Aanmelden
Laden…

Even geduld...

BETXACA0PRJ220237-Marc-03 “Ik kan het niet zo fijn!”. Fijnmotorische moeilijkheden en faalangst.

Inzicht hebben in de complexiteit van fijnmotoriek en tevens in het arsenaal van fijnmotorische mogelijkheden en oefeningen en welke rol fijnmotoriek speelt op school en in het ontstaan van verschillende problemen en faalangst.

Doelstellingen:
 • Leerkrachten kunnen fijnmotorische moeilijkheden herkennen, weten hoe ze ontstaan en wat nog normaal is en wat niet meer. Tevens leren ze op een adequate manier reageren, differentiëren en feedback geven. 
Doelgroep:
 • Leerkrachten kleuter- en lager onderwijs, zorgleerkrachten, leerkrachten buitengewoon onderwijs, directies, CLB-medewerkers, ondersteuningsnetwerkers, ....
Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

We kennen allemaal wel kinderen die diep zuchten als ze zien welk werkje ze nog moeten maken of kinderen die zeggen:” Ik kan niet tekenen! “ of “Ik kan niet fijn binnen de lijntjes kleuren!”. Er zijn ook kinderen die fijnmotorische activiteiten ontwijken en die niet willen puzzelen, bouwen, knippen of schrijven.

We geven antwoorden op volgende vragen:

 • Wat is fijnmotoriek en waarom is dit zo belangrijk?
 • Hoe kunnen we oefeningen aanpassen/differentiëren zodat kinderen die zwak zijn voor fijnmotoriek toch willen deelnemen en kinderen zonder fijnmotorische moeilijkheden toch nog genoeg uitdaging vinden?
 • Wanneer moeten we ons zorgen maken en hoe kunnen we best oefenen
 • Waarom ontwijken sommige kinderen de fijnmotorische activiteiten?
 • Hoe kunnen we ervoor zorgen dat onze kinderen toch willen oefenen en zelfs zeggen:”Kijk, ik kan het!”.
 • Hoe leren we volgende zaken aan: schrijfmotorische krullen, knippen, raamfiguren, puzzelen, juiste potloodgreep, tekenen, … ?
Strategie en methode:
 • Via zoom, met inleidende proeven, veel oefeningen, actieve participatie en interactie, opdrachten, discussies en observeren van het gedrag van kinderen
Bijkomende info:

Marc Litière, Psychomotorisch Systeemtherapeut, Lic. Lichamelijke Opleiding, Lic. Kinesitherapie, reeds 40 jaar ervaring in diagnosticeren en begeleiden  van kinderen en reeds 40 jaar coördinator van drukke groepspraktijk te Leuven, www.psychomotoriekleuven.be

Bekijk de volledige kalender van Marc Litière en schrijf je in voor de online cursussen:

Sessies: 2 sessie(s)
Voorwaarde:

Na inschrijven ontvang je de link naar de online sessie en de oefenbundel.


Voor dit initiatief kan je tot en met zondag 22 januari 2023 inschrijven en tot en met maandag 16 januari 2023 uitschrijven.
Bijdrage: 120,00 Euro
Lesgever: Litière Marc
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Online sessie (Inschrijven afgesloten)
(Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • maandag 23 januari 2023 van 09:30 tot 15:30
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.