Aanmelden
Laden…

Even geduld...

8316Z mod 6 - TEAM Besturen op de digitale snelweg; werken met de E-gids

Doelstellingen:

Het bestuur kan zelf zijn doelstellingen bepalen binnen het thema werken met de E-gids. Het hoofdaccent zal echter liggen op de praktijkgerichte verkenning van de elektronische gids voor besturen (E-gids).

Doelgroep:

Bestuurders van scholen, internaten en centra voor volwassenenonderwijs van het Katholiek Onderwijs in Vlaanderen.

Aanbieder: Dienst Bestuur & organisatie van Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

De elektronische gids voor besturen (E-gids) wordt gedemonstreerd en bestuurders verkennen tijdens de sessie zelf de mogelijkheden van de E-gids.

Strategie en methode:

In een intakegesprek wordt gepeild naar de eigen informatiebehoeften van het bestuur. De werking van de elektronische gids voor besturen (E-gids) wordt verduidelijkt maar het is vooral de bedoeling dat de bestuursleden hun vaardigheden ter plekke aanscherpen in het opzoeken van relevante informatie.

Bijkomende info:

De modaliteiten voor deelname aan dit initiatief kunt u nalezen op www.nascholing.be onder de rubriek ‘info’ of rechtstreeks via deze link.

Dit initiatief wordt georganiseerd voor leden van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.


Deze module is Teamgericht. Je kan dus niet individueel inschrijven maar enkel als team.
Sessies: 1 sessie(s)
Kwalificatie:

Dit is een herneming van de module.

Voorwaarde:

Het bestuur betaalt een forfaitaire onkostenvergoeding van € 100,00 (uitgezonderd intake).


Voor dit initiatief mogen maximum 10 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 1 dag op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 100,00 Euro
Deze module is teamgericht. De bijdrage is per team.
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
op afspraak
(Kaart)
  • Reeks 1: (10 vrije plaatsen)
    Datum en Sessies nog niet gekend.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.