Aanmelden
Laden…

Even geduld...

BETXACA0PRJ220237-Marc-02 “Ik zie het anders!” Omgaan met richtingsmoeilijkheden en spiegelen bij kinderen.

Richtingsmoeilijkheden zorgen bij kinderen voor grote moeilijkheden met lezen, schrijven, rekenen en ook met plannen en structureren. Bij leerkrachten en ouders zorgt dit soms voor verwarring en onbegrip. Dit alles kan leiden tot leerproblemen, faalangst, zwakke concentratie, vermoeidheid, weigeren, schoolmoeheid,...

Doelstellingen:
 • Leerkrachten kunnen richtingsmoeilijkheden herkennen, weten hoe ze ontstaan en wat nog normaal is en wat niet meer. Tevens leren ze op een adequate manier reageren en feedback geven.

Doelgroep:
 • Leerkrachten kleuter- en lager onderwijs, zorgleerkrachten, leerkrachten buitengewoon onderwijs, directies, CLB-medewerkers, ondersteuningsnetwerkers, ....

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

We geven antwoorden op volgende vragen:?

 • Wat zijn richtingsmoeilijkheden en welke signalen zijn er?
 • Hoe komt het dat kinderen spiegelen?
 • Wat is nog normaal en wat is een probleem?
 • Welke aanverwante problemen zijn er?
 • Wat is het verschil tussen richtingsmoeilijkheden en –problemen?
 • Wat doen we best bij richtingsmoeilijkheden?
 • Hoe redeneren deze kinderen?
 • Welke feedback geven we en kan dit anders?
 • Welke oefeningen en hulpmiddelen?
 • Wat is de link met faalangst, schrijven, lezen?
 • Is dit dan dyslexie of dyscalculie?
Strategie en methode:
 • Via zoom, met inleidende proeven, veel oefeningen, actieve participatie en interactie, opdrachten, discussies en observeren van het gedrag van kinderen

Bijkomende info:

Marc Litière, Psychomotorisch Systeemtherapeut, Lic. Lichamelijke Opleiding, Lic. Kinesitherapie, reeds 40 jaar ervaring in diagnosticeren en begeleiden  van kinderen en reeds 40 jaar coördinator van drukke groepspraktijk te Leuven, www.psychomotoriekleuven.be

Bekijk de volledige kalender van Marc Litière en schrijf je in voor de online cursussen:

Voorwaarde:

Na inschrijven ontvang je de link naar de online sessie.


Voor dit initiatief kan je tot en met maandag 16 januari 2023 inschrijven en tot en met dinsdag 10 januari 2023 uitschrijven.
Bijdrage: 120,00 Euro
Lesgever: Litière Marc
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data: Voor dit initiatief zijn nog geen lesplaatsen bekend. Je kan dus nog niet inschrijven.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.