Aanmelden
Laden…

Even geduld...

BETPSKO0INT230302-02 ProfS voor internaatdirecteurs en leidinggevenden: persoonlijk leiderschap voor internaatsdirecteurs- en leidinggevenden

ProfS is een driejarige opleiding voor beginnende leidinggevenden en directeurs van internaten binnen het katholiek onderwijs. Ben je een ervaren leidinggevende en wil je toch graag je kennis rondom bepaalde thema’s  opfrissen of bijspijkeren, dan kan je die modules kiezen die voor jou relevant zijn en je ervoor inschrijven vanaf 01/09/2023. 

Doelstellingen:
 • De leidinggevende verwerft inzicht in de taak/rol als leider van het internaat 
 • De leidinggevende stelt zichzelf reflecterend en lerend op 
 • De leidinggevende wordt zich bewust van de eigen leiderschapsstijl 
 • De leidinggevende verkent de internaatwerking en leefomgeving vanuit het pedagogisch project van het internaat 
Doelgroep:
 • Ervaren leidinggevenden en directeurs van internaten 
Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Jij bent uniek, je internaat is uniek. Beleid voeren gebeurt op dit unieke kruispunt. Factoren binnen jezelf en binnen het internaat beïnvloeden dit. Leiderschap opnemen gaat over het investeren in een persoonlijke visie op de toekomst: op jouw toekomst en die van het internaat. We staan stil bij wat leiderschap voor jou betekent. Want wie jij bent is, hoe je leiding geeft. Vanuit de visie op gedeeld opvoedkundig leiderschap in de Katholieke Dialoogschool geven wij richting aan hoe jij beleid kan voeren en wat dat betekent voor jouw leiderschapspraktijk.

Je kan geen leider worden zonder jezelf te leiden. We gaan op zoek naar je kernwaarden om tot authentiek leiderschap te komen. We maken tijd om aan je zelfontplooiing te werken. Reflectie over je afgelegde weg, je overtuigingen, eigen mogelijkheden en beperkingen vormen hierbij een belangrijke basis. In gesprek met lotgenoten die een gelijkaardige beginervaring delen, word je je bewuster van de belangrijke rol, de diversiteit aan taken, de veelvuldige verwachtingen en het arsenaal aan mogelijkheden die op jou, als leider, afkomen.

Deze module combineert uitnodigende reflectiemogelijkheden met doorleefde ervaringen en actuele leiderschapsinzichten om jouw eigen leiderschap te ontwikkelen en leiderschap in anderen te zien.

Sessies: 2 sessie(s)
Voorwaarde:

Ben je beginnende directeur, leidinggevende in een internaat, dan is het niet de bedoeling dat je voor deze modules los inschrijft. Dan stap je in het driejarig traject. 

Aangeduide locaties zijn onder voorbehoud van aantal deelnemers. Indien blijkt dat het aantal deelnemers meer is dan verwacht, wordt mogelijks naar andere locaties uitgeweken, maar hier word je dan tijdig over geïnformeerd. 


Voor dit initiatief kan je tot 17 dagen op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 40,00 Euro
Lesgever: Vrijdags Barbara
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Katholiek Onderwijs Vlaanderen (Inschrijven afgesloten)
Guimardstraat 1
1040 Brussel (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • vrijdag 24 november 2023 van 09:30 tot 15:30
Internaat Onze-Lieve-Vrouw Julie Billiart (Inschrijven afgesloten)
Tweebruggenstraat 36
9000 Gent (Kaart)
 • Reeks 2: (Voorbij)
  • maandag 22 januari 2024 van 09:30 tot 15:30
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.