Aanmelden
Laden…

Even geduld...

BETPLER0BLL230031-01 Tweedaagse zorgbreed en kansenrijk onderwijs Antwerpen-Limburg

We inspireren je rond zorg en kansen en verbinden je met collega’s uit Antwerpen-Limburg.

De werkwinkels zijn onderdeel van het Vademecum zorgbreed en kansenrijkonderwijs in verbinding met ZILL. Peter Adriaenssens en Nina Mouton verzorgen de keynote.

Inschrijvingen volzet? Schrijf je in op één van onze andere data waar een gelijkaardig programma wordt aangeboden:

Doelstellingen:

Deze tweedaagse heeft als basis de grond, de fundamenten en de bouwstenen van het Vademecum zorgbreed en kansenrijkonderwijs in verbinding met elkaar en met ZILL. De aangeboden werkwinkels vormen een onderdeel van dit vademecum of sluiten er sterk op aan.   

 • We diepen uit, verrijken, verbreden of vernieuwen een thema in korte en lange werkwinkels
 • We inspireren deelnemers
 • We motiveren deelnemers om na deze tweedaagse concreet aan de slag te gaan samen met collega’s, schoolteam en partners
Doelgroep:
 • Leden van het zorgteam van een basisschool, delegaties uit het buitengewoon basisonderwijs, CLB-medewerkers en leersteuncentra
Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Welkom

We nodigen je graag uit op de tweedaagse zorgbreed en kansenrijk onderwijs regio Antwerpen-Limburg in Oostende.

We bieden je een tweedaagse aan die wil inspireren en verbinden. Met collega’s uit de ruime regio kan je deelnemen aan vorming,  inspiratiesessies en inspirerende netwerkmomenten. Deze hebben als basis het Vademecum zorgbreed en kansenrijkonderwijs in verbinding met ZILL. Wat aangeboden wordt zal hier dus op aansluiten of hierin kaderen. We gaan aan de slag met fundamenteel onderzoek, praktijkonderzoek, ontwikkelde materialen en goede praktijken. We willen je inspireren en motiveren om na deze tweedaagse concreet aan de slag te gaan samen met collega’s, schoolteam en de schoolpartners.

Wie?

De focus van de sessies richt zich op gewoon basisonderwijs, op (coördinerende) zorgcoördinatoren, zorgteams, zorgleerkrachten, beleidsondersteuners in het basisonderwijs.

We willen uitdrukkelijk een aantal delegaties buitengewoon basisonderwijs, CLB-medewerkers en leersteuncentra opnemen om het gesprek over het gewoon basisonderwijs tijdens de sessies op de tweedaagse te verrijken.

Directeurs en pedagogisch directeurs verwelkomen we graag op onze andere regionale directiecongressen.

Samen vormgeven   

Deze tweedaagse kwam tot leven dankzij jullie feedback. We bevroegen alle zorgcoördinatoren en gingen aan de slag met jullie feedback om de tweedaagse zo dicht mogelijk bij jullie wensen te laten aansluiten.

Programma donderdag 1 februari

 • 08.00 - 09.00 uur Onthaal met koffie (Wintertuin)
 • 09.00 - 11.00 uur (Zuiddiep 1-2)
  | Welkom door regiocoördinator
  | Openingsreferaat door Peter Adriaenssens 
 • 11.00 - 11.20 uur Koffiepauze
 • 11.20 - 12.20 uur Werkwinkelkeuze
 • 12.30 - 13.30 uur Lunch
 • 13.45 - 15.15 uur Werkwinkelkeuze
 • 15.15 - 15.30 uur Koffiepauze
 • 15.30 - 17.15 uur Werkwinkelkeuze
 • 17.15 - 18.45 uur Inchecken - vrije tijd
 • 18.45 - 19.15 uur Aperitief (Wintertuin) 
 • 19.15 - 20.15 uur Avondeten
 • 21.00 - 22.30 uur Avondprogramma

Programma vrijdag 2 februari

 • 07.00 - 09.00 uur - Ontbijt + uitchecken
 • 09.00 - 09.20 uur Gezamenlijke start (Zuiddiep 1-2)
 • 09.30 - 11.00 uur Werkwinkelkeuze
 • 11.00 - 11.15 uur Koffiepauze
 • 11.15 - 12.15 uur Werkwinkelkeuze
 • 12.15 - 13.35 uur Lunch
 • 13.20 - 14.50 uur Interview met Nina Mouton (over haar boek “zelfzorg”) - (Zuiddiep 1-2)
 • 14.50 - 15.00 uur Afsluiter

Inschrijvingen

In de fastlane inschrijvingsperiode (7 december 2023 tot 13 december 2023) krijgt elke school gewoon basis- en buitengewoon onderwijs de mogelijkheid om één persoon in te schrijven. Je directeur krijgt een uitnodigingsmail. Daarin vind je een link om één persoon in te schrijven.

Daarnaast reserveren we een aantal plaatsen voor een delegatie van CLB-medewerkers, een delegatie uit de leersteuncentra, sprekers en medewerkers.

Na het afsluiten van deze inschrijvingsperiode kan je geen gebruik meer maken van deze uitnodigingsmail of gereserveerde plaats.

Van 14 december 2023 tot 17 december start de first come - first serve inschrijvingsperiode. Je kan je inschrijven op de beschikbare plaatsen in jouw regio. We vragen om in te schrijven voor jouw regio. Naar het versterken van je professioneel netwerk toe, lijkt ons dat het meest interessante.

Vanaf 18 december 2023 kan je eventueel ook inschrijven in andere regio’s.

Workshops:
Aanbod workshops sessie 1 deel 1
donderdag 1 februari 2024 van 11:20 tot 12:20
Kleuterinclusie netwerk, een verhaal van samen zoeken en vinden
Spreker: Inge Verschueren

Deze sessie geeft een praktijkantwoord op de groeiende vragen rond het aanbod voor kleuters met bijzondere noden.

Wat als de zorgnoden je school overspoelen? Wat als onmacht en frustratie de bovenhand krijgen? Met vereende krachten het tij keren en weer perspectief in je school brengen, dát was het uitgangspunt van het Netwerk Kleuterinclusie te Merksem. Een verhaal van samen zoeken, stapjes zetten én nieuwe energie vinden.

Wijzerklas Genk Ouders als partners (bao Genk)
Spreker: Andy Mazzei

Heb je ook het gevoel dat gesprekken met ouders vaak lijkt op spreken tegen een muur? Heb je soms het gevoel dat ouders net het tegenovergestelde doen wat jij zou willen? Loopt de communicatie misschien spaak? Dan is deze workshop misschien iets voor jou.

Basisschool De Bladwijzer is een Genkse school die jarenlang liep tegen de grenzen van ouderbetrokenheid. Naast een leerlingenpopulatie met hoge SES-kenmerken zorgden de culturele verschillen met momenten voor heel wat onbegrip vanuit beide partijen. "Het lijkt alsof we tegen een muur praten"...

Enkele jaren geleden gooide de school de werking volledig om. De uitgesproken schoolvisie zag het levenslicht, de dagelijkse praktijk veranderde en de ouders kregen een prominente rol. Vanuit de onze schoolcontext willen we jou graag meenemen op onze reis naar gedeelde verantwoordelijkheid, zelfdeterminatie en nog zo veel meer…

Met het hele team eenzelfde kijk naar gedrag en een gezamenlijke aanpak (De ​Draad, Gerrit Vignero) - Deel I
Spreker: Bavo Schelfaut

Heeft jouw school nood aan een gelijke visie en aanpak om te kijken naar gedrag? ​In de eerste sessie krijg je inzicht in de Draad als metafoor van de emotionele en sociale ontwikkeling bij kinderen. In de tweede sessie gaan we deze werkbaar maken door met concrete casussen aan de slag te gaan. ​ 

​Kinderen doen niet altijd wat we willen. Gedragsproblemen en conflicten tussen leerlingen onderling en tussen leerlingen en leerkrachten, doen zich voor op elke school. Maar hoe pakken we het aan? Heeft jouw school nood aan een gelijke visie en een gelijke aanpak? Willen jullie als school hier echt werk van maken en kunnen jullie hierbij ondersteuning gebruiken? De Draad van Gerrit Vignero biedt hierop een antwoord! De Draad is een metafoor om de sociale en emotionele ontwikkeling te verhelderen voor leerkrachten en ouders en wordt gebruikt om gedragsproblemen te onderzoeken en aan te pakken. Schoolteams die met de draad aan de slag gaan krijgen een betere hechting tussen leerlingen en leerkrachten, een afname van het aantal tuchtprocedures en een verhoogde motivatie bij leerlingen en leerkrachten. De techniek is toepasbaar in de hele basisschool.​​ Deze sessie bestaat uit twee opeenvolgende sessies. In de eerste sessie krijg je inzicht in de Draad als metafoor van de emotionele en sociale ontwikkeling bij kinderen. In de tweede sessie gaan we deze werkbaar maken door met concrete casussen aan de slag te gaan.

Als je deze sessie kiest, ben je verplicht ook dezelfde sessie op 2 februari 11.15 - 12.15 uur te kiezen

​Cirkelen in een verbindend schoolklimaat​
Spreker: Sigrid Vandevoort en Chris Ligtvoet

​​Je krijgt een korte inleiding m.b.t. de bouwsteen verbindend schoolklimaat van het vademecum Zorgbreed en kansenrijk onderwijs. Daarna maak je kennis met één van de belangrijkste methodieken om een verbindend klas- en schoolklimaat te realiseren.​ 

Je leert hoe je cirkelgesprekken faciliteert en modereert. Je leert werken aan veiligheid en verbondenheid in een klasgroep. Je leert hoe je open kan spreken en hoe je ruimte kan creëren om te luisteren.

Praktijkverhaal rond onze "Bruisende babbels"
Spreker: Peggy Teunkens

Wil jij als school inzetten op ouderbetrokkenheid in een schoolomgeving met veel anderstaligen? Kom dan luisteren naar hoe wij het in onze basisschool aanpakken om schooltaal toegankelijker te maken voor ouders.

Onze school is op twintig jaar tijd enorm veranderd wat betreft de instroom van leerlingen. De noodzaak groeide om alle ouders te blijven betrekken bij het onderwijsgebeuren van hun kind. Als
brede school kwamen we in contact met Saamo die met ons mee op zoek ging naar mogelijkheden om schooltaal toegankelijker te maken voor onze ouders met een andere thuistaal. Zo zetten we een samenwerking met Ligo op.

Inclusie
Spreker: Anneleen Vaes

"Ik ben Anneleen Vaes. Ik woon in Lummen. Ik ben 30 jaar. Ik heb het syndroom van down. Ik heb 18 jaar inclusief onderwijs gevolgd. Ik woon nu zelfstandig en ga werken."

​Anneleen wil jullie graag vertellen waarom ze ooit zelf gekozen heeft voor inclusief onderwijs. Ze neemt jullie mee in haar schoolloopbaan van in de basisschool tot in het secundair onderwijs. Ze wil haar verhaal vertellen zodat jullie de kans krijgen om ook eens de stem van de andere te horen. Grijp je kans en ontmoet Anneleen. Je zal horen dat het de moeite loont om in te zetten op inclusie, dat het een SAMEN-verhaal​​ is.

​Praktijkverhaal delen: Samenwerking tussen het (specifiek) leersteuncentrum en de school – casusbespreking rond hoe samenwerken.​
Spreker: Katleen Verboven

Samen nadenken over het optimaliseren van de samenwerking tussen de school en het (specifiek) leersteuncentrum.

Samenwerken in functie van de optimale ontwikkeling van leerlingen lees je in het OK-kader en ook in het referentiekader kwaliteitsvolle leersteun. Zowel de leersteuncentra als de scholen hebben de opdracht om maximaal samen te werken. Tijdens dit uurtje is er ruimte om ideeën uit te wisselen over hoe dit samenwerken nu reeds vorm krijgt in je school en/of in je (specifieke) leersteuncentrum. 

Het leerlingendossier, een werkinstrument in functie van kwaliteitsvolle leerlingenbegeleiding​
Spreker: Katrien Bressers

​​Ben je op zoek naar hoe je gegevens van leerlingen zorgvuldig en doelmatig kan bijhouden? Schrijf je dan zeker in voor deze sessie.

​Een leerlingendossier is een schoolbreed systeem waarin systematisch registraties gebeuren om leerlingen kwaliteitsvol op te volgen en te begeleiden. In zo’n systeem slaat de school gegevens over een leerling op die het handelen en communiceren vereenvoudigen en ondersteunen. We gaan in op vragen als​Wat is een geschikte structuur? Hoe vermijden we planlast? Welke informatie nemen we wel en niet op? Wie heeft schrijf- en/of leesrechten? Welke informatie moeten we langere tijd bewaren?…​

Reflex diversiteit​
Spreker: Begga Blaton

​​​Deze interactieve workshop geeft stapsgewijs inzichten over etnische diversiteit. Je reflecteert kritisch op je eigen handelen in de school. Deze workshop is gebaseerd op de reflextool (Edistools, 2023).

'Re:flex' bestaat uit 5 digitale tours die onderwijsprofessionals helpen om nieuwe reflexen te installeren rond etnische diversiteit in hun klas. De zelfsturende tours geven je stap voor stap inzichten mee en dagen uit om kritisch na te denken over je doen en denken in de klas of op school. 1. Re:react Wees kritisch over je reacties. 2. Re:judge Word je bewust van je vooroordelen. 3. Re:commit Herschik je prioriteiten. 4. Re:view Kijk dieper. 5. Re:frame Herzie je denkkader.

Oefening Huis vademecum met de PRO-site
Spreker: Ann Van de Sompel

​​Wil je graag te weten komen waar je veel erg interessante en toegankelijke info kan vinden? Schrijf je dan in voor deze sessie.  We verkennen samen de PRO-site van Katholiek Onderwijs Vlaanderen tot ze geen geheimen meer voor je heeft.​ 

​Katholiek Onderwijs Vlaanderen heeft een PRO-site waar je heel veel interessante info op kan vinden.  Maar soms moet je weten waar je de zaken kan vinden.  In deze sessie bekijken we samen de opbouw van de site, tonen een deel van de inspirerende info die te vinden is en maken een aantal zoekoefeningen.

​Herstelgericht werken – film Burning Bridges 
Spreker: Ellen Beeckmans

Tijdens deze werkwinkel kijken we samen naar Burning Bridges, een film die een uitstekende introductie biedt tot herstelrecht. Na de film gaan we samen in gesprek rond de verschillende pijlers van herstelgericht werken die aanbod kwamen in de film.

​Burning Bridges is een documentaire over de brandstichting van Mood's Bridge (een historische overdekte brug in Bucks County, Pennsylvania, VS) en de herstelconferentie die nadien werd gehouden. Deze emotionele conferentie bracht de zes jongeren die de brug in brand hadden gestoken, samen met hun families en leden van de lokale gemeenschap. Met behulp van nieuwsbeelden, interviews en video’s van deze coferentie vertelt de documentaire het verhaal van een gemeenschap die zich via verdriet en woede naar herstel beweegt.

L’art de differencier
Spreker: Lief Didden

Als jij gelooft in differentiatie, geïnspireerd lesgeven en het stimuleren van goesting voor de Franse taal bij elke leerling, dan is deze werkwinkel iets voor jou! Samen onderzoeken we hoe effectieve didactiek in de Franse les leidt naar differentiatie en goesting in de nieuwe taalverwerving.

Waar de meest kwetsbaren de meeste kansen krijgen: zorg op een katholieke dialoogschool​
Spreker: Edith Maes en Hanne Jacobs

Zoek je stevige fundamenten voor het zorgbeleid van de school? Onderzoek hoe het ‘waarom of van waaruit’ en zo ook de identiteit van de school mee het zorgbeleid kunnen onderbouwen.

​In de zorg op onze scholen maken we elke dag opnieuw keuzes: Welke zorg kan onze school bieden? Welke kinderen krijgen welke ondersteuning? Wie zetten we in voor deze zorg? Van waaruit doen we wat we doen? Op welke fundamenten is het zorgbeleid van de school opgebouwd? We verkennen hoe de identiteit van de school het zorgbeleid mee bepaalt en uitdiept. We verbinden dit met het concept katholieke dialoogschool en gaan na welke kijk op het leven hierachter schuilgaat. Aan het einde van deze sessie heb je met een kritische blik gekeken naar je eigen zorgbeleid en hoe dit zich verhoudt tot het eigen opvoedingsproject van de school; kennis gemaakt met de Opdrachten voor het katholiek basisonderwijs, de wegwijzers naar vorming, het Vademecum Zorgbreed en kansenrijk onderwijs en de Index voor inclusie.

Ik maak geen keuze van werkwinkel op dit moment
Spreker: /

   /

Aanbod workshops sessie 2 deel 1
donderdag 1 februari 2024 van 13:45 tot 15:15
​Teach like a champion​ – het jonge kind
Spreker: Silvia Couvreur

​​Ben je op zoek naar manieren om het leren van het jonge kind te laten excelleren? Zit je vast en met je handen in het haar bij een jong kind waar je je zorgen om maakt?  Wil je je collega’s enkele van deze technieken aanleren? Kom dan zeker naar deze werkwinkel. ​ 

​​​​​Tijdens de werkwinkel maak je kennis enkele technieken die je zullen helpen om het leren van jonge kinderen te laten excelleren. ​​Je leert waarom een bepaalde techniek toegepast kan worden maar ook hoe je deze het beste kan toepassen. De gebrachte technieken sluiten perfect aan bij de leefwereld van jonge kinderen en jouw handelen als leraar/ zorgleraar/ zorgcoördinator. 

Effectieve didactiek
Spreker: Wessel Stet

In deze sessie nemen we je mee in de wereld van effectieve didactiek. Hoe weten we nu wat werkt en wat zouden (zorg)leraren daarvan moeten weten ? Ook delen we effectieve begeleidingsstappen waarmee jullie leraren in jullie teams kunnen ondersteunen om zo het leren van alle leerlingen te bevorderen. ​

Connectie en co-regulatie : verbinding maken met kleuters met moeilijk hanteerbaar gedrag
Spreker: Ilse Aerden

In deze workshop leer je om verbinding te maken, te herstellen en te behouden met kleuters die moeilijk gedrag stellen, alsook verbinding met je eigen noden als (zorg-)leerkracht, twee belangrijke pijlers voor een kwaliteitsvolle leerkracht-kindrelatie. 

Is verbinding voelen voor jou belangrijk, maar heb je soms het gevoel dat connectie met sommige kleuters even zoek is ? Ben je nieuwsgierig naar wat het moeilijk hanteerbaar gedrag van de kleuters jou kan vertellen over hun gevoelens en gedachten? We onderzoeken wat het gedrag van deze kleuters bij leerkrachten kan oproepen, hoe je terug kan bouwen aan relatie en hoe spel hiervoor kan ingezet worden. We bespreken video’s, oefeningen en reflectie-opdrachten uit diverse praktijkgerichte wetenschappelijke onderzoeken. 

​SOS Steekkaarten​
Spreker: Erika Uyttendaele

Ben je op zoek naar praktisch, ondersteunend materiaal gericht op redelijke aanpassingen, groeikansen en vanuit de onderwijsbehoeften van de leerlingen? Dan kunnen de Steekkaarten Ondersteuning op School een antwoord voor jou zijn.

​De gemiddelde leerling bestaat niet… De uitdaging in onderwijs ligt momenteel bij het zoeken naar antwoorden op de vragen: “Hoe breng ik mijn leerling tot leren, hoe stimuleer ik zijn/haar ontwikkeling?
Hoe kan ik er voor zorgen dat mijn leerling zich goed voelt, zich veilig voelt in mijn klas, op school? De steekkaarten vormen een praktisch hulpmiddel om in te zetten bij het op zoek gaan naar de juiste ondersteuning: de juiste redelijke aanpassing op maat van de leerling, een aanpak als leerkracht, afgestemd op de onderwijsbehoeften van hun leerlingen.
Je maakt kennis met steekkaarten rond leren, gedrag en werkhouding, opgebouwd volgens de systematische aanpak van de M-cirkel, volgens de 7 principes van handelingsgericht werken.

Onderwijs aan cognitief sterk functionerende leerlingen
Spreker: Ilse Simons

​​Cognitief sterke leerlingen kunnen gefrustreerd en gedemotiveerd geraken als ze op hun leerhonger blijven zitten of niet de kans krijgen  om hun talenten te benutten. Daarom is het belangrijk dat deze leerlingen erkenning krijgen en begrip ervaren voor hun noden. Net als alle andere leerlingen varen ze wel bij leraren die het onderwijsaanbod zo goed mogelijk afstemmen op hun specifieke onderwijs- en opvoedingsbehoeften.

We bakenen het concept cognitief sterk functionerende leerlingen af en staan stil bij het herkennen en signaleren van deze leerlingen. We ontdekken hun onderwijsbehoeften en geven handvatten om het onderwijs hierop af te stemmen (compacten, verrijken, versnellen…).

Hoe kan Data jouw leerlingenbegeleiding optimaliseren?
Spreker: Wendy Vermeulen en Winnie Bloemen

Ben je benieuwd hoe data de sleutel kan zijn tot het stimuleren van de leerlingenbegeleiding?

Duik in diverse databronnen om diepgaand inzicht te krijgen in het welzijn en de prestaties van jouw leerlingen en jouw school.

Ontdek hoe data niet alleen onthult hoe goed je bezig bent binnen de domeinen van leerlingenbegeleiding, maar ook de deur opent naar effectieve interventies. Zorg er zeker voor dat je toegang hebt tot de datawijzer van de school.

Ouders als onmisbare schakel: ​kwetsbare ouders
Spreker: Peter Bracaval

​​Ouders zijn volwaardige partners in de onderwijsloopbaan en de ontwikkeling van hun kind. Samen hebben we één doel voor ogen: de ontwikkeling van het kind, de leerling. We willen samen goed school maken. Soms gaat ouders betrekken vanzelf en vraagt het weinig inspanning. Of is dat maar schijn, of gaat het slechts vanzelf voor een bepaalde groep ouders? Hebben we alle ouders mee, hebben we aandacht voor ouders en kinderen die maatschappelijk kwetsbaar zijn en/of meer zorg nodig hebben? En als het dan niet vanzelf gaat, wat dan?​

Tijdens deze werkwinkel onderzoek je hoe je met àlle ouders kan samenwerken rond de ontwikkeling en de zorg voor hun kind. We gebruiken daarvoor de materialen uit de bouwsteen ouders in het vademecum zorgbreed en kansenrijk onderwijs. Je reflecteert met collega’s over onderliggende waarden, deelt goede praktijken en maakt kennis met enkele inspirerende voorbeelden.​

Goede klasmanagementtechnieken die werken om krachtiger les te geven!
Spreker: Saskia Beullens en Maikel Somers

De leraar moet beschikken over een gereedschapskist met technieken om de leeropbrengsten van de leerlingen te verhogen. M.a.w. de leerkracht moet fijne kneepjes onder de knie hebben om het niveau van het lesgeven te verbeteren. In deze werkwinkel gaan we in op enkele belangrijke uitgangspunten en 49 concrete technieken. Weinig spectaculair misschien, maar het gaat erom wat werkt, en misschien zijn we deze wat uit het oog verloren. Bovendien: wat voor de ene leerkracht wellicht vanzelfsprekend is, kan voor de ander een eyeopener zijn. Met deze technieken in het achterhoofd kan er een opbouwende dialoog ontstaan tussen de zorgcoördinator en de leraar over de aanpak in de klas en de manier van werken binnen fase 0 van het zorgcontinuüm - brede basiszorg.

Doelgericht samenwerken binnen het continuüm van zorg
Spreker: Julie Kerremans

Merk je op jouw school dat doelgericht samenwerken met zowel schoolinterne als -externe partners een uitdaging is? Is het soms een kluwen om ieders rol goed afgestemd te krijgen binnen het continuüm van zorg? Vind je het moeilijk om dit alles vanuit jouw rol op te nemen? Dan is deze sessie een unieke kans om hiermee aan de slag te gaan, zowel inhoudelijk als praktijkgericht.

Meer dan ooit is het een uitdaging om een duurzame, doelgerichte samenwerking met een duidelijk plan van aanpak te realiseren. Welke samenwerking is er nodig om te zorgen voor leerwinst bij onze leerlingen en vooral, hoe kom je daartoe? Vertrekkende vanuit de eigen schoolcontext, gaan we na op welke manier we het leerplan hierbij als werkinstrument kunnen inzetten en welke kansen er zijn als de zorgwerking op je school onder druk staat. Het decreet leerlingenbegeleiding, het OK, ZILL en het continuüm van zorg zijn hierbij ons kompas.

Ademruimte in je eigen raam: hoe in verbinding blijven tijdens moeilijke gesprekken met ouder?​
Spreker: Katrien Bressers

Op een verbindende manier met ouders handelen en communiceren willen we allemaal. Toch loopt het soms moeilijk en dreigen situaties, gesprekken... te escaleren.  Hoe blijf je dan in je kracht en in verbinding met jezelf en met de andere partners? Hoe hou je de situatie veilig? Wat heb je daarvoor nodig? Daarnaar gaan we op zoek in deze sessie.

Verbindende Communicatie  en inzicht in je eigen waarnemingsraam helpen je om op elk moment duidelijk te krijgen wat voor jou belangrijk is en wat jouw behoeften zijn. Je zegt op een effectieve en respectvolle manier wat je stoort en wat je waardeert. Je laat verwijten achterwege en communiceert vanuit gelijkwaardigheid. Door klaarheid en begrip ontstaat een open samenwerking. Omdat je ook op een empathische manier luistert, hoor je makkelijker wat ouders en leerlingen nodig hebben.  Je lost conflicten samen op en vindt duurzame oplossingen voor problemen. Omdat te bereiken, krijg je tijdens deze sessie inzicht in het kader van de “Window of tolerance“ en de stappen van verbindende communicatie. Je oefent via levensechte situaties​.

Anderstalige nieuwkomers - Aan de slag met anderstalige nieuwkomers (praktijk en wettelijk kader)
Spreker: Pascal Michiels
Tijdens deze sessie krijg je een zicht op de regelgeving en omkadering voor het onderwijs aan anderstalige nieuwkomers in het basisonderwijs. 
Wie is de anderstalige nieuwkomer? Wie is de gewezen anderstalige nieuwkomer? Wat is er decretaal verplicht? Wat met Oekraïne-middelen? 
Aan de slag met individueel aangepaste curricula in het gewoon onderwijs
Spreker: Inge Ranschaert

Elke gewone school kan de vraag krijgen om te werken met een individueel aangepast curriculum voor een leerling. De werkwinkel geeft antwoord op: wat is dit, hoe doe je dat en waarom?

In de werkwinkel leggen we de betekenis van IAC in het decreet leersteun uit en verduidelijken we welke verplichtingen dit voor de gewone school met zich meebrengt. We staan stil bij ’de katholieke dialoogschool is een inclusieve school‘ en de betekenis hiervan voor de onderwijspraktijk.

 • Hoe begin je aan een IAC?
 • Wie helpt daarbij?
 • Wat betekent handelingsplanmatig werken bij een IAC?
 • Krijgen deze leerlingen een getuigschrift bao/certificering so?
KleuterKracht
Spreker: Hilde Stroobants

​​De stem van jonge kinderen actief en doelbewust uitnodigen in de vormgeving van de klaspraktijk zorgt voor nog meer betrokkenheid en plezier in leren, zowel bij de kinderen als bij de leerkracht. Met de laagdrempelige KleuterKracht-werkvormen geven leerkrachten ruimte aan de inbreng van kinderen, zonder dat ze daarbij het gevoel krijgen dat ze de dingen helemaal uit handen geven.

​Met het project ‘KleuterKracht’ onderzochten Anne Slaets en Hilde Stroobants samen met een groep kleuteronderwijzers hoe we jonge kinderen meer agency kunnen bieden in de klas. Agency bij jonge kinderen laat zich vertalen als ‘stem, keuze en eigenaarschap in eigen leren’. Belangrijk in het onderzoek was dat de betrokken leerkrachten de werkvormen zouden ervaren als voldoende gestructureerd om het verloop zelf in handen te houden en daarnaast toch voldoende open om veel vanuit de kinderen zelf te laten komen. Vanuit een internationale zoektocht verzamelden ze niet alleen laagdrempelige werkvormen die de ideeën en interesse van jonge kinderen écht honoreren; ze brachten daarnaast ook verdere inzichten bijeen over wat échte participatie van jonge kinderen kan inhouden en hoe we die ondersteunen. In deze sessie krijg je, naast een korte inleiding rond agency en het belang ervan in onderwijs, ook praktische voorbeelden van enkele werkvormen die ruimte geven aan die agency. De werkvormen zijn zowel in de kleuterklas als in de eerste graad van het lager onderwijs inzetbaar.

Flexibel samenwerken op een continuüm van zorg
Spreker: Annet De Vroey

Hoe realiseer je duurzame samenwerking tussen alle partners betrokken bij het zorgcontinuüm? Wat betekent het zorgcontinuüm voor elk van die partners en hoe realiseren we een krachtige gedeelde verantwoordelijkheid op alle niveaus?

Met de invoering van het Leersteundecreet krijgt het zorgcontinuüm een nieuwe invulling. Brede basiszorg, leerondersteuning binnen het gemeenschappelijk curriculum en individueel aangepaste curricula vormen de drie pijlers van een continuüm van zorg dat kinderen/leerlingen doorheen hun schoolloopbaan kan ondersteunen. In deze workshop bespreken we de betekenis van dit drieledige kader en de praktische consequenties voor jouw school. We gaan daarbij uit van de centrale rol van het schoolteam in de samenwerking met alle partners en de inzet van alle betrokkenen voor het realiseren van inclusieve leeromgevingen, flexibele ondersteuning en een duurzame samenwerking.

Ik maak geen keuze van werkwinkel op dit moment
Spreker: /

/

Aanbod workshops sessie 2 deel 2
donderdag 1 februari 2024 van 15:30 tot 17:00
​Teach like a champion​ – het jonge kind
Spreker: Silvia Couvreur

​​Ben je op zoek naar manieren om het leren van het jonge kind te laten excelleren? Zit je vast en met je handen in het haar bij een jong kind waar je je zorgen om maakt?  Wil je je collega’s enkele van deze technieken aanleren? Kom dan zeker naar deze werkwinkel. ​ 

​​​​​Tijdens de werkwinkel maak je kennis enkele technieken die je zullen helpen om het leren van jonge kinderen te laten excelleren. ​​Je leert waarom een bepaalde techniek toegepast kan worden maar ook hoe je deze het beste kan toepassen. De gebrachte technieken sluiten perfect aan bij de leefwereld van jonge kinderen en jouw handelen als leraar/ zorgleraar/ zorgcoördinator. 

Effectieve didactiek
Spreker: Wessel Stet

In deze sessie nemen we je mee in de wereld van effectieve didactiek. Hoe weten we nu wat werkt en wat zouden (zorg)leraren daarvan moeten weten ? Ook delen we effectieve begeleidingsstappen waarmee jullie leraren in jullie teams kunnen ondersteunen om zo het leren van alle leerlingen te bevorderen. ​

Connectie en co-regulatie : verbinding maken met kleuters met moeilijk hanteerbaar gedrag
Spreker: Ilse Aerden

In deze workshop leer je om verbinding te maken, te herstellen en te behouden met kleuters die moeilijk gedrag stellen, alsook verbinding met je eigen noden als (zorg-)leerkracht, twee belangrijke pijlers voor een kwaliteitsvolle leerkracht-kindrelatie. 

Is verbinding voelen voor jou belangrijk, maar heb je soms het gevoel dat connectie met sommige kleuters even zoek is? Ben je nieuwsgierig naar wat het moeilijk hanteerbaar gedrag van de kleuters jou kan vertellen over hun gevoelens en gedachten ? We onderzoeken wat het gedrag van deze kleuters bij leerkrachten kan oproepen, hoe je terug kan bouwen aan relatie en hoe spel hiervoor kan ingezet worden. We bespreken video’s, oefeningen en reflectie-opdrachten uit diverse praktijkgerichte wetenschappelijke onderzoeken. 

Onderwijs aan cognitief sterk functionerende leerlingen
Spreker: Ilse Simons

​​Cognitief sterke leerlingen kunnen gefrustreerd en gedemotiveerd geraken als ze op hun leerhonger blijven zitten of niet de kans krijgen  om hun talenten te benutten. Daarom is het belangrijk dat deze leerlingen erkenning krijgen en begrip ervaren voor hun noden. Net als alle andere leerlingen varen ze wel bij leraren die het onderwijsaanbod zo goed mogelijk afstemmen op hun specifieke onderwijs- en opvoedingsbehoeften.

We bakenen het concept cognitief sterk functionerende leerlingen af en staan stil bij het herkennen en signaleren van deze leerlingen. We ontdekken hun onderwijsbehoeften en geven handvatten om het onderwijs hierop af te stemmen (compacten, verrijken, versnellen…).

Ouders als onmisbare schakel: ​kwetsbare ouders
Spreker: Peter Bracaval

​​Ouders zijn volwaardige partners in de onderwijsloopbaan en de ontwikkeling van hun kind. Samen hebben we één doel voor ogen: de ontwikkeling van het kind, de leerling. We willen samen goed school maken. Soms gaat ouders betrekken vanzelf en vraagt het weinig inspanning. Of is dat maar schijn, of gaat het slechts vanzelf voor een bepaalde groep ouders? Hebben we alle ouders mee, hebben we aandacht voor ouders en kinderen die maatschappelijk kwetsbaar zijn en/of meer zorg nodig hebben? En als het dan niet vanzelf gaat, wat dan?​

Tijdens deze werkwinkel onderzoek je hoe je met àlle ouders kan samenwerken rond de ontwikkeling en de zorg voor hun kind. We gebruiken daarvoor de materialen uit de bouwsteen ouders in het vademecum zorgbreed en kansenrijk onderwijs. Je reflecteert met collega’s over onderliggende waarden, deelt goede praktijken en maakt kennis met enkele inspirerende voorbeelden.​

Goede klasmanagementtechnieken die werken om krachtiger les te geven!
Spreker: Saskia Beullens en Maikel Somers

De leraar moet beschikken over een gereedschapskist met technieken om de leeropbrengsten van de leerlingen te verhogen. M.a.w. de leerkracht moet fijne kneepjes onder de knie hebben om het niveau van het lesgeven te verbeteren. In deze werkwinkel gaan we in op enkele belangrijke uitgangspunten en 49 concrete technieken. Weinig spectaculair misschien, maar het gaat erom wat werkt, en misschien zijn we deze wat uit het oog verloren. Bovendien: wat voor de ene leerkracht wellicht vanzelfsprekend is, kan voor de ander een eyeopener zijn. Met deze technieken in het achterhoofd kan er een opbouwende dialoog ontstaan tussen de zorgcoördinator en de leraar over de aanpak in de klas en de manier van werken binnen fase 0 van het zorgcontinuüm - brede basiszorg

Doelgericht samenwerken binnen het continuüm van zorg
Spreker: Julie Kerremans

Merk je op jouw school dat doelgericht samenwerken met zowel schoolinterne als -externe partners een uitdaging is? Is het soms een kluwen om ieders rol goed afgestemd te krijgen binnen het continuüm van zorg? Vind je het moeilijk om dit alles vanuit jouw rol op te nemen? Dan is deze sessie een unieke kans om hiermee aan de slag te gaan, zowel inhoudelijk als praktijkgericht.

Meer dan ooit is het een uitdaging om een duurzame, doelgerichte samenwerking met een duidelijk plan van aanpak te realiseren. Welke samenwerking is er nodig om te zorgen voor leerwinst bij onze leerlingen en vooral, hoe kom je daartoe? Vertrekkende vanuit de eigen schoolcontext, gaan we na op welke manier we het leerplan hierbij als werkinstrument kunnen inzetten en welke kansen er zijn als de zorgwerking op je school onder druk staat. Het decreet leerlingenbegeleiding, het OK, ZILL en het continuüm van zorg zijn hierbij ons kompas.

Ademruimte in je eigen raam: hoe in verbinding blijven tijdens moeilijke gesprekken met ouder?​
Spreker: Katrien Bressers

Op een verbindende manier met ouders handelen en communiceren willen we allemaal. Toch loopt het soms moeilijk en dreigen situaties, gesprekken... te escaleren.  Hoe blijf je dan in je kracht en in verbinding met jezelf en met de andere partners? Hoe hou je de situatie veilig? Wat heb je daarvoor nodig? Daarnaar gaan we op zoek in deze sessie.

Verbindende Communicatie  en inzicht in je eigen waarnemingsraam helpen je om op elk moment duidelijk te krijgen wat voor jou belangrijk is en wat jouw behoeften zijn. Je zegt op een effectieve en respectvolle manier wat je stoort en wat je waardeert. Je laat verwijten achterwege en communiceert vanuit gelijkwaardigheid. Door klaarheid en begrip ontstaat een open samenwerking. Omdat je ook op een empathische manier luistert, hoor je makkelijker wat ouders en leerlingen nodig hebben.  Je lost conflicten samen op en vindt duurzame oplossingen voor problemen. Omdat te bereiken, krijg je tijdens deze sessie inzicht in het kader van de “Window of tolerance“ en de stappen van verbindende communicatie. Je oefent via levensechte situaties​.

Anderstalige nieuwkomers - Aan de slag met anderstalige nieuwkomers (praktijk en wettelijk kader)
Spreker: Pascal Michiels
Tijdens deze sessie krijg je een zicht op de regelgeving en omkadering voor het onderwijs aan anderstalige nieuwkomers in het basisonderwijs. 
Wie is de anderstalige nieuwkomer? Wie is de gewezen anderstalige nieuwkomer? Wat is er decretaal verplicht? Wat met Oekraïne-middelen? 
Aan de slag met individueel aangepaste curricula in het gewoon onderwijs
Spreker: Inge Ranschaert

Elke gewone school kan de vraag krijgen om te werken met een individueel aangepast curriculum voor een leerling. De werkwinkel geeft antwoord op: wat is dit, hoe doe je dat en waarom?

In de werkwinkel leggen we de betekenis van IAC in het decreet leersteun uit en verduidelijken we welke verplichtingen dit voor de gewone school met zich meebrengt. We staan stil bij ’de katholieke dialoogschool is een inclusieve school‘ en de betekenis hiervan voor de onderwijspraktijk.

 • Hoe begin je aan een IAC?
 • Wie helpt daarbij?
 • Wat betekent handelingsplanmatig werken bij een IAC?
 • Krijgen deze leerlingen een getuigschrift bao/certificering so?
KleuterKracht
Spreker: Hilde Stroobants

​​De stem van jonge kinderen actief en doelbewust uitnodigen in de vormgeving van de klaspraktijk zorgt voor nog meer betrokkenheid en plezier in leren, zowel bij de kinderen als bij de leerkracht. Met de laagdrempelige KleuterKracht-werkvormen geven leerkrachten ruimte aan de inbreng van kinderen, zonder dat ze daarbij het gevoel krijgen dat ze de dingen helemaal uit handen geven.

​Met het project ‘KleuterKracht’ onderzochten Anne Slaets en Hilde Stroobants samen met een groep kleuteronderwijzers hoe we jonge kinderen meer agency kunnen bieden in de klas. Agency bij jonge kinderen laat zich vertalen als ‘stem, keuze en eigenaarschap in eigen leren’. Belangrijk in het onderzoek was dat de betrokken leerkrachten de werkvormen zouden ervaren als voldoende gestructureerd om het verloop zelf in handen te houden en daarnaast toch voldoende open om veel vanuit de kinderen zelf te laten komen. Vanuit een internationale zoektocht verzamelden ze niet alleen laagdrempelige werkvormen die de ideeën en interesse van jonge kinderen écht honoreren; ze brachten daarnaast ook verdere inzichten bijeen over wat échte participatie van jonge kinderen kan inhouden en hoe we die ondersteunen. In deze sessie krijg je, naast een korte inleiding rond agency en het belang ervan in onderwijs, ook praktische voorbeelden van enkele werkvormen die ruimte geven aan die agency. De werkvormen zijn zowel in de kleuterklas als in de eerste graad van het lager onderwijs inzetbaar.

Talige diversiteit
Spreker: Marjon Goethals en Ingrid Schoofs

Wil je graag een blik op hoe een meertalige leerling taal verwerft? Wil je enkele handvatten om meertalige leerlingen bij jullie op school optimaal te ondersteunen? Heb je nood aan overzicht tussen allerlei ‘beleidsplannen’ (GOK-, zorg-, talenbeleid)? In deze werkwinkel krijg je antwoorden en tips! 

​Ouders voor Inclusie vertelt
Spreker: Inge Van de Putte

​In de voorbije jaren zijn er ontmoetingsavonden georganiseerd waarbij ouders van kinderen met specifieke noden lief, leed en tips deelden. Het  valt daarbij op dat de ‘kleine’ verhalen van ouders gouden sleutels bevatten. Het zijn niet louter anekdotes maar rijkelijke verhalen waarin ouders hun strategieën om inclusie waar te maken, delen. Om deze verhalen te verduurzamen werd de podcastreeks ‘Ouders voor Inclusie vertelt 2’ geboren. Deze podcast bevat zestien verhalen van ouders over de pieken en dalen in inclusieve trajecten. In de workshop  gaan we in op twee verhalen en halen we de strategieën van ouders er in naar boven. We connecteren ze aan tools die ondersteunend zijn om inclusie te doen werken.

Flexibel samenwerken op een continuüm van zorg
Spreker: Annet De Vroey

Hoe realiseer je duurzame samenwerking tussen alle partners betrokken bij het zorgcontinuüm? Wat betekent het zorgcontinuüm voor elk van die partners en hoe realiseren we een krachtige gedeelde verantwoordelijkheid op alle niveaus?

Met de invoering van het Leersteundecreet krijgt het zorgcontinuüm een nieuwe invulling. Brede basiszorg, leerondersteuning binnen het gemeenschappelijk curriculum en individueel aangepaste curricula vormen de drie pijlers van een continuüm van zorg dat kinderen/leerlingen doorheen hun schoolloopbaan kan ondersteunen. In deze workshop bespreken we de betekenis van dit drieledige kader en de praktische consequenties voor jouw school. We gaan daarbij uit van de centrale rol van het schoolteam in de samenwerking met alle partners en de inzet van alle betrokkenen voor het realiseren van inclusieve leeromgevingen, flexibele ondersteuning en een duurzame samenwerking.

Samenwerking tussen de school gewoon onderwijs, PBD, CLB en LSC
Spreker: Stany Jackers en Martine Van Dun

Leer hoe je als school een duurzame en verbindende samenwerking kunt optimaliseren met de leersteuncentra, CLB en PBD rekening houdend met de decretale rol van elke partner.

 1. Duiding over decretale rol van school, CLB, PBD en leersteuncentrum.
 2. Uitwisseling over de uitdagingen en mogelijkheden om verbindend samen te werken met de verschillende partners.
 3. Verkennen van reflectievragen die op de eigen school ingezet kunnen worden.  

Aan het einde van deze workshop zullen de deelnemers in staat zijn om de verschillende rollen binnen de leerlingenbegeleiding te beschrijven en te onderscheiden vanuit de regelgeving en praktijk. De voordelen en uitdagingen van verbindend samenwerken te benoemen en te illustreren met voorbeelden uit de praktijk en met het materiaal aan de slag te gaan in de eigen school. 

Doelgroep: deelnemers gewoon onderwijs

Ik maak geen keuze van werkwinkel op dit moment
Spreker: /

/

Aanbod workshops sessie 3 deel 1
vrijdag 2 februari 2024 van 09:30 tot 11:00
​Teach like a champion​ – het jonge kind
Spreker: Silvia Couvreur

​​Ben je op zoek naar manieren om het leren van het jonge kind te laten excelleren? Zit je vast en met je handen in het haar bij een jong kind waar je je zorgen om maakt?  Wil je je collega’s enkele van deze technieken aanleren? Kom dan zeker naar deze werkwinkel. ​ 

​​​​​Tijdens de werkwinkel maak je kennis enkele technieken die je zullen helpen om het leren van jonge kinderen te laten excelleren. ​​Je leert waarom een bepaalde techniek toegepast kan worden maar ook hoe je deze het beste kan toepassen. De gebrachte technieken sluiten perfect aan bij de leefwereld van jonge kinderen en jouw handelen als leraar/ zorgleraar/ zorgcoördinator. 

Effectieve didactiek
Spreker: Wessel Stet

In deze sessie nemen we je mee in de wereld van effectieve didactiek. Hoe weten we nu wat werkt en wat zouden (zorg)leraren daarvan moeten weten ? Ook delen we effectieve begeleidingsstappen waarmee jullie leraren in jullie teams kunnen ondersteunen om zo het leren van alle leerlingen te bevorderen. ​

Belonging in de kleuterklas : hoe met kleuters bouwen aan relaties met elkaar
Spreker: Ilse Aerden

In deze workshop leer je om beter te begrijpen hoe kleuters relaties opbouwen en een plekje zoeken in een klasgroep. Waarom vallen sommige kleuters sneller uit de boot ? En hoe kan een leerkracht het ‘proces van belonging’ voor alle kleuters ondersteunen?

Vind je ‘belonging’ in de kleuterklas ook zo waardevol, maar merk je dat het soms best uitdagend is om kleuters hierin te begeleiden ? Stel je vast dat bepaalde kleuters moeilijker aansluiting vinden ? Ben je zoekend wanneer je best wel of niet kan tussenkomen in relaties en samenspel ? In deze workshop leer je dieper kijken naar hoe relaties tussen jonge kinderen groeien tijdens spel. We staan ook stil bij hoe kleuters hier zelf naar kijken en hoe je dat met hen kan bespreken. Belonging is immers een dynamisch proces waarbij de kleuters ook zelf een actieve rol opnemen. Als leerkracht kan je je impact verhogen door je bewust te zijn van de dilemma’s die je onderweg tegenkomt en van de kansen die je creëert door te faciliteren of te ondersteunen.
We gebruiken video’s, oefeningen en reflectie-opdrachten uit het praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek ‘ik-jij-wij’.

​SOS Steekkaarten​
Spreker: Erika Uyttendaele

Ben je op zoek naar praktisch, ondersteunend materiaal gericht op redelijke aanpassingen, groeikansen en vanuit de onderwijsbehoeften van de leerlingen? Dan kunnen de Steekkaarten Ondersteuning op School een antwoord voor jou zijn.

​De gemiddelde leerling bestaat niet… De uitdaging in onderwijs ligt momenteel bij het zoeken naar antwoorden op de vragen: “Hoe breng ik mijn leerling tot leren, hoe stimuleer ik zijn/haar ontwikkeling?
Hoe kan ik er voor zorgen dat mijn leerling zich goed voelt, zich veilig voelt in mijn klas, op school? De steekkaarten vormen een praktisch hulpmiddel om in te zetten bij het op zoek gaan naar de juiste ondersteuning: de juiste redelijke aanpassing op maat van de leerling, een aanpak als leerkracht, afgestemd op de onderwijsbehoeften van hun leerlingen.
Je maakt kennis met steekkaarten rond leren, gedrag en werkhouding, opgebouwd volgens de systematische aanpak van de M-cirkel, volgens de 7 principes van handelingsgericht werken.

Onderwijs aan cognitief sterk functionerende leerlingen
Spreker: Ilse Simons

​​Cognitief sterke leerlingen kunnen gefrustreerd en gedemotiveerd geraken als ze op hun leerhonger blijven zitten of niet de kans krijgen  om hun talenten te benutten. Daarom is het belangrijk dat deze leerlingen erkenning krijgen en begrip ervaren voor hun noden. Net als alle andere leerlingen varen ze wel bij leraren die het onderwijsaanbod zo goed mogelijk afstemmen op hun specifieke onderwijs- en opvoedingsbehoeften.

We bakenen het concept cognitief sterk functionerende leerlingen af en staan stil bij het herkennen en signaleren van deze leerlingen. We ontdekken hun onderwijsbehoeften en geven handvatten om het onderwijs hierop af te stemmen (compacten, verrijken, versnellen…).

Hoe kan Data jouw leerlingenbegeleiding optimaliseren?
Spreker: Wendy Vermeulen en Winnie Bloemen

Ben je benieuwd hoe data de sleutel kan zijn tot het stimuleren van de leerlingenbegeleiding?

Duik in diverse databronnen om diepgaand inzicht te krijgen in het welzijn en de prestaties van jouw leerlingen en jouw school.

Ontdek hoe data niet alleen onthult hoe goed je bezig bent binnen de domeinen van leerlingenbegeleiding, maar ook de deur opent naar effectieve interventies. Zorg er zeker voor dat je toegang hebt tot de datawijzer van de school.

Ouders als onmisbare schakel: ​kwetsbare ouders
Spreker: Katleen Verboven

​​Ouders zijn volwaardige partners in de onderwijsloopbaan en de ontwikkeling van hun kind. Samen hebben we één doel voor ogen: de ontwikkeling van het kind, de leerling. We willen samen goed school maken. Soms gaat ouders betrekken vanzelf en vraagt het weinig inspanning. Of is dat maar schijn, of gaat het slechts vanzelf voor een bepaalde groep ouders? Hebben we alle ouders mee, hebben we aandacht voor ouders en kinderen die maatschappelijk kwetsbaar zijn en/of meer zorg nodig hebben? En als het dan niet vanzelf gaat, wat dan?​

Tijdens deze werkwinkel onderzoek je hoe je met àlle ouders kan samenwerken rond de ontwikkeling en de zorg voor hun kind. We gebruiken daarvoor de materialen uit de bouwsteen ouders in het vademecum zorgbreed en kansenrijk onderwijs. Je reflecteert met collega’s over onderliggende waarden, deelt goede praktijken en maakt kennis met enkele inspirerende voorbeelden.​

Goede klasmanagementtechnieken die werken om krachtiger les te geven!
Spreker: Saskia Beullens en Maikel Somers

De leraar moet beschikken over een gereedschapskist met technieken om de leeropbrengsten van de leerlingen te verhogen. M.a.w. de leerkracht moet fijne kneepjes onder de knie hebben om het niveau van het lesgeven te verbeteren. In deze werkwinkel gaan we in op enkele belangrijke uitgangspunten en 49 concrete technieken. Weinig spectaculair misschien, maar het gaat erom wat werkt, en misschien zijn we deze wat uit het oog verloren. Bovendien: wat voor de ene leerkracht wellicht vanzelfsprekend is, kan voor de ander een eyeopener zijn. Met deze technieken in het achterhoofd kan er een opbouwende dialoog ontstaan tussen de zorgcoördinator en de leraar over de aanpak in de klas en de manier van werken binnen fase 0 van het zorgcontinuüm - brede basiszorg

Doelgericht samenwerken binnen het continuüm van zorg
Spreker: Julie Kerremans

Merk je op jouw school dat doelgericht samenwerken met zowel schoolinterne als -externe partners een uitdaging is? Is het soms een kluwen om ieders rol goed afgestemd te krijgen binnen het continuüm van zorg? Vind je het moeilijk om dit alles vanuit jouw rol op te nemen? Dan is deze sessie een unieke kans om hiermee aan de slag te gaan, zowel inhoudelijk als praktijkgericht.

Meer dan ooit is het een uitdaging om een duurzame, doelgerichte samenwerking met een duidelijk plan van aanpak te realiseren. Welke samenwerking is er nodig om te zorgen voor leerwinst bij onze leerlingen en vooral, hoe kom je daartoe? Vertrekkende vanuit de eigen schoolcontext, gaan we na op welke manier we het leerplan hierbij als werkinstrument kunnen inzetten en welke kansen er zijn als de zorgwerking op je school onder druk staat. Het decreet leerlingenbegeleiding, het OK, ZILL en het continuüm van zorg zijn hierbij ons kompas.

Anderstalige nieuwkomers - Aan de slag met anderstalige nieuwkomers (praktijk en wettelijk kader)
Spreker: Pascal Michiels
Tijdens deze sessie krijg je een zicht op de regelgeving en omkadering voor het onderwijs aan anderstalige nieuwkomers in het basisonderwijs. 
Wie is de anderstalige nieuwkomer? Wie is de gewezen anderstalige nieuwkomer? Wat is er decretaal verplicht? Wat met Oekraïne-middelen? 
Werken aan een oudervriendelijke school
Spreker: Saar Decoutere

In deze workshop krijg je praktische tips en inspiratie om met het schoolteam en de ouderwerking te werken aan een oudervriendelijke school.

Hoe kan je ouders betrekken bij de school? Hoe kunnen ouders participeren op school? Hoe maak je werk van oudervriendelijk(e) onthaal, oudercontacten en communicatie? Hoe zorg je dat ouders zich welkom voelen op school?

Gelijke burgers, gelijke kansen. Het waarom, wat en hoe van zorgbreed en kansenrijk onderwijs met elkaar verbinden door inspirerend burgerschap
Spreker: Tom Uytterhoeven

​​Werken aan gelijke kansen voor iedereen, leerlingen zich optimaal laten ontplooien: dit hoort vanouds tot de traditie van katholiek onderwijs in Vlaanderen. Maar hoe realiseren we dat vandaag en morgen, in een snel veranderende wereld ? Daar krijg je in deze sessie enkele handvatten voor uit de toolbox van inspirerend burgerschap.​

Werken aan gelijke kansen voor iedereen, leerlingen zich optimaal laten ontplooien: dit hoort vanouds tot de traditie van katholiek onderwijs in Vlaanderen. Maar wat bedoelen we vandaag met gelijke kansen? Welke rol heeft onderwijs hier in te spelen? We bekijken dit vanuit de vijf pijlers van inspirerend burgerschap en maken duidelijk hoe onze sterke pedagogische traditie nog steeds relevant is. Concreet maken we linken tussen Opdrachten voor het katholiek basisonderwijs in Vlaanderen, Zin in leren ! Zin in leven ! en het Vademecum zorgbreed en kansenrijk onderwijs, waarbij we zowel naar schoolbeleid als klaspraktijk kijken.

Flexio: hoe professionaliseer je flexibel vanuit vragen over diversiteit of inclusie op jouw school?
Spreker: Marijke Wilssens

​​​​Hoe zorg je dat kennis over diversiteit en inclusie niet blijft hangen in het zorgteam? Hoe organiseer je het onderwijs flexibel, zodat ook klasleerkrachten tijd krijgen om zich te professionaliseren? En hoe zorg je dat professionalisering effectief bijdraagt aan antwoorden op reële uitdagingen op vlak van goed onderwijs voor alle leerlingen?​​​ 

Scholen zijn vandaag diverser en inclusiever dan ooit. Leraren voelen zich echter vaak onvoldoende voorbereid om daarmee om te gaan. Vanuit het zorgteam tracht je je aanpak daarop af te stemmen in lijn met de zorgvisie en het zorgbeleid. Je moedigt het team aan om zich te professionaliseren en stimuleert het delen van nieuwe inzichten. Toch blijkt dat niet altijd voldoende. In deze workshop gaan we aan de slag met een aantal handvatten en tools die je willen ondersteunen om kennis beter gedeeld te krijgen tussen collega’s, liefst samen met de pedagogische begeleiding, de lerarenopleiding en/of het leersteuncentrum. We bekijken hoe je hiervoor de nodige randvoorwaarden creëert en hoe je flexibele professionalisering verankert in het beleid van de school.

Talige diversiteit
Spreker: Marjon Goethals en Ingrid Schoofs

Wil je graag een blik op hoe een meertalige leerling taal verwerft? Wil je enkele handvatten om meertalige leerlingen bij jullie op school optimaal te ondersteunen? Heb je nood aan overzicht tussen allerlei ‘beleidsplannen’ (GOK-, zorg-, talenbeleid)? In deze werkwinkel krijg je antwoorden en tips! 

Samenwerking tussen de school gewoon onderwijs, PBD, CLB en LSC
Spreker: Stany Jackers en Martine Van Dun

Leer hoe je als school een duurzame en verbindende samenwerking kunt optimaliseren met de leersteuncentra, CLB en PBD rekening houdend met de decretale rol van elke partner.

 1. Duiding over decretale rol van school, CLB, PBD en leersteuncentrum.
 2. Uitwisseling over de uitdagingen en mogelijkheden om verbindend samen te werken met de verschillende partners.
 3. Verkennen van reflectievragen die op de eigen school ingezet kunnen worden.  

Aan het einde van deze workshop zullen de deelnemers in staat zijn om de verschillende rollen binnen de leerlingenbegeleiding te beschrijven en te onderscheiden vanuit de regelgeving en praktijk. De voordelen en uitdagingen van verbindend samenwerken te benoemen en te illustreren met voorbeelden uit de praktijk en met het materiaal aan de slag te gaan in de eigen school. 

Doelgroep: deelnemers gewoon onderwijs

Ik maak geen keuze van werkwinkel op dit moment
Spreker: /

/

Aanbod workshops sessie 3 deel 2
vrijdag 2 februari 2024 van 11:15 tot 12:15
GOK
Spreker: Saskia Beulens

OK beleid integreren in je schoolwerkplanning. Tips and tricks. 

Sinds 2021 zijn de GOK middelen gekleurd. Vanuit de overheid verwacht men een geïntegreerd beleid en een GOK-actieplan. Wat is belangrijk. Vertrekkende vanuit de context van jouw school bekijken we hoe dit te realiseren is.

Met het hele team eenzelfde kijk naar gedrag en een gezamenlijke aanpak (De ​Draad, Gerrit Vignero) - Deel II
Spreker: Bavo Schelfaut

Heeft jouw school nood aan een gelijke visie en aanpak om te kijken naar gedrag? ​In de eerste sessie krijg je inzicht in de Draad als metafoor van de emotionele en sociale ontwikkeling bij kinderen. In de tweede sessie gaan we deze werkbaar maken door met concrete casussen aan de slag te gaan. ​ 

​Kinderen doen niet altijd wat we willen. Gedragsproblemen en conflicten tussen leerlingen onderling en tussen leerlingen en leerkrachten, doen zich voor op elke school. Maar hoe pakken we het aan? Heeft jouw school nood aan een gelijke visie en een gelijke aanpak? Willen jullie als school hier echt werk van maken en kunnen jullie hierbij ondersteuning gebruiken? De Draad van Gerrit Vignero biedt hierop een antwoord! De Draad is een metafoor om de sociale en emotionele ontwikkeling te verhelderen voor leerkrachten en ouders en wordt gebruikt om gedragsproblemen te onderzoeken en aan te pakken. Schoolteams die met de draad aan de slag gaan krijgen een betere hechting tussen leerlingen en leerkrachten, een afname van het aantal tuchtprocedures en een verhoogde motivatie bij leerlingen en leerkrachten. De techniek is toepasbaar in de hele basisschool.​​ Deze sessie bestaat uit twee opeenvolgende sessies. In de eerste sessie krijg je inzicht in de Draad als metafoor van de emotionele en sociale ontwikkeling bij kinderen. In de tweede sessie gaan we deze werkbaar maken door met concrete casussen aan de slag te gaan.

Deze sessie is een vervolg van de eerste op 1 februari van 11.20 tot 12.20 uur en kan alleen gekozen worden als je deel I hebt gevolgd.

Werk maken van een taaltraject: wat betekent dit voor een zorgcoördinator?
Spreker: Katrijn Nys

Taalintegratietraject, talenbeleid, GOKbeleid, zorgbeleid… zie jij nog het bos door de bomen? Goed nieuws! De zes bouwstenen voor een kwaliteitsvol taaltraject bieden je concrete handvatten om je weg (terug) te vinden.

Tijdens deze sessie duiken we in elk van deze zes bouwstenen. We gaan op zoek naar hun samenhang en wat dit betekent voor de praktijk in de kleuter- en lagere school. We concretiseren de bouwstenen door te oefenen met bestaande Taalacties. Gaandeweg maak je een transfer naar je eigen opdracht en hoe je collega’s kan ondersteunen. Misschien zie je al kansen om het talenbeleid op school (verder) vorm te geven.

Laat ze bewegen! De kracht van dans, verhalen en drama in de zorgwerking
Spreker: Maxim Marchant

Een positief en veilig klasklimaat is onontbeerlijk om tot welbevinden, betrokkenheid en verbondenheid te komen. Tijdens deze werkwinkel maak je op een interactieve wijze kennis met creatieve en expressieve werkvormen om te komen tot verbondenheid, samenhorigheid en een positief groepsgevoel. Vanuit concrete en haalbare praktijkvoorbeelden ontdek je hoe je drama en dans kunt inzetten binnen de zorgwerking. Drama en dans bieden unieke kansen tot nauwe samenwerking en veel leren van en met elkaar. We beleven samen heel wat concrete voorbeelden en maken de transfer met de zorgwerking van je school.

Meet and Greet​
Spreker: Ellen Huybrechts en Danny Van den Wouwer

Tijdens dit uurtje willen we netwerken, elkaar leren kennen, meningen delen en gedachten bijschaven.

Je krijgt verschillende stellingen, neemt een standpunt in en gaat in gesprek met elkaar. Je krijgt op één uur vier verschillende stellingen en gaat bij elke stelling met andere mensen in gesprek. 

Inclusie
Spreker: Anneleen Vaes

"Ik ben Anneleen Vaes. Ik woon in Lummen. Ik ben 30 jaar. Ik heb het syndroom van down. Ik heb 18 jaar inclusief onderwijs gevolgd. Ik woon nu zelfstandig en ga werken."

​Anneleen wil jullie graag vertellen waarom ze ooit zelf gekozen heeft voor inclusief onderwijs. Ze neemt jullie mee in haar schoolloopbaan van in de basisschool tot in het secundair onderwijs. Ze wil haar verhaal vertellen zodat jullie de kans krijgen om ook eens de stem van de andere te horen. Grijp je kans en ontmoet Anneleen. Je zal horen dat het de moeite loont om in te zetten op inclusie, dat het een SAMEN-verhaal​​ is.

Waar de meest kwetsbaren de meeste kansen krijgen: zorg op een katholieke dialoogschool​
Spreker: Edith Maes en hanne Jacobs

Zoek je stevige fundamenten voor het zorgbeleid van de school? Onderzoek hoe het ‘waarom of van waaruit’ en zo ook de identiteit van de school mee het zorgbeleid kunnen onderbouwen.

​In de zorg op onze scholen maken we elke dag opnieuw keuzes: Welke zorg kan onze school bieden? Welke kinderen krijgen welke ondersteuning? Wie zetten we in voor deze zorg? Van waaruit doen we wat we doen? Op welke fundamenten is het zorgbeleid van de school opgebouwd? We verkennen hoe de identiteit van de school het zorgbeleid mee bepaalt en uitdiept. We verbinden dit met het concept katholieke dialoogschool en gaan na welke kijk op het leven hierachter schuilgaat. Aan het einde van deze sessie heb je met een kritische blik gekeken naar je eigen zorgbeleid en hoe dit zich verhoudt tot het eigen opvoedingsproject van de school; kennis gemaakt met de Opdrachten voor het katholiek basisonderwijs, de wegwijzers naar vorming, het Vademecum Zorgbreed en kansenrijk onderwijs en de Index voor inclusie.

Praktijkverhaal delen: Samenwerking tussen het (specifiek) leersteuncentrum en de school – casusbespreking rond hoe samenwerken.​
Spreker: Katleen Verboven

Samen nadenken over het optimaliseren van de samenwerking tussen de school en het (specifiek) leersteuncentrum.

Samenwerken in functie van de optimale ontwikkeling van leerlingen lees je in het OK-kader en ook in het referentiekader kwaliteitsvolle leersteun. Zowel de leersteuncentra als de scholen hebben de opdracht om maximaal samen te werken. Tijdens dit uurtje is er ruimte om ideeën uit te wisselen over hoe dit samenwerken nu reeds vorm krijgt in je school en/of in je (specifieke) leersteuncentrum. 

Doos vol potential
Spreker: Marijke Wilssens

Hoe ontwikkel je het potentieel van alle leerlingen? Hoe geef je krachtig les in diversiteit?​ En hoe werk je daarbij samen met collega’s en andere partners in en rond de school?

​In deze sessie gaan we aan de slag met enkele gespreksstarters uit de Doos vol Potential. Die gesprekskaarten helpen je om op een wetenschappelijk onderbouwde manier met je team in gesprek te gaan over hoe je kwaliteitsvol onderwijs mogelijk maakt voor alle leerlingen, ongeacht hun mogelijkheden of beperkingen, etnisch-culturele en sociale afkomst, taal, religie, gender…

​Verbindend Communiceren​ Oefensessie
Spreker: Annemieke Stijnen

​​Als je al op de hoogte bent van de principes van verbindende communicatie stap dan direct de praktijk binnen! Oefen aan de hand van levensechte situaties de stappen van verbindende communicatie en leef je in in verschillende rollen (ouders, directie...) Wissel samen met je collega’s ook tips en tricks uit over het voeren van moeilijke gesprekken.

​Verbindende communicatie en de vier stappen staan mooi op papier! Maar hoe breng je alles in de praktijk tot een goed einde? In deze sessie oefen je hoe je in je kracht kan blijven staan tijdens moeilijke gesprekken met ouders. Aan de hand van casussen gaan we concreet aan de slag met het oefenen van de 4 stappen van verbindende communicatie. We wisselen ook ervaringen uit en geven elkaar tips en tricks in verband met het voeren van moeilijke gesprekken. ​

Polarisatie​: een introductie
Spreker: Jurgen Viaene

In deze werkwinkel maak je op een interactieve manier kennis met het polarisatiemodel van Bart Brandsma. Vanuit het concreet ervaren maken we de opstap naar het denkkader.

​Herstelgericht werken – film Burning Bridges 
Spreker: Ellen Beeckmans

Tijdens deze werkwinkel kijken we samen naar Burning Bridges, een film die een uitstekende introductie biedt tot herstelrecht.  Na de film gaan we samen in gesprek rond de verschillende pijlers van herstelgericht werken die aanbod kwamen in de film.

Burning Bridges is een documentaire over de brandstichting van Mood's Bridge (een historische overdekte brug in Bucks County, Pennsylvania, VS) en de herstelconferentie die nadien werd gehoudenDeze emotionele conferentie bracht de zes jongeren die de brug in brand hadden gestokensamen met hun families en leden van de lokale gemeenschap. Met behulp van nieuwsbeelden, interviews en video’s van deze coferentie vertelt de documentaire het verhaal van eegemeenschap die zich via verdriet en woednaaherstel beweegt. 

​Cirkelen in een verbindend schoolklimaat​
Spreker: Sigrid Vandevoort en Chris Ligtvoet

​​Je krijgt een korte inleiding m.b.t. de bouwsteen verbindend schoolklimaat van het vademecum Zorgbreed en kansenrijk onderwijs. Daarna maak je kennis met één van de belangrijkste methodieken om een verbindend klas- en schoolklimaat te realiseren.​ 

Je leert hoe je cirkelgesprekken faciliteert en modereert. Je leert werken aan veiligheid en verbondenheid in een klasgroep. Je leert hoe je open kan spreken en hoe je ruimte kan creëren om te luisteren.

Ik maak geen keuze van werkwinkel op dit moment
Spreker: /

   /

Bijkomende info:

Wil je de avond voor de start aankomen? Een kamer kost 78 euro extra voor deze nacht.

Wil je een kamer delen tijdens het congres? We belonen je met een korting van 20 euro op de bijdrage.

Tijdens de tweedaagse zullen we ook algemene informatie bezorgen via een WhatsApp kanaal. Een WhatsApp kanaal is een eenvoudige, betrouwbare en privé-manier om belangrijke updates van ons te ontvangen. Andere deelnemers kunnen je gsm-nummer niet zien en kunnen geen contact met je opnemen. Je ontvangt ook geen berichten van andere deelnemers in dit kanaal. Door je gsm-nummer door te geven bij inschrijving, geef je toestemming om je nummer te gebruiken voor alleen bovenstaand doel. Na de tweedaagse verwijderen we je gsm-nummer.

Sessies: 4 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot en met dinsdag 2 januari 2024 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 320,00 Euro
Lesgever: Uyttendaele Erika
Verboven Katleen
Uytterhoeven Tom
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Vayamundo Oostende (Inschrijven afgesloten)
Zeedijk 330
8400 Oostende (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • donderdag 1 februari 2024 van 09:00 tot 20:00
  • vrijdag 2 februari 2024 van 09:00 tot 15:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.