Aanmelden
Laden…

Even geduld...

BETPSKO0INT230302-05 ProfS voor internaatdirecteurs en leidinggevenden: moeilijk te begrijpen gedrag: naar een verbindend, herstelgericht reactiebeleid deel I en II voor internaatsdirecteurs- en leidinggevenden

ProfS is een driejarige opleiding voor beginnende leidinggevenden en directeurs van internaten binnen het katholiek onderwijs. Ben je een ervaren leidinggevende en wil je toch graag je kennis rondom bepaalde thema’s  opfrissen of bijspijkeren, dan kan je die modules kiezen die voor jou relevant zijn en je ervoor inschrijven vanaf 01/09/2023. 

Doelstellingen:
 • De leidinggevende stelt zichzelf reflecterend en lerend op 
 • De leidinggevende ziet in dat het ontwikkelen van een kwaliteitsvolle werking een verhaal is van, met en voor mensen 
 • De leidinggevende vormt vanuit de huidige situatie een beeld van de gewenste situatie en komt op het spoor van doelen en acties 
 • De leidinggevende verkent zijn/haar rol binnen het internaat en zit in op vertrouwen en binding 
 • De leidinggevende verkent de beleidsdomeinen van het internaat 
 • De leidinggevende investeert in relaties 
Doelgroep:
 • Ervaren leidinggevenden en directeurs van internaten 
Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Internaatmedewerkers komen regelmatig in aanraking met moeilijk, uitdagend gedrag van kinderen en/of jongeren in aanraking.

Voor vele opvoeders is dit één van de zwaarste aspecten van de job. Gepast reageren is verre van eenvoudig, en escalatie ligt steeds op de loer.

Tijdens deze dagen leer je anders kijken naar moeilijk te begrijpen gedrag , en wat een stevige maar verfijnde pedagogische houding hierin kan betekenen.

Je leert hoe er kan gewerkt worden rond en met grenzen, maar vooral wat preventief en curatief handelen hier heel concreet kan inhouden.

Wat houden we in het internaat best bij als tools om jongeren duidelijk te begrenzen waar nodig, en wat laten we beter los? Hoe kunnen we dit alles blijven doen vanuit een liefdevolle en ondersteunende houding?

Hoe kan ik als leidinggevende intussen aan sterke teamzorg doen om de internaatmedewerkers deze uitdagingen op de gepaste manier aan te kunnen blijven gaan? Hoe kan ik mijn team blijven motiveren om hierin vol te houden?

En als het dan toch misloopt… hoe kunnen we dan een vanuit een herstelgerichte, verbindende houding een gepast antwoord bieden? Hoe ontwikkelen we hierrond een beleid?

Sessies: 4 sessie(s)
Voorwaarde:

Ben je beginnende directeur, leidinggevende in een internaat, dan is het niet de bedoeling dat je voor deze modules los inschrijft. Dan stap je in het driejarig traject. 

Aangeduide locaties zijn onder voorbehoud van aantal deelnemers. Indien blijkt dat het aantal deelnemers meer is dan verwacht, wordt mogelijks naar andere locaties uitgeweken, maar hier word je dan tijdig over geïnformeerd. 


Voor dit initiatief kan je tot 17 dagen op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 80,00 Euro
Lesgever: Vrijdags Barbara
Leysen Ann
Mercken Christel
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Katholiek Onderwijs Vlaanderen (Inschrijven afgesloten)
Guimardstraat 1
1040 Brussel (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • maandag 19 februari 2024 van 09:30 tot 15:30
  • vrijdag 3 mei 2024 van 09:30 tot 15:30
Sint-Baafshuis (Inschrijven afgesloten)
Biezekapelstraat 2
9000 Gent (Kaart)
 • Reeks 2: (Voorbij)
  • maandag 19 februari 2024 van 09:30 tot 15:30
  • vrijdag 3 mei 2024 van 09:30 tot 15:30
Wachtlijst - Volzet? Schrijf je hier in!
(Kaart)
 • Reeks 3:
  Datum en Sessies nog niet gekend.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.