Aanmelden
Laden…

Even geduld...

KOEPCBA0DLP230014-WO-2TM Wereldoriëntatie (Wetenschappen en techniek): krachtig aan de slag met techniek!

Wil je techniek implementeren in je dagelijkse klaspraktijk, maar weet je niet goed hoe je dit concreet kan aanpakken? 
Ontdek dan in deze sessie hoe de didactische principes van onderzoekend en ontwerpend leren een kapstok kunnen bieden!  

Doelstellingen:

Jouw schoolteam 

  • heeft inzicht in de didactische principes van onderzoekend (wetenschap) en ontwerpend (techniek) leren. 
  • weet hoe deze methodieken binnen alle leeftijdsgroepen inzetbaar zijn om het probleemoplossend denken en handelen en de technische geletterdheid te stimuleren. 
  • beschikt over inspirerende praktijkvoorbeelden, achtergrondinformatie en ondersteunende documenten die helpen om techniek op een krachtige wijze te implementeren in de dagelijkse klaspraktijk. 
Doelgroep:
  • Team basisonderwijs
Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Tijdens deze sessie ontdekken de deelnemers verschillende tools, praktijkvoorbeelden, de onderzoeks-en ontwerpcirkel, om techniek te implementeren in de klaspraktijk.

We gaan samen aan de slag vanuit het leerplan ZILL om betekenisvolle onderwijsarrangementen te ontwerpen. 

Strategie en methode:

We bouwen de sessie interactief op waarbij we afwisselend in grote en kleine groepen werken. We hanteren werkvormen en oefeningen die het leren van de deelnemers stimuleren. We werken actief met het leerplan. 

Bijkomende info:

De werkelijke kostprijs van dit professionaliseringsinitiatief bedraagt 650 euro/sessie. Wij bieden dit initiatief aan een verminderde prijs aan, dit is mogelijk door tussenkomst van de overheid.

Elke deelnemer heeft tijdens deze sessie het leerplan digitaal of in de vorm van het leerplanboek ter beschikking. 

 Bekijk ook eens het ander aanbod voor Wereldoriëntatie (Mens & maatschappij en Wetenschappen & techniek):  


Deze module is Teamgericht. Je kan dus niet individueel inschrijven maar enkel als team.
Voorwaarde:

De deelnemers kennen de begrippen, de generieke doelen en leerlijnen van techniek binnen het leerplan ZILL. 

Als voortaak op deze sessie maken de deelnemers een opdracht rond de doelen van techniek. 


Voor dit initiatief mogen maximum 30 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 1 dag op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 330,00 Euro
Deze module is teamgericht. De bijdrage is per team.
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data: Voor dit initiatief zijn nog geen lesplaatsen bekend. Je kan dus nog niet inschrijven.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.