Aanmelden
Laden…

Even geduld...

8316Z mod 7 - TEAM Personeelsbeleid

Doelstellingen:

De deelnemers verwerven aan de hand van een visietekst en goede praktijkvoorbeelden inzicht hoe zij binnen de bestaande regelgeving kunnen werken aan een kwaliteitsvol personeelsbeleid.

Ze formuleren samen met de vormingsmedewerker een antwoord op de vragen: Wat is de eindverantwoordelijkheid van het bestuur inzake personeelsbeleid? Welke taken delegeert het bestuur voor uitvoering aan de schoolleiding? Hoe kan het bestuur deze gedelegeerde taken opvolgen?

Doelgroep:

Bestuurders van scholen, internaten en centra voor volwassenenonderwijs van het Katholiek Onderwijs in Vlaanderen, eventueel vergezeld van hun directeur

Aanbieder: Dienst Bestuur & organisatie van Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

De vorming is bedoeld om te reflecteren over aspecten van personeelsbeleid met daarbij de visietekst als uitgangspunt. De vorming wil de blik verruimen: ontdekken wat de mogelijkheden zijn binnen dit concrete bestuur, binnen deze concrete situatie.

Strategie en methode:

De nascholer werkt na een intakegesprek een programma uit op maat van het bestuur, met daarin een inleiding op het thema en diverse werkvormen om tot uitwisseling te komen. In het gesprek komen de visie van het VSKO en de eigen visie, een sterkte-zwakteanalyse en de vraag of er er verandering nodig is en hoe men dat wil aanpakken aan bod.

Bijkomende info:

De modaliteiten voor deelname aan dit initiatief kunt u nalezen op www.nascholing.be onder de rubriek ‘info’ of rechtstreeks via deze link.

Dit initiatief wordt georganiseerd voor leden van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.


Deze module is Teamgericht. Je kan dus niet individueel inschrijven maar enkel als team.
Sessies: 1 sessie(s)
Kwalificatie:

Herneming van de vorming.

Voorwaarde:

Het bestuur betaalt een forfaitaire onkostenvergoeding van € 100,00 (uitgezonderd intake).


Voor dit initiatief mogen maximum 10 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 1 dag op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 100,00 Euro
Deze module is teamgericht. De bijdrage is per team.
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
op afspraak
(Kaart)
  • Reeks 1: (10 vrije plaatsen)
    Datum en Sessies nog niet gekend.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.