Aanmelden
Laden…

Even geduld...

BETXACA0PRJ220237-Marc-01 "Ik kan dat nog niet!". Omgaan met faalangst en zwakke schoolrijpheid

Kinderen die zeggen “Ik kan dat (nog) niet!” geven een duidelijke boodschap. Faalangst en een gebrek aan zelfvertrouwen komen veel voor bij onze kleuters en kinderen van de basisschool. 

Doelstellingen:
 • Inzicht krijgen in de verschillende factoren van schoolrijpheid
 • Ontdekken wat we kunnen doen om van een grote sprong slechts een kleine stap te maken
 • Leren bepalen en meten van schoolrijpheid en herkennen van een goede schoolrijpheidsproef
 • Faalangst kunnen herkennen en de vicieuze cirkel doorbreken en ombuigen
 • Leren oefeningen en opdrachten aanpassen i.f.v. schoolrijpheid en faalangst
 • Leren van belang van lukken en falen
 • Wanneer zelf oplossen en wanneer verwijzen
 • Met kort bespreken van de verschillende moeilijkheden die optreden bij zwakkere schoolrijpheid: raamfiguren, schuine lijnen, grafomotoriek en schrijfmotoriek, tekenen, puzzelen, richtingsmoeilijkheden en spiegelen, ruimtelijke oriëntatie, voorbereidend rekenen en talige moeilijkheden.
Doelgroep:
 • Leerkrachten kleuter- en lager onderwijs, zorgleerkrachten, leerkrachten buitengewoon onderwijs, directies, CLB-medewerkers, ondersteuningsnetwerkers, ....

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

De overgang van de kleuterklas naar de basisschool is een belangrijk kantelmoment en nog steeds een grote stap. Veel kinderen zijn op 6 jaar nog niet schoolrijp en proberen te "ontwijken".
Tijdens deze nascholing oefenen we actief, ervaren we faalangst, geven we tips en adviezen en geven we ook antwoorden. We bespreken kort verschillende moeilijkheden en gaan in op alle vragen uit de groep.

Strategie en methode:
 • Via zoom, met inleidende proeven, veel oefeningen, actieve participatie en interactie, opdrachten, discussies en observeren van het gedrag van kinderen

Bijkomende info:

Marc Litière, Psychomotorisch Systeemtherapeut, Lic. Lichamelijke Opleiding, Lic. Kinesitherapie, reeds 40 jaar ervaring in diagnosticeren en begeleiden  van kinderen en reeds 40 jaar coördinator van drukke groepspraktijk te Leuven, www.psychomotoriekleuven.be

Bekijk de volledige kalender van Marc Litière en schrijf je in voor de online cursussen:

Sessies: 2 sessie(s)
Voorwaarde:

Na inschrijven ontvang je de online link.


Voor dit initiatief kan je tot en met maandag 9 januari 2023 inschrijven en tot en met dinsdag 3 januari 2023 uitschrijven.
Bijdrage: 120,00 Euro
Lesgever: Litière Marc
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Online sessie (Inschrijven afgesloten)
(Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • dinsdag 10 januari 2023 van 09:30 tot 15:30
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.