Aanmelden
Laden…

Even geduld...

Nascholingen ICT 2019-2020 kan je ook betalen via uren-leraar.

nascholingict.jpg

Voor 1 uur kan je 20 halve dagen nascholing ICT volgen. Je kan hierbij verschillende teamleden inschrijven op verschillende nascholingen.

Bij inschrijving op de website vul je meteen ook een betalingsengagement in waarin je verklaart dat jouw school kiest voor betaling via uren-leraar. Je ontvangt dan in oktober de nodige documenten. Stortingen onder de vorm van overheveling uren-leraar kunnen niet meer aanvaard worden na 23 september 2019.

In principe stort elke deelnemende school minimaal 1 uur-leraar uit haar globaal lesurenpakket in de solidariteitspot van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Als je uren overhevelt is het belangrijk dat deze uren:

  • ter onderhandeling worden voorgelegd aan het OCSG en
  • voor advies worden voorgelegd aan het medezeggenschapscollege van de scholengemeenschap.

Een school die geen bijkomende terbeschikkingstellingen dient uit te spreken in de categorie van het onderwijzend personeel, kan onbeperkt uren overhevelen, mits aan bovenstaande voorwaarden voldaan is. Een school die wel bijkomende terbeschikkingstellingen moet uitspreken in het onderwijzend personeel, mag toch uren overhevelen na akkoord van het OCSG. Indien dit niet toegepast kan worden, mag de school nog wel uren overhevelen naar een andere school van dezelfde scholengemeenschap, die dan op haar beurt de uren verder mag overhevelen (althans indien die laatste school geen bijkomende terbeschikkingstellingen heeft).

Bij gebruikmaking van deze tussenstap dient de school die als "doorgeefluik" fungeert, er aandacht aan te schenken dat leerkrachten in overgehevelde uren enkel als tijdelijken kunnen worden aangesteld. Aangezien de uren bestemd voor godsdienst ook na overheveling enkel aangewend mogen worden voor godsdienst, is het aangewezen dat je geen uren uit het pakket voor godsdienst overmaakt.

Heb je nog vragen? Contacteer: Anita.Vanopstal@katholiekonderwijs.vlaanderen of Hilde.Decaesstecker@katholiekonderwijs.vlaanderen

Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.