Aanmelden
Laden…

Even geduld...

SUBPBES0INT220379-36 Vormingsdag Aanspreekpersoon Integriteit (API) voor internaten

Deze vormingsdag wordt georganiseerd in het kader van de projectsubsidie die de overheid voorziet voor de professionalisering van de internaten rondom ‘fysieke en seksuele integriteit’. De samenlevingscontext van een internaat biedt dagdagelijks kansen en uitdagingen om kinderen en jongeren op een informele manier te leren omgaan met relaties en seksualiteit. Van internaten wordt verwacht dat zij een beleid ontwikkelen en implementeren op het vlak van fysieke en seksuele integriteit. Het aanstellen van een aanspreekpersoon integriteit (API) maakt hier een belangrijk deel van uit.
Wil jij een verschil maken binnen je internaatswerking en bijdragen aan een cultuur van integriteit en respect? Volgde je reeds de themadag fysieke en seksuele integriteit en de themadag visie & beleid fysieke en seksuele integriteit, of heb je deze kennis eerder elders verworven? Schrijf je dan in voor onze vormingsdag aanspreekpersoon integriteit (API).
Als API speel je een cruciale rol in het waarborgen van een veilige omgeving voor alle internen. Je bent de vertrouwenspersoon die anderen kunnen benaderen wanneer ze bijvoorbeeld situaties of vermoedens van integriteitsschending willen melden. Dit omvat allerlei vormen van grensoverschrijdend gedrag, zoals fysiek, seksueel, moreel, of psychisch grensoverschrijdend gedrag.

Doelstellingen:
 • Je verwerft basiskennis omtrent de rol, taken en profilering van een aanspreekpersoon integriteit.
 • Je verwerft basiskennis over het wettelijk kader waarin een API werkt.
 • Je leert een handelingsprotocol te hanteren bij een melding of klacht van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag.
 • Je leert gespreksvaardigheden die je kan gebruiken in je rol als API.
 • Je krijgt handvatten om te reflecteren over het eigen professioneel handelen in je rol als API.
Doelgroep:
 • internaatsmedewerkers, bij voorkeur niet in een leidinggevende positie
Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:
 • Rol, taken, profilering API
 • Strafwet & Tuchtwet
 • Handelingsprotocol bij incidenten
 • Gespreksvaardigheden
Strategie en methode:
 • Kennisverwerving: overbrengen kennis via presentatie, tekst
 • Attitudes vormen: opvattingen, overtuigingen, meningen, standpunten en visies rondom dit thema bespreken
 • Vaardigheden aanleren: communicatievaardigheden en toepassen methodieken via interactieve werkvormen
 • Emoties leren hanteren: omgaan met gevoelens, emoties of emotionele ervaringen
 • Steun vinden: alle bronnen, mensen, procedures kennen die kunnen helpen in een situatie
Sessies: 2 sessie(s)
Voorwaarde:

Je kan enkel inschrijven voor de vormingsdag API als je de themadag fysieke en seksuele integriteit en de themadag visie en beleid fysieke en seksuele integriteit hebt gevolgd of als je deze kennis en vaardigheden elders verworven hebt. Als dit laatste het geval is, neem dan contact op met tom.vandries@katholiekonderwijs.vlaanderen of mieke.verbeek@katholiekonderwijs.vlaanderen.


Voor dit initiatief kan je tot en met dinsdag 16 april 2024 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 0,00 Euro
Lesgever: Vandries Tom
Verbeek Mieke
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Katholiek Onderwijs Vlaanderen (Inschrijven afgesloten)
Guimardstraat 1
1040 Brussel (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • vrijdag 19 april 2024 van 09:30 tot 16:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.