreren van de relatie bestuur-directie. De bestuurders verdiepen hun kennis en inzichten en wisselen hun verwachtingen en ervaringen met betrekking tot dit thema uit.

Doelgroep:

Bestuurders van scholen, internaten en centra voor volwassenenonderwijs van het Katholiek Onderwijs in Vlaanderen.

Aanbieder: Dienst Bestuur & organisatie van Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Een aantal aspecten van de verhouding tussen het bestuur en de directie kunnen worden uitgediept:

  • de juridische verhouding tussen bestuur en directie (contract, volmachten, lidmaatschap RvB …)
  • het profiel, de aanwervingsprocedure en de aanstelling van een directie
  • een mogelijk samenwerkingsmodel voor bestuur en directie
  • de loopbaanbegeleiding van de directie (functiebeschrijving, ondersteuning en begeleiding, evaluatie)
  • de opdracht van schoolbestuur en directie, incl. model van taakomschrijving
  • het bewaken van de draagkracht van directie /bestuur
Strategie en methode:

De vormingsmedewerker leidt het thema in aan de hand van een presentatie. Er is daarbij ook ruimte voor vragen en bedenkingen. Door middel van diverse werkvormen worden bestuurders aangezet om hun verwachtingen en ervaringen met elkaar te bespreken en op die manier van elkaar te leren. De syllabus schouder aan schouder en de (elektronische gids) voor besturen zijn instrumenten om na de vorming in het eigen bestuur aan de slag te gaan.

Bijkomende info:

De modaliteiten voor deelname aan dit initiatief kunt u nalezen op www.nascholing.be onder de rubriek ‘info’ of rechtstreeks via deze link.

Dit initiatief wordt georganiseerd voor leden van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.


Deze module is Teamgericht. Je kan dus niet individueel inschrijven maar enkel als team.
Sessies: 1 sessie(s)
Kwalificatie:

Dit is een herneming van de module.

Voorwaarde:

Het bestuur betaalt een forfaitaire onkostenvergoeding van € 100,00 (uitgezonderd intake).


Voor dit initiatief mogen maximum 10 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 1 dag op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 100,00 Euro
Deze module is teamgericht. De bijdrage is per team.
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
op afspraak
(Kaart)
  • Reeks 1: (10 vrije plaatsen)
    Datum en Sessies nog niet gekend.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.