Aanmelden
Laden…

Even geduld...

BETPCBU0BLL230082-04 Basiscursus Verstandelijke beperking met verdieping autisme en verdieping EMB/EVB (volledige reeks - 3 dagen)

Veranderende onderwijs- en opvoedingsbehoeften binnen de doelgroep van leerlingen met een matig tot ernstig verstandelijke beperking, vragen nieuwe inzichten, opfrissing van het ontwikkelingsdenken en doorvertalen ervan tot op de klasvloer. Door wissels en vernieuwing personeel, door verzwaring/verandering van de doelgroep... zijn teams zoekend.
Met deze cursus bieden we hen basiskennis om breed te kijken naar gedrag en behoeften van deze leerlingen. Vanuit deze inzichten, reflecteren we over het afstemmen van aanbod, interactie en omgeving. We verkennen de sensitief-responsieve grondhouding die nodig is om met deze leerlingen om te gaan.
Tijdens de tweede en derde dag verdiepen we de basisinzichten respectievelijk voor leerlingen met autisme (dag 2) en ernstig meervoudige /verstandelijke beperking

Doelstellingen:

Dag 1 Algemeen (Steven Degrieck - Huis helder)
Je vergroot je kennis over de doelgroep leerlingen met een matig / ernstige verstandelijke beperking. Je begrijpt het belang van basisrust, afgestemde omgeving, aanbod op maat van het ontwikkelingsniveau van de leerling en concrete communicatie.

Dag 2 Verdieping Autisme en verstandelijke beperking (Els Van Schelvergem - pb)

Met behulp van de kijkwijzer kijk je breder naar het gedrag van leerlingen met autisme en verstandelijke beperking. Je begrijpt de specifieke onderwijs- en opvoedingsbehoeften van je leerlingen. Je zet in op contextaanpassingen en een afgestemd aanbod. Je past je interactie aan.

Dag 3 Verdieping EMB/EVB  (Michelle Verreydt - pb)

Door de inzichten en concrete voorbeelden kijk je breder naar het gedrag van je leerlingen met EMB/EVB. Je ziet kansen om in te spelen op de specifieke onderwijs- en opvoedingsbehoeften. Je stemt de context, je aanbod en je grondhouding (sensitief-responsief) op die behoeften.

Doelgroep:
 • Geïnteresseerden uit het breed onderwijsveld die hun aanbod willen afstemmen op leerlingen met een matig/ernstig verstandelijke beperking (dag 1)
 • Geïnteresseerden uit het breed onderwijsveld die hun aanbod willen afstemmen op leerlingen met autisme en een matig/ernstig verstandelijke beperking (dag 2)
 • Geïnteresseerden uit het breed onderwijsveld die hun aanbod willen afstemmen op leerlingen met een ernstig verstandelijke/meervoudige beperking (dag 3)
Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

In deze cursus vertrekt Steven Degrieck op dag 1 van enkele basisinzichten:

 • Het belang van basisrust en mogelijke aanpassingen in het ortho-pedagogisch basisklimaat.
 • De kracht van heldere communicatie, als uitganspunt.
 • Een verdere concretisatie: de begripsniveaus.
 • Het belang van co-regulatie, hoe om te gaan met een crisis.
 • Sensorische problemen.

Differentiatie dag 2: Autisme en verstandelijke beperking
Tijdens de tweede dag koppelt Els de kennis van dag 1 aan de kijkwijzer autisme vertrekkend vanuit 6 sleutelbegrippen: Autistisch denken, basisrust, concrete communicatie, dubbelspoor, eigenheid en functionaliteit. ’s Namiddags proberen we vanuit deze kijkwijzer breed te kijken naar onze eigen praktijk, leervraag en/of casus.

Differentiatie dag 3:  EVB/EMB
Tijdens de derde dag geeft Michelle verder betekenis aan de basisinzichten voor ons handelen in onze klaspraktijk. Ze koppelt de kennis van dag 1 aan het EMB-huis en gaat ook dieper in op de sensitieve-responsieve grondhouding van de leraar-begeleider in onze werkingen.
’s Namiddags passen we de (nieuwe) inzichten toe op onze eigen praktijk, leervraag en of casus.

Strategie en methode:
 • Lezing met foto- en filmmateriaal
 • Doorvertaling naar de doelgroep autisme (dag 2) - EMB/EVB (dag 3)
 • Casus- of leervraagbespreking in kleine groep
Bijkomende info:

Momenteel zit je in de inschrijfmodule voor de driedaagse:

 • dag 1 +2 +3 (200 euro)

Het is ook mogelijk om in plaats daarvan voor één van onderstaande opties in te schrijven via deze links:

Sessies: 6 sessie(s)
Voorwaarde:

Dit is een basiscursus, er is geen voorkennis vereist.
Bereidheid om op dag 2/3 mee te denken en te reflecteren in kleine groep.


Voor dit initiatief kan je tot en met donderdag 9 november 2023 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 200,00 Euro
Lesgever: Degrieck Steven
Van Schelvergem Els
Van Dun Martine
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Katholiek Onderwijs Vlaanderen (Inschrijven afgesloten)
Guimardstraat 1
1040 Brussel (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • dinsdag 14 november 2023 van 09:00 tot 16:00
  • dinsdag 28 november 2023 van 09:00 tot 16:00
  • maandag 4 december 2023 van 09:00 tot 16:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.