Aanmelden
Laden…

Even geduld...

9/16/10-M15-team Als bestuur op weg naar de katholieke dialoogschool

Doelstellingen:
  • Besturen inhoudelijk laten kennismaken met het concept van de katholieke dialoogschool.
  • Samen met team de feitelijke beginsituatie van de school detecteren  m.b.t. het concept van de katholieke dialoogschool.
  • Het team ondersteunen bij het detecteren van verdere groeikansen in de richting van de katholieke dialoogschool.
Doelgroep:

Leeftocht Icoontje 3x3cm.png

Schoolbesturen

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen - Dienst Identiteit & kwaliteit
Inhoud:

In deze nascholing herbronnen de bestuurders hun visie op de christelijke identiteit van de school en op de pastoraal op school. Zij onderzoeken ook hoe het bestuur zijn verantwoordelijkheid op dat vlak optimaal kan opnemen en hoe het bestuur de katholieke school kan oriënteren en ondersteunen.

Strategie en methode:

De vormingsmedewerker verstrekt de nodige input. Er is daarbij ook ruimte voor vragen en bedenkingen. Door middel van diverse werkvormen worden bestuurders aangezet om hun verwachtingen en ervaringen met elkaar te bespreken en op die manier van elkaar te leren

Bijkomende info:
  • Plaats en data: in afspraak met het schoolbestuur
  • Projectleider: Andreas Janssens, Andreas.janssens@katholiekonderwijs.vlaanderen - 02 507 07 75
  • De modaliteiten voor deelname aan dit initiatief kunt u nalezen op www.nascholing.be onder de rubriek ‘info’ of rechtsreeks via deze link.
  • Dit initiatief wordt georganiseerd voor leden van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. 

Deze module is Teamgericht. Je kan dus niet individueel inschrijven maar enkel als team.
Sessies: 2 sessie(s)
Kwalificatie:

Herneming

Voorwaarde:
Voor dit initiatief moeten minimum 6 en mogen maximum 20 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 7 dagen op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 0,00 Euro
Deze module is teamgericht. De bijdrage is per team.
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
op afspraak
(Kaart)
  • Reeks 1: (5 vrije plaatsen)
    Datum en Sessies nog niet gekend.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.