Aanmelden
Laden…

Even geduld...

KOEPCBA0DLP230014-WO-1TM Wereldoriëntatie (Wetenschappen en techniek): er zit meer in techniek dan je denkt!

Ben je nog niet helemaal thuis in de doelen en leerlijnen van techniek? 
Vind je dat bepaalde begrippen uit het leerplannog wel wat extra uitleg verdienen? 
Heb je nood aan goede praktijkvoorbeelden en tipsom techniek te implementeren in je dagelijkse klaspraktijk? 
Dan is deze sessie iets voor jou!  

Dit aanbod is mogelijk op een studiedag en op een personeelsvergadering. 

Doelstellingen:

Jouw schoolteam:

  • kent de begrippen, doelen en leerlijnen van techniek binnen het leerplan ZILL.
  • heeft inzicht in de algemene didactische principes om techniek op een sterke wijze te implementeren in je dagelijkse klaspraktijk.
Doelgroep:
  • Team basisonderwijs
Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Tijdens deze sessie maak je kennis met algemene principes voor sterke didactiek Wereldoriëntatie (Wetenschappen en techniek). We verkennen het leerplan en zoomen in op de verschillende doelen van techniek, de leerinhouden en de bijhorende leerlijnen. Ook worden specifieke begrippen rond techniek onder de loep genomen.   

Strategie en methode:

We bouwen de sessie interactief op waarbij we afwisselend in grote en kleine groepen werken. We hanteren werkvormen en oefeningen die het leren van de deelnemers stimuleren. We werken actief met het leerplan. De krachtige leeromgeving staat daarbij centraal. 

Bijkomende info:

De werkelijke kostprijs van dit professionaliseringsinitiatief bedraagt 650 euro/sessie. Wij bieden dit initiatief aan een verminderde prijs aan, dit is mogelijk door tussenkomst van de overheid.

Elke deelnemer heeft tijdens deze sessie het leerplan digitaal of in de vorm van het leerplanboek ter beschikking. 

Bekijk ook eens het ander aanbod voor Wereldoriëntatie (Mens & maatschappij en Wetenschappen & techniek):  


Deze module is Teamgericht. Je kan dus niet individueel inschrijven maar enkel als team.
Voorwaarde:

Algemene basiskennis rond ZILL is wenselijk. 

Bij deze nascholing hoort een voortaak en een verwerkingsvoorstel. 

Er is eveneens mogelijkheid tot verdere implementatie met een pedagogisch begeleider. 


Voor dit initiatief mogen maximum 30 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 1 dag op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 330,00 Euro
Deze module is teamgericht. De bijdrage is per team.
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data: Voor dit initiatief zijn nog geen lesplaatsen bekend. Je kan dus nog niet inschrijven.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.