Aanmelden
Laden…

Even geduld...

BETXACA0PRJ220237-Marc-05 Wat beweegt onze kinderen en wat niet?

Over psychomotoriek, diagnostiek en begeleiding, faalangst, schoolrijpheid, tekenen en inkleuren, spiegelen en richtingsmoeilijkheden. Over observaties de klas en op de speelplaats en in de les L.O., over lateralisatie en schrijven en linkshandigheid en potloodgreep. Over goede en slechte oefeningen.

Doelstellingen:
  • Inzicht krijgen in wat werkt en wat niet bij kinderen en welke oefeningen en acties kinderen in beweging zetten en hen motiveren om opdrachten uit te voeren.

Doelgroep:
  • Leerkrachten kleuter- en lager onderwijs, zorgleerkrachten, leerkrachten buitengewoon onderwijs, directies, CLB-medewerkers, ondersteuningsnetwerkers, ....

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Over psychomotoriek, diagnostiek en begeleiding, faalangst, schoolrijpheid, tekenen en inkleuren, spiegelen en richtingsmoeilijkheden. Over observaties de klas en op de speelplaats en in de les L.O., over lateralisatie en schrijven en linkshandigheid en potloodgreep. Over goede en slechte oefeningen.

Strategie en methode:

Via zoom, met inleidende proeven, veel oefeningen, actieve participatie en interactie, opdrachten, discussies en observeren van het gedrag van kinderen.

Bijkomende info:

Marc Litière, Psychomotorisch Systeemtherapeut, Lic. Lichamelijke Opleiding, Lic. Kinesitherapie, reeds 40 jaar ervaring in diagnosticeren en begeleiden  van kinderen en reeds 40 jaar coördinator van drukke groepspraktijk te Leuven, www.psychomotoriekleuven.be

Bekijk de volledige kalender van Marc Litière en schrijf je in voor de online cursussen:

Sessies: 2 sessie(s)
Voorwaarde:

Na inschrijven ontvang je de link naar de online sessie.


Voor dit initiatief kan je tot en met maandag 6 februari 2023 inschrijven en tot en met dinsdag 31 januari 2023 uitschrijven.
Bijdrage: 120,00 Euro
Lesgever: Litière Marc
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Online sessie (Afgelast)
(Kaart)
  • Reeks 1: (Afgelast)
    • dinsdag 7 februari 2023 van 09:30 tot 15:30
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.