Aanmelden
Laden…

Even geduld...

KOEPCBA0DLP230014-WO-02 Wereldoriëntatie (Mens en maatschappij): krachtig aan de slag met de samenleving

Ben je nieuwsgierig naar effectieve didactiek om krachtig aan de slag te gaan met de leerinhouden van samenleving? 

Heb je nood aan concrete handvaten en inspirerende praktijkvoorbeelden om vanuit een krachtige leeromgeving te werken aan doelen over de samenleving? 

En wil je tenslotte zicht krijgen op tools voor onderwijsarrangementen over de samenleving via onderzoekend en ontwerpend leren? 

Dan is deze sessie iets voor jou!

Doelstellingen:

Je 

  • verkent leerinhouden in ZILL over de samenleving.
  • kent specifieke principes voor een sterke didactiek over de samenleving vanuit ZILL.
  • beschikt over de nodige competenties om onderzoekend en ontwerpend leren in te zetten bij onderwijsarrangementen over de samenleving. 
Doelgroep:
  • Leraren basisonderwijs
Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

‘Hoe moet er geleerd worden over de samenleving vanuit ZILL?’ is de centrale vraag in deze nascholing.  

Het antwoord op deze vraag schuilt in het concretiseren van specifieke didactische principes die leiden tot een krachtige leeromgeving voor samenleving. Je verkent bovendien tools en methodieken onderzoekend en ontwerpend leren in te zetten bij onderwijsarrangementen over de samenleving. Via inspirerende praktijkvoorbeelden krijg je tenslotte ongetwijfeld zin om zelf verder aan de slag te gaan rond samenleving. 

Strategie en methode:

We bouwen de sessie interactief op waarbij we afwisselend in grote en kleine groepen werken. We hanteren werkvormen en oefeningen die het leren van de deelnemers stimuleren. Je werkt actief met het leerplan, praktijkvoorbeelden, tools voor onderzoekend en ontwerpend leren over de samenleving. De krachtige leeromgeving staat daarbij centraal. 

Bijkomende info:

De werkelijke kostprijs van dit professionaliseringsinitiatief bedraagt 60 euro/sessie. Wij bieden dit initiatief aan een verminderde prijs aan, dit is mogelijk door tussenkomst van de overheid.

Elke deelnemer heeft tijdens deze sessie het leerplan digitaal of in de vorm van het leerplanboek ter beschikking. 

Bekijk ook eens het ander aanbod voor Wereldoriëntatie (Mens & maatschappij en Wetenschappen & techniek): 

Voorwaarde:

Algemene basiskennis rond ZILL is wenselijk.

Bij deze nascholing hoort een voortaak en een naverwerkingsvoorstel.

Er is eveneens mogelijkheid tot verdere implementatie met een pedagogisch begeleider.

Er zijn minstens 5 deelnemers nodig om dit initiatief te kunnen laten plaatsvinden.


Voor dit initiatief kan je tot 1 dag op voorhand inschrijven en tot 7 dagen op voorhand uitschrijven.
Bijdrage: 30,00 Euro
Lesgever: Kusters Wendy
Leenaert Nancy
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data: Voor dit initiatief zijn nog geen lesplaatsen bekend. Je kan dus nog niet inschrijven.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.